Boganmeldelse: The Wolf in CIO’s Clothing

I weekenden fik jeg læst en ganske udmærket bog som sætter fokus på nogle af de kvaliteter som Niccolò Machiavelli præsenterede i sit værk ”Fyrsten” som omhandler, hvordan autokrater (fyrster) kan fastholde magten over de samfund som de hersker over. Forfatteren til bogen ”The Wolf in CIO Clothes”, Tina Nunno, kom ind på at de kvaliteter som behandles i ”Fyrsten” også kan omsættes til forhold i organisationerne og de forhold som gør sig gældende for den moderne IT-direktør.

I den kontekst opstilles hele syv ”dyre” skikkelse som en IT-direktør kan besidde. Den optimale skikkelse som en IT-direktør kan anvende i sit arbejde er ulven. Ulveskikkelsen er kendetegnet ved at den ikke entydigt forholder sig reaktivt eller proaktivt i forhold til måderne at opnå og fastholde magt fx igennem manipulation og krig. Ulven kan ifølge forfatteren arbejde som en flok (som et team) og udvise nok aggressivitet til at modstanderne frygter den, men ulven kan samtidigt virke tæmmet nok til at den ikke skræmmer andre dyreskikkelser væk. Herudover på råber forfatteren sig, at ulven er et tilpas intelligent dyr til at kunne skifte mellem de taktiker som de andre arketyper anvender. Forfatteren opdeler arketyperne i to overordnede grupper. En lys side og en mørk side. Disse to sider bruger forfatteren til at opstille de forskellige dyre skikkelser. De andre dyre skikkelser som forfatteren introducere er lam, duen, delfinen og placeres på den lyse side. Forfatteren placerer ulven i midten mellem den lyse og den mørke side og som tidligere nævnt så skyldes det ulveskikkelsen bør trække på de forskellige egenskaber fra både den lyse og den mørke side.

Igennem de forskellige kapitler præsenterer forfatteren forskellige eksempler på IT-direktører som kan klassificeres inden for de forskellige dyreskikkelser (arketyper).

IT-direktører kommer til at læne sig for meget op af en arketyperne vil ikke have styrken til at kunne anvende alle de ressourcer som de har til rådighed, og det kræver

Bogen er skrevet af Gartners Tina Nunno (VP). Du kan finde mere information om bogen her. Bogen fås kun som e-bog og i bogen anvendes videoer som forklaring på visse af de situationer som behandles. Bogen er 98 sider lang og er i og for sig let læselig, på trods af at der er indlejrede videoer som præsenteres for de forskellige kapitler.

Oplyst IT-ledelse

Der findes to overordnede ideer til hvordan oplyst IT-ledelse kan opnås. Tina Nunno gør i sit værk opmærksom på at det nødvendigvis er den bedste taktik for IT-direktøren at anvende en transparens fremgangsmåde, da den kan give ammunition til IT-direktørens modstandere. Tina Nunno skriver i bogen, at det ikke giver nogen strategisk eller taktisk mening at lade den pistol som modstanderen vil bruge til at skyde dig.

Oplyst IT-ledelse kan dog også komme til at spille en fordel for IT-direktøren, hvis data som kommer ud af transparens processen kan bruges til at illustrerer, hvordan IT-direktørens modstanderes adfærd påvirker organisationens investering i ressourcer på en negativ måde.

Viden om de forskellige beslutningstagere adfærds betydning for de investeringer som organisationen foretager kan vise sig at være et våben, som IT-direktøren kan bruge under de rigtige forhold til at kunne forsvare sin position og de porteføljer som han har sat i gang for at skabe den rette værdi.

Oplyst IT-ledelse handler også om at kunne anskue hvordan de forskellige beslutningstagere reagere på forskellige tidspunkter. I den forbindelse er det nødvendigt at IT-direktøren kan engagere de forskellige beslutningstagere og interessenter med det formål at skaffe sig det nødvendige overblik over, hvordan han kan udnytte sin position til at underminere sine modstandere, så organisationen understøttes bedre af informationsteknologierne som er til rådighed for den.

Kontekst

Jan Amtoft, CIO ved FLSmidth, har brugt udtryk som ”Goodwill” kontoen som er vigtig for IT-direktøren at have hos de forskellige beslutningstagere i organisationen for sidenhen at kunne trække på deres ressourcer. Tina Nunno arbejder præsenterer dette som en af fremgangsmåderne som en IT-direktør kan anvende for at opretholde sit fyrstedømme.

I en kontekst af IT-styring (IT governance) er det ligeledes nødvendigt, at IT-direktøren kan påvirke de forskellige beslutningstagere så de ikke påvirker værdiskabelsen som IT-afdelingen er med til at yde for organisationen på en negativ måde.

Der findes forskellige ”klassiske” mønstrer i IT-styregrupper som kan anvendes, men der findes også andre fora og andre måder at udøveIT-styring. En fremgangsmåde kan være det som Dr. Richard Routh (2012) kalder for Caldwells model, modellen består af IT-direktøren aktivt engagere ”Executive Komiteen” og får dem til at udforme en IT-baseret forretningsstrategi. På de ledelsesniveau spiller politik og fyrstedømmerne stor betydning for planernes succes set i forhold til eksekvering og implementering, hvilket betyder at både løsningsmodeller fra den lyse side såvel som løsningsmodeller fra den mørke side kan anvendes for at kunne frembringe positive resultater både i forhold til de klassiske IT-styringsmodeller (Ross & Weill 2004) og som Caldwells model (Routh 2012) som egentlig er en mere aggresiv tilgang til IT-styring.

Konklusion

Bogen er i og for sig en ganske udmærket værk som kommer med mange praktiske eksempler på de dyreskikkelser som en IT-direktør kan påtage sig. Bogen præsenterer ikke eksempler på i hvilke organisationer som har været i spil, og bogen anvender i udgangspunktet ikke casestudier.

På trods af den lidt underlige tilgang til, hvilke karakteristika de forskellige typer IT-direktører har i forhold til måden de kan påvirke og lede på, og de indlejrede videoer i e-bogen understøtter ikke at budskabet som bogen forsørger at kommunikere til læseren bliver nemmere at forstå.

De tre faktorer (magt, manipulation og krigsførelse) bliver behandlet igennem omtale af forskellige situationer, som de forskellige IT-direktører har oplevet i deres arbejde. Det er ikke uvæsentligt at arbejde med magt, manipulation og krigsførelse i organisationen for at opnå IT-afdelingens målsætninger og for at sætte organisationsforandringen i gang. Til trods for den lidt underlige opdeling i bogen og det der fokuseres på dyreskikkelser frem for en mere relevant opdeling så er bogen bestemt værd at investerer i.

Kilder

Nunno, Tina. The Wolf in CIOs Clothing: A Machiavellian Strategy for Successful IT Leadership. Gartner, Inc., 2013.

Routh, Richard, IT Governance Part 1 of 2, 2012. http://www.youtube.com/watch?v=cU8iGQ5hUQQ&feature=youtube_gdata_player.

Routh, Richard, IT Governance Part 2 of 2, 2012. http://www.youtube.com/watch?v=8sONghNZr1k&feature=youtube_gdata_player.

Weill, Peter, and Jeanne W Ross. IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press, 2004.

One thought on “Boganmeldelse: The Wolf in CIO’s Clothing

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: