Styring af plaforme

Den rivende udvikling af teknologi har stor betydning og indflydelse på organisationens muligheder for at tilpasse sine applikationer og informationssystemer over tid. Hver applikation og informationssystem afvikles på en platform, og hvis platformen ikke er udviklet til at tage imod input, så vil den med tiden sande til, blive langsom og blive ustabil. E-business er blevet et emne som organisationen ikke kan komme uden om. E-business omhandler at organisationerne integrere deres processer med informationsteknologi (Chaffey 2009 s. 13).

Det er derfor en nødvendighed at de enkelte organisationer tager deres it-arkitektur alvorligt, da udviklingen og vedligeholdelsen af de applikationer der er nødvendige for, at organisationen er i stand til at kunne levere services og ydelser til sine kunder.

Definition af begrebet platform:

“Platform er et miljø der anvendes til at kunne afvikle de enkelte applikationer, systemer og webservcies. Platforme er ofte forbundet med infrastruktur – systemer for at kunne udveksle data med hver andre.”

Platformenes betydning

Der findes en række gode grunde til at undersøge de platforme som organisationen anvender for at finde frem til, hvilke platforme der er bæredygtige, og hvilke platforme der reelt på sigt bør skrottes.

Westerman & Hunter (den ene er analytiker ved Gartner, Inc) udgav i 2007 værket ”IT RISK” der blev udgivet ved Harvard Business Press. I den forbindelse anvender de nogle forskellige værktøjer som kan anvendes af fx enterprise arkitekter til at kategorisere systemer, applikationer og services.

 1.  Standardiseret it-fundament (Westerman & Hunter 2007, s. 56) der understøtter at de forskellige applikationer kan gøre det lettere at vedligeholde og udvikle på platformen og fundamentet som helhed.
 2. 4A omhandlende agility, accuracy, access & availability (Westerman & Hunter 2007, s. 57) støtter op en praktisk fremgangsmåde der understøtter fire niveauer for hvilke risici der er knyttet til fundamentet der bygger op omkring data og funktionalitet der er til rådighed. Formålet er at få styr på fundamentet.
 3. Arkitektur vision der understøtter et blueprint for, hvor organisationens it-afdeling skal bevæge sig hen af. Visionen skal være med til at understøtte at applikationerne konsolideres.
 4. En bæredygtig teknologistrategi med fokus på udvælgelse af teknologier, som organisationen forventer at skulle anvende.

Ustabile systemer kan have enorme implikationer for organisationerne og hvis organisationen ikke råder over en stabil it-arkitektur der er bæredygtig, så står organisationen overfor reelle problemstillinger der kan være med til at gøre forretningsfundamentet for organisationen usikkert.

Et standardiseret it-fundament omhandler, at organisationens it-afdelingen arbejder på at reduceret antallet af applikationer. Applikationer der er meget forskelligartet og kræver ekstra ressourcer set i forhold til vurdering af de forskellige systemer.

Implikationer

I dette blogindlæg defineres begrebet platform som værende en teknologisk samling af komponenter, systemer eller miljøer der tilsammen sikrer afvikling af applikationer, systemer og services.

Applikationer, services og systemer kan være afhængige af andre platforme, men i udgangspunktet afvikles et system kun af en platform. Der findes forskellige platforme, men der kan udledes nogle generelle karakteristika:

 • Platforme anvendes til at afvikle applikationer.
 • Platforme kræver vedligeholdelse.
 • Platforme kræver ressourcer i form af mennesker med viden om den specifikke platform og tilstrækkelig med information.
 • Platforme bliver med tiden udaterede.
 • Platforme bør på sin vis være bygget op omkring teknologi.

Hvis platformene ikke styres så vil de med tiden gå hen og blive en risiko for organisationen og dens virke ikke vil være i stand til at levere produkter og services til sine kunder.

Styring af platforme

Enterprise arkitektur er en fremgangsmåde der kan anvendes til at skabe den rette platform der kan understøtte en række forskellige elementer i organisationen. Enterprise arkitektur kan anvendes til i forhold til at skabe et overblik over de fire elementer der indgår i Leavitts diamant (Leavitt 1965). Ligeledes kan et enterprise arkitektur program understøtte en samling og behandling af viden der kan bruges til at understøtte realistiske planer der understøtter konsolidering og optimering af organisationens it og forretningsarkitektur.

Konklusion

Der findes en række forskellige perspektiver der skal tages hensyn til i forhold til styring af it-arkitekturen og dermed platformene der findes i organisationens it-arkitektur. Platformene er i udgangspunkt nødvendige at forholde sig til for at kunne reducere omkostningerne der kan relateres til henholdsvis it-udvikling og it-vedligeholdelse.

Konkret kan der udledes følgende:

 • Platforme kan udgøre en fordel såvel som en risiko for de fleste organisationer.
 • Det er en nødvendighed at anvende forskellige perspektiver på at styre de enkelte applikationer.
 • Informationssystemer, platforme og fundamenter skal styres for at systemerne ikke sander til.

For at kunne få styr på platformene kan det blive en nødvendighed at arbejde med værktøjer der typisk behandler 4A rammeværket såvel en fremgangsmåde der understøtter en konsolidering af it-platformene såvel som en arkitektur-vision kan være med til at styre platformene.

Kilder

 1. Chaffey, Dave. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice. 4th ed. Financial Times/ Prentice Hall, 2009.
 2. Westerman, George, and Richard Hunter. IT Risk: Turning Business Threats into Competitive Advantage. illustrated ed. Harvard Business School Press, 2007.

One thought on “Styring af plaforme

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: