Kommunens forretningsmodel

Der findes en masse grunde til at en organisation begynder at undersøge sin forretningsmodel (store virksomheder har som regel flere forretningsmodeller), da kendskabet til de forskellige forretningsenheder og deres funktioner er alfa og omega for udvikling af nye effektive it-løsninger. De nye og effektive it-løsninger har betydning for, hvordan organisationen er i stand til at kunne håndtere kundekontakt.

Kendskabet til forretningsmodellen som jeg betragter som værende en del af forretningsarkitekturen er for at de rette initiativer herunder udvikling af it-løsninger og infrastruktur bliver sat i gang.

Store organisationer kan, som tidligere nævnt, have flere forretningsmodeller og disse forretningsmodeller kan varierer meget på grund af lovgivning omhandlende hvilke services som kunder eller brugere har retten til. I en organisation i den offentlige sektor vil det typisk være tale om borgeren. Organisationer i den offentlige sektor kan ligeledes have mange forretningsmodeller og derfor kan det vise sig svært at visualisere en samlet forretningsmodel for en kommune, region eller statsinstitution.

Forretningsmodellerne vil typisk anvende dele af de samme ressourcer som kommunen råder over, men på grund af de fleste kommuner i Danmark har mange forskellige. De forskellige opgaver er meget forskelligartede go det kan derfor vise sig nødvendigt at afgrænse sig til at udarbejde forretningsmodeller for de enkelte afdelingers ansvarsområder. De forskellige ansvarsområder, forretningsområder eller lines of businesses kan optræde på et overordnet business model canvas.

I dette blogindlæg afgrænser jeg mig i forhold til at kunne udarbejde en forretningsmodel for ældreplejen i kommunen. Jeg antager, at kommunerne med fordel kan samarbejde med en række forskellige private organisationer som også varetager de ældres fordele. Konstruktionen af forretningsmodellen kan variere meget fra kommune til kommune og derfor vil jeg i dette blogindlæg  anvende en fiktiv kommune kaldet Svanbjeg Kommune.

Partnerskaber

Svanbjerg Kommune har kontakter til den lokale afdeling af Ældresagen som er med til at give omsorg til de ældre i kommunen. Et eksempel herpå kan være at medlemmer af Ældresagen ringer rundt til de ældre med henblik på at sikre at de ældre medborgere har det fysisk godt, og de opkald som ikke bliver besvaret bliver registreret.

Partnerskab med udbydere af velfærdsteknologier så som robotstøvsugere kan også vise sig at være realistisk.

Svanbjerg Kommune har også partnerskaber med alderdomshjemmene som findes inden for kommunegrænsen. Svanbjerg Kommune har mulighed for at behandle en række forskellige problemstillinger med at anbringe ældre borgere som ikke længere er i stand til at kunne sørge for sig selv.

Svanbjerg Kommune har ligeledes et partnerskab med et lokalt cateringselskab som står for at levere varm mad til de ældre borgere som ikke længere er i stand til at lave mad selv.

113 BMC

Aktiviteter

Ældreplejen varetager opgaver inden for rengøring i de ældres hjem og basal sygepleje fx hvis de ældre ikke har mulighed for doserer medicin selv.

Aktiviteterne består af at en medarbejder (SOSU assistent) tager ud på adressen, hvor den ældre medborger er bosiddende for at løse en rengøringsopgave af lejlighed eller hus, dosering af medicin eller vask af den ældre borger.

Derudover registrere SOSU-assistenten de aktiviteter som foretages samt et generelle bemærkninger om konteksten hvor i arkitekten finder sted.

112 BMC

Ressourcer

Ældreplejen i Svanbjerg Kommune råder over ressourcer for at kunne levere den service som de ældre borgere har krav på ifølge loven og ifølge de beslutninger som kommunalbestyrelsen har truffet.

De forskellige ressourcetyper som Ældreplejen råder over inkluderer blandt andet:

  • SOSU – assistenter.
  • Teamledere.
  • Telefonister.

Herudover så råder Ældreplejen over tekniske ressourcer som blandt andet inkluderer:

  • Mobiltelefoner.
  • GPS.-enheder som er monteret i kommunens biler.
  • Webservice til ruteplanlægning som kan anvendes på mobiltelefoner, tablets og bærbare computere samt visse typer GPS som er monteret i kommunens biler.
  • Webservice til skrivning af rapport om de enkelte besøg som de forskellige teamledere, kontrollører og SOSU-assistenter foretager.

Med de førnævnte informationsteknologier er det muligt for Svanbjerg kommune at opretholde en tilnærmelsesvis effektiv administration af Ældreplejen, og ligeledes hjælper informationsteknologierne til at kommunens Ældrepleje har et godt kendskab til tilstanden hos kunderne.

111 BMC

Værditilbud

Ældreplejen i Svanbjerg Kommune har i udgangspunktet tre overorede værditilbud:

  1. Rengøring.
  2. Vask.
  3. Tryghed.

Tryghed er klart den vigtigste af de tre for de borgere som er for svage til at kunne klare sig selv.

110 BMC

Vejen til kunderne

Kunderne kommer i kontakt med Ældreplejen i Svanbjerg Kommune ved at de enten selv eller en som de kender tager kontakt til kommunen. Kontakten kan blandt andet finde sted ved personlig henvendelse til kommunen eller ved at efterspørger hjælp igennem kommunens hjemmeside som gør brug af de standardiserede tjenester som KL har opbygget.

109 BMC

Kunderelationerne

Relationerne til kunden er når de først er etableret primært personlige, hvor SOSU – assistenterne, teamledere og kontrollører har kontakt til de ældre.

108 BMC

Kunderne

De forskellige kunder som Ældreplejen varetager har vidt forskellige baggrunde og ofte har de forskellige kunder også meget forskellige behov. Fokus er dog i udgangspunktet at Ældreplejen leverer de tre værditilbud til kunderne.

107 BMC

Omkostninger

I Ældreplejens forretningsmodel er den mest omkostningstunge postering lønningerne til medarbejderne og det gælder på alle niveauer. Dernæst kommer udgifterne som kan relateres de informationsteknologier som anvendes. Omkostningerne består blandt andet af den eller de services som eksisterer.

106 BMC

Indtægter

I udgangspunktet har Ældreplejen ikke nogen indtægter som stammer direkte fra kunderne. Ældreplejen har et årligt budget som fastlægges af kommunalbestyrelsen og kommunaldirektøren. Der findes en aftale mellem Ældreplejen og Svanbjerg Kommune om at det ikke er muligt for Ældreplejen at overskride budgettet.

105 BMC

Konklusion

Svanbjerg Kommune skal arbejde med Ældreplejens forretningsmodel. Forretningsmodellen viser at Ældreplejens anvendelse af informationsteknologier skal anvendes på en måde til at understøtte de tre værdifaktorer i en større grad end det gøres i dag. Ydermere kan det konstateres at partnerskaberne bør intensiveres for at understøtte at Ældreplejen kan leve op til de formodede forventninger som borgerne som har behov for hjælp har.

Kilder

Osterwalder, Alexander, and Yves Pigneur. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons, 2010.

One thought on “Kommunens forretningsmodel

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: