Overblik over PSA’er

For at få skabt et overblik over projekt starts arkitekturer kan det vise sig nødvendigt at gøre brug af et enterprisearkitektur værktøj. I udgangspunktet kan et sharepoint-site eller en mappe på netværksdrevet vise sig anvendelige, men på sigt vil det i store organisationer vise sig nødvendigt at kunne udstille ”metadata”, så det er muligt at genfinde dokumenter og lave optællinger, relationer og dashboards.

Der findes en masse værktøjer tilgængelige til at kunne håndtere ”metadata”, men ofte skal de standard modeller som følger med værktøjet tilpasses til den specifikke situation, som organisationen befinder sig i. Der findes som tidligere nævnt en række forskellige værktøjer på markedet som kan håndtere metadata om fx PSA’ere, men i udgangspunktet betyder det at der skal være et fokus på den metamodel som skal anvendes til at løse problemstillingen med.

Dette blogindlæg vil derfor fokusere på, hvordan en metamodel for et overblik for PSA’ere kan se ud.

Tegn

Det kan vise sig nødvendigt at arbejde med at tegne metamodellen og relationen mellem de forskellige komponenter. Et stykke A4 papir kan vise sig anvendeligt, men samtidigt kan det vise sig relevant at arbejde med digitale værktøjer så som Visio, Draw eller sågar PowerPoint eller Impress med det formål at kunne gentegne relationerne til et senere formål. Brug simple figurer så som rektangler til at vise forholdene mellem de forskellige komponenter i metamodellen.

135 Metamodel Exemple

I en kontekst af at der skal tegnes en metamodel som kan bruges til at koble informationer om PSA’en op mod andre informationer i organisationens enterprisearkitektur database.

Roller

I arbejdet med at bygge overblikke over PSA’ere kan det vise sig nødvendigt at arbejde med forskellige roller som de forskellige interessenter kommer til at spille. I en kontekst af en PSA vil det typisk være en enterprisearkitekt eller en løsningsarkitekt som registrerer identificere IT-gælden.

Det kræver dog et menneske for at en rolle kan spilles i dette eksempel, hvilket er årsagen til at det er illustreret.

Tal

Det kan vise sig nødvendigt at kunne knytte tal til de metadata som anvendes. Derfor vil det være nødvendigt at knytte de rette metadata objekter til. I en kontekst hvor MooD Business Architect anvendes vil det vise sig interessant at tilføje ”measures” til metamodellen. ”Measures” er gode til at indeholde data som er heltal.

136 Metamodel Exemple

Referencer til dokumenter

Et enterprisearkitektur program er sjældent godt til alt. Derfor kan det vise sig nødvendigt at referer til dokumenter som er placeret uden for enterprisearkitektur programmet fx på en sharepoint gruppe. Det vil typisk vise sig relevant i situationer, hvor værktøjet MooD Business Architect anvendes.

Principper og teknologistrategi

I en PSA kontekst vil der være tale om at der findes to rammer som projektet bør passe inden for. Den første ramme vil være den forretningsmæssige ramme. Rammen giver essentielt set projektet mulighed for at levere forretningsresultater. Rammen er ligeledes med til at sikre at den kan indgå i driften.

Teknologistrategien sætter den tekniske ramme. Den tekniske rammer sætter fokus for, hvilke valg som kan træffes for at udvikle projektet så det vil kunne indgå i driften på en bedre måde.

Disse to rammer bliver illustreret nedenfor.

137 Metamodel Exemple

Konklusion

I arbejdet med at skabe et overblik over PSA’ere og de projekter, som organisationen har i gang kan det vise sig nødvendigt at tegne en metamodel. Det kan vise sig at være en nødvendighed i forhold til arbejdet med enterprisearkitektur værktøjer så som MooD Business Architect.

I udarbejdelsen af metamodellen kan det vise sig nødvendigt inkluderer temaer som roller og tal som kan bruges til at illustrere økonomiske data og beslutningskompetencer. I forhold til arbejdet med ledelsesinformation kan det ligeledes vise sig nødvendigt at arbejde med dashboards og i udarbejdelsen af dashboards skal der bruges ekstra mange ressourcer på at sætte sig ind i tankegangen hos beslutningstagerne.

For at kunne at sætte gang i udviklingen så kræver det at et blåtryk udarbejdes og relationerne defineres som i eksemplet her.

One thought on “Overblik over PSA’er

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: