Konkurrencefordele igennem standardisering

Organisationer kan opnå konkurrencefordele ved at arbejde med standardisering, men det kræver at organisationens beslutningstagere understøtter standardiseringsprocessen ved at træffe de rette valg om, hvornår udviklingen skal standardiseres, applikationslandskabet skal standardiseres og IT-infrastrukturlandskabet som skal standardiseres.

Organisationer som anvender standardiserede IT-løsninger vil i udgangspunktet have mulighed for at kunne høste økonomiske genvist ved at det bliver nemmere for IT-afdelingen at håndtere support og understøtte vedligeholdelse af de enkelte systemer.

Processen for udvikling af IT-løsninger

Der findes en række problemstillinger ved at IT-løsninger ikke udarbejdes ud fra standarderne for at IT-løsningerne kan integreres følges. For at understøtte at IT-projekterne bliver håndteret på en ”best-practice” måde så kræver det at organisationerne.

Udviklingsprocessen er nødvendighed at få standardiseret og få alle vigtige IT-projekter ind igennem denne proces. Udviklingsprocessen bør være designet så projekterne som føres igennem processen understøtter at bestemte typer applikationer bliver udarbejdet så det er muligt at kunne følge udviklingen på projekterne og muligt at tvinge projektlederne til at tage stilling til, hvilke standarder som de fraviger i arbejdet. Kun projekter, hvor beslutningstagerne aktivt har tilkendegivet at projektet kan fravige standarder må fravige standarder. Gældsbreve skal skrives for de projekter som ikke understøtter standarderne. Beslutningstagerne skal forholde sig til, hvor meget gæld som de vil tage ansvar for.

Standardisering af applikationslandskabet

Organisationen kan spare penge ved at standardisere sit applikationslandskab. Enterprisearkitekterne skal udarbejde scenarier for betydningen af standardiseringen af applikationslandskabet. Standardiseringen har betydning for tre perspektiver:

  • Standardisering betyder at applikationer som enten er udarbejdet af organisationen selv eller applikationer som er blevet konfigureret og tilpasset for meget erstattes af løsninger som er baseret på COTS og softwaren skal komme fra få leverandører.
  • Applikationer, som ikke er kritiske og som ikke lever op til leverandørvalgene som er specificeret i IT-strategien, bør pensioneres.
  • Applikationer som er notorisk kendt for at være designet så de har utrolig stor IT-gæld ved ikke at leve op til de standardarder som er gældende i organisationen bliver pensioneret og eller rettet op.

Standardiseringen betyder at der er færre applikationer, som IT-afdelingen skal håndtere, vedligeholde og understøtte udvikling på. Det betyder at IT-afdelingen oftest kan sænke omkostningerne som er relateret til IT-udvikling.

Standardisering af IT-infrastrukturen

For at IT-landskabet og løsningerne bliver mere standardiserede, så skal hardwaren som anvendes i organisationen også standardiseres. Hardware har oftest en kortere livscyklus end software af den årsag at hardware slides op, og hardwaren ofte er billigere end softwaren at få udskiftet. Hardware som aldres bliver ligeledes hurtigere opfattet af slutbrugerne og ikke mindst i IT-infrastrukturen betragtet som langsomt og bidrager ikke positivt til, at IT-løsningen kan afvikles korrekt. I den kontekst kan infrastruktur dække både de enheder som slutbrugerne anvender, hvilket vil sige PC’ere, tablets og mobiltelefoner, men infrastrukturen kan også være servere, middleware, netværkskomponenter som switche osv.

Hardwaren kan ligeledes nemmere standardiseres set ud fra en antagelse om hardware kan indkøbes i kvantitet eller igennem et led i virksomhedens værdikæde, hvormed der kan opstilles krav til, hvilke specifikationer og hardware som IT-infrastrukturen skal bruges.

Omstillingsevne

Organisationer som har standardiseret deres IT-løsningsdesigns, infrastruktur og udviklingsproces kan opnå konkurrencefordele. Konkurrencefordelene opstår igennem to faktorer. Den første faktor er omkostningerne som vil være mindre hos organisationen end hos organisationer som ikke har sat gang i deres standardisering. Den anden faktor tager sit udgangspunkt i at vedligeholdelsen af applikationslandskab, infrastrukturen og udviklingsprocessen er standardiseret og hænger sammen.

De to faktorer vil i kombination kunne understøtte at organisationen kan opnå konkurrencefordele, når de to faktorer spiller sammen.

Konklusion

Det er vigtigt at vurdere om organisationen kan standardisere sin IT-udvikling, sit applikationslandskab og sin IT-infrastruktur. Fokus med disse øvelser er at indfri økonomiske fordele ved at mindske behovet for at understøtte forskelligartet hardware og dermed forskelligartede problemstillinger og øge IT-afdelingens evne til at kunne understøtte IT-udvikling.

IT-løsninger som ikke udarbejdes igennem den standardiserede udviklingsmetode vil føre til IT-gæld, og IT-gælden skal fordeles til de beslutningstagere som er ansvarlige for at IT-gælden skabes.

One thought on “Konkurrencefordele igennem standardisering

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: