Applikationer

For at kunne håndtere et enterprise arkitektur program på en fornuftig måde, så bliver det en nødvendighed at forholde sig til at skabe konsistente definitioner. Begrebet applikation er ofte en af de definitioner der kan være en forskelligartet betydning fra organisation til organisation. Jeg har også selv anvendt begrebet applikation i flere af mine blogindlæg. På grund af de forskelligartede definitioner, så kan det være svært at være helt sikker på, at forskellige interessenter taler om det samme. Derfor har jeg formuleret dette blogindlæg som går nærmere i detaljen med, hvad en applikation er.  Blogindlægget vil producere en definition på begrebet applikation, og definitioner er vigtige i forhold til enterprise arkitektur programmer. Enterprise arkitekterne, løsningsarkitekterne og forretningsarkitekterne bør kunne kommunikere med hinanden og med forskellige typer interessenter og de skal være i stand til at kunne arkivere informationerne behørigt i EA depotet, hvor de indsamlede data kan genfindes og eksponeres på ny. Derfor er definitioner vigtige og nødvendige for enterprise arkitektur programmer.

Det kan der naturligvis være mange gode grunde til, at begrebet applikation er så løst formuleret som det er, men jeg mener, at det nu engang er bedst at få defineret, hvad begrebet dækker over. På grund af mangfoldigheden af definitioner af begrebet applikation, så har jeg valgt at anvende mine egne betragtninger.

Inden en definition af begrebet applikation kan blive defineret, så kræver det andre begrebet som systemer, platforme og it-services og webservices blive diskuteret. Årsagen til dette er at de forskellige services påvirker hinanden og den måde som applikationerne fungerer på.

Systemer

Systemer består af flere forskellige komponenter. Komponenterne kan være applikationer, platforme, web-services og infrastruktur.

Platforme

Platform er et miljø der anvendes til at kunne afvikle de enkelte applikationer, systemer og webservcies. Platforme er ofte forbundet med infrastruktur – systemer for at kunne udveksle data med hver andre.

Applikationer

En applikation er et specifikt program der anvendes til at udføre en bestemt opgave. En applikation kan i den forbindelse både være bruger-orienterede og system-orienterede (back-end). Eksempler på bruger-orienterede applikationer er Microsoft Office Word®, Adobe PhotoShop og LibreOffice. Eksempler på der er system-orienterede er Microsoft Dynamics ® og SQL.

It services

Services er opbygget omkring at der findes et program der ordner et eller andet på infrastrukturen. Det vil sige programmet håndterer servicekald eller transportere data fra en applikation eller service til en anden applikation.

Webservices

It-services der er orienteret mod internettet i form af behov for at kunne transportere fra websider til de rette applikationer og databaser.

Konklusion og definition af applikation

En applikation kan tilhører to forskellige kategorier. Den første kategori er bruger-orienteret og den anden kategori er system-orienteret. De to forskellige kategorier har stor betydning på, hvordan applikationen er designet, og hvordan brugergrænsefladen er sat op.

En applikation kan (meget sjældent) afvikles uden at der er en platform der understøtter det ellers bliver spiller applikationen rollen af værende en platform.

Ligeledes kan en applikation ikke være en webservice eller it-service.

Definition

Nedenfor er definitionen af begrebet applikation defineret.

”En applikation er et program der afvikles oven på en platform for at kunne behandle input, data og levere et output. En applikation kan gøre brug af it og webservice kald i forhold til at få input og levere output”

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: