Arkitektens rolle

John Gøtze præsenterede et oplæg om trends i enterprisearkitektur. Oplægget var bygget op omkring en videnskabelig artikel som John Gøtze har skrevet (et såkaldt conceptual paper) omhandlende trends i enterprisearkitektur.

Blandt de egenskaber som enterprisearkitekten bør tilegne sig i fremtiden er dialog orienterede egenskaber og dialektiske egenskaber.

IMG_4610

Kompetencer som en enterprisearkitekt skal have

Der findes et overordnet dokument kaldet Clingher Cohen Core Competencies dokument omhandlende kompetencer som en enterprisearkitekt skal have. Dokumentet var primært rettet imod CIO-office.

Dokumentet er udarbejdet af verdensstørste indkøber af IT-services og produkter og på den måde har dokumentet en utrolig stor betydning. John Gøtze kom ind på at det kun er i U.S.A hvor der findes formel træning som enterprisearkitektur.

Dokumentet nævner egenskaber som EA funktioner og ledelse samt arkitektur fortolkninger samt artefakter. Der findes flere men anderledes problemstillinger.

Udfordringer

Der findes visse udfordringer ved arbejdet som enterprisearkitekt dels fordi begrebet enterprise (virksomhed) er meget bredt og der findes mange interessenter, men også fordi det kan vise sig svært at overbevise en række interessenter og arkitekter.

Virkeligheden skal kunne understøttes af ledelsesmodeller for at beslutningstagerne er i stand til at træffe beslutninger. For at undgå silotankegang skal der kommunikeres med en række forskellige mennesker og informationerne bør indarbejdes i modeller, hvor interessenterne nemt kan genfindes. Det vil sige at et rammeværk skal anvendes og der vil være modstand imod anvendelse af rammeværker fordi informationerne blandt andet kan vise problemer i organisationen som kan være af politisk af natur.

John Gøtze gjorde opmærksom på at rollen enterprisearkitekt kan ligeledes være i konflikt med forskellige ledelseshierarkier fordi rollen i teorien burde kunne kende problemstillinger som er systemiske.

Overgangen

Enterprisearkitekten er typisk til at finde i it-afdelingen og arbejder med det som kaldes IT-arkitektur. Til det formål illustrerede John Gøtze situationen med de tre former for arkitektur modus som findes i bogen Coherency Management. Det betyder at der findes forskellige behov som enterprisearkitekten har behov for at opfylde.

Roller

En enterprisearkitekt vil fremadrettet kunne bestride følgende roller i sit arbejde for at fremme udviklingen af enterprisearkitektur. Fokus er dog arbejdet med at kunne gå fra IT-systemer og afstemningen til forretningsprocesserne, menneskerne og strategierne og ikke mindst organisatorisk forandring.

  • Forandringsagent.
  • Kommunikator.
  • Leder.
  • Manager.
  • Modeler.
  • Politisk viden om organisationens struktur og magtstrukturer.

John Gøtze fremviste en model fra bogen Coherency Management som viser kerne enterprisearkitekterne, de udvidede enterprisearkitekter og i sidste ende de implicitte enterprisearktiekter fordi de bidrager til EA-databasen og opdaterer artefakterne.

Overgangen går fra den analytiske rolle som hører sig til den gamle og hidtidige fremgangsmåde til enterprisearkitektur til en rolle, hvor den dialektiske fremgangsmåde som omhandler at navigere og påvirke organisationen.

Derudover vil rollen udvikle sig til noget som passer til begrebet arkitektur og identitet samt design.

Problemstillinger fremadrettet

Fokus vil ifølge John Gøtze skifte fra det meget tekniske til det mere åbne og organisatoriske problemstillinger. Dermed sagt så vil fremtidens enterprisearkitekt nød til både at kunne indgå i dialog med interessenterne og overbevise dem om bestemte løsninger samt enterprisearkitekten skal kunne arbejde med en dialektisk fremgangsmåde som gør at de kan arbejde udover det sædvanlige.

Opsummering

John Gøtzes præsentation fokuserede på den forandring som foregår i øjeblikket. Forandringen vil lede til at en ny overordnet egenskab nemlig den dialektiske som blandt andet omhandler at arbejde med organisatorisk politik og sikrer forankring.

One thought on “Arkitektens rolle

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: