Boganmeldelse: The Lean Startup

Eric Ries har skrevet bogen ”The LEAN Startup”. Det er i og for sig en ganske velskrevet bog som jeg varmt kan anbefale alle som tænker over forretningsarkitektur. Fordi bogen advokerer for at holistisk ledelse og indhentning af viden om kundes behov. Holistisk ledelse og viden om kundens behov kan bruges til at få sat styr på problemstillinger som overtid kan føre til, at virksomheden lukker eller bliver så kompliceret at den bliver meget svær at lede.

Bogen henvender sig både til dem som skal til at stifte en virksomhed eller beslutningstagere i virksomheder som overvejer at stifte nye forretningsenheder, da bogen introducerer en tankeform og fremgangsmåde som på sigt kan bruges til at skabe konkurrencefordele.

Det vigtigste læseren kan lære af bogen er at det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad kunden gerne vil have og at stille spørgsmålet ”Hvorfor” fem gange. Ved at stille spørgsmålet de fem gange vil man ifølge Eric Ries kunne opnå kendskab til, hvorfor produktet eller services bliver sat i gang til at begynde med.

Det andet aspekt som Eric Ries kommer ind på er prototyping. Prototyping er vigtigt og det skal gøres allerede fra et tidligt stadie i processen med at finde frem til en forretningsmodel. Eric Ries argumenterer for at arbejde iterativt og fremvise utrolig primitive prototyper. De primitive protyper vil holde omkostningerne ved produktudviklingen nede og omkostningerne og arbejdsindsatsen har stor betydning både for den nystiftede virksomhed og for nye forretningsenheder i eksisterende virksomheder.

Eric Rieses tilgang er som titlen på bogen antyder baseret på LEAN som er en metode som kan spores tilbage til Toyota og deres Toyota Production System. Denne fremgangsmåde skulle eftersigende være med til at gøre virksomheder mere produktive og omkostningseffektive og samtidigt skabe produkter som er af høj kvalitet.

Fokus

Eric Ries anvender forskellige eksempler som har gjort brug af fremgangsmåder som minder om den fremgangsmåde som Eric Ries beskriver i bogen. Det første og mest anvendte eksempel i bogen er en virksomhed som Eric Ries var med til at stifte og hvor han havde rollen Chief Technology Officer (reelt den ledende programmør). Virksomheden oplevede problemer ved at de stifterne antog at de havde fundet frem til et behov som de kunne dække med et produkt (chat-klient som havde integration til alle større chat-klienter), men det viste sig at kunderne ikke så behovet. Det fandt beslutningstagerne først ud af efter at have brugt op imod et halvt år på udvikling, hvilket betød at virksomheden led et tab og uvenskab mellem stifterne blev en realitet.

Eric Ries har en overvægt af ”case-eksempler” som er inden for it-industrien. Problemstillingen er dog at de fleste virksomheder ikke nødvendigvis er inden for it-industrien, men på trods af dette kan budskabet fra bogen bruges.

Tænk holistisk

Et argument som Eric Ries bringer på banen er at tænke holistisk fra begyndelsen og det at anvende forskellige kompetencer blandt de forskellige interessenter. Ved at stille spørgsmålet ”Hvorfor” fem gange kan analytikeren finde frem til den kerne problemstilling som står i vejen for at virksomheden kan udvikles.

Analyse

Forretningsarkitektur er nødvendigt  at anvende allerede fra starten af og tænke på, hvordan den størst mulige værdi for kunden skabes. Eric Ries beskriver også at der findes forskellige værktøjer som bør anvendes. Et af de værktøjer som han lægger vægt på er pretotyping.

Konklusion

Generelt jeg udlede seks budskaber af bogen ”The Lean Startup”, som jeg mener læseren og forretningsarkitekten kan tage til sig:

  1. Forretningsarkitektur er vigtigt og det er oplyst ledelse også.
  2. Oplyst ledelse og kræver en holistisk fremgangsmåde.
  3. Produkter skal udarbejdes ud fra en iterativ fremgangsmåde.
  4. Markedet, produkt, forretning og teknologi er sekvensen som skal arbejdes med.
  5. Skab værdi for kunden ved at lytte til kundens problemstillinger, men brug kun deres råd og antag ikke at kunden altid har ret.
  6. LEAN kræver at den nystiftede virksomhed har styr på sine processer og viden om sine kunder.

Kilder

Ries, Eric. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business, 2011.

One thought on “Boganmeldelse: The Lean Startup

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: