Vejen mod teknologistrategien

For at finde frem til de rette informationsteknologier som skal til for at organisationen kan skabe værdierne. Teknologistrategien kan kun formuleres i form af arbejde med at finde frem til den retning som beslutningstagerne gerne vil have organisationen skal bevæge sig.  Alle virksomheder har i udgangspunktet behov for at få styr på, hvad virksomheden skal levere for at kunne tilfredsstille sine kunder med henblik på opnå profit.

Roadmapping er et værktøj som kan bruges i forhold at udarbejde teknologistrategien. Phaal et al (2001) arbejder med en fremgangsmåde kaldet T-plan som essentielt set består af fire faser. Jeg har ændret på rækkefølgen af workshops og tilføjet spørgsmål som bør stilles ved eksekveringen af hver af dem, da jeg tager udgangspunkt i et EA program står for udarbejdelsen af en teknologistrategi. Herudover er det værd at notere sig at selve udformningen og beplantningen af roadmapped ikke vil foretages sammen med beslutningstagerne. Ligeledes må antallet af workshops betragtes som værende afhængigt af hvor moden den specifikke organisation i forhold til anvendelse af informationsteknologier, og desto lavere modenhed organisationen har, desto flere workshops skal der afholdes.

Workshops

Der skal afholdes fire workshops. Den første workshops bør omhandle markedet og hvordan virksomhedens beslutningstagere bør undersøge, hvordan markedet vil komme til at udvikle sig. Det er vigtigt at undersøge markedet i en udvikling på tre til fem år frem i tiden. For at virksomhedens beslutningstagere finde frem til den forståelse om markedet retning igennem information som er behandlet ud fra pålidelige data.

Markedets retning dikterer de muligheder som virksomheden. Virksomhedens beslutningstagere kan så vælge at bryde med markedet eller angribe de andre aktører på markedet for at opnå markedsandel. Alternativt kan virksomheden arbejde med fremgangsmåde som understøtte opkøb, fusion eller ”joint-venture” fremgangsmåde.

Markedet

Det er nødvendigt for beslutningstagerne at forstå, hvordan markedet fungerer i øjeblikket og identificere den retning som markedet vil udvikle sig.  Det er nødvendigt at have information tilgængeligt om hvilke produkter som sælges, hvor mange enheder som sælges og samtidigt have et kendskab til, hvor meget konkurrenterne tjener i form af profit. Profit er ikke typisk viden som virksomheden kender til, altså udover data som er reaktive hvilket vil sige data som findes i årsregnskaberne som de forskellige store virksomheder typisk er nød til at stille til rådighed. Herudover kan data indsamles fra brancheorganisationen som  markedet essentielt omhandler. Det er dog også nødvendigt at forholde sig til uofficielle data som typisk går igennem en rygtebørs eller igennem de forskellige sociale netværk som beslutningstagerne har.

Essentielt set er workshoppen omhandlende markedet den første workshop som skal afholdes. Det vil sige direktørerne skal samles til en workshop, hvor de får udleveret den information som er nødvendig for at kunne danne sig et overblik over situationen på markedet, men det kræver også de har forberedt sig til workshoppen.

På selve workshoppen kræver det at få svar på spørgsmål som:

 • Hvor vil markedet bevæge sig hen?
 • Hvem vil være markedsleder om tre år?
 • Hvilke konkurrenter findes der?
 • Hvilke kunder findes der?
 • Hvor produceres varen eller servicen henne?

Virksomheden

Herefter er det nødvendigt at få gennemført en workshop omhandlende virksomhedens tilstand. Det vil sige emner som struktur, kultur, målsætninger og teknologier skal diskuteres. Det som er vigtigt ved denne workshop er at få skabt en forståelse af hvilke målsætninger de forskellige forretningsenheder i virksomheden har, og hvordan de opfyldes. Det vigtigste er dog at få skabt en fælles vision og fælles målsætninger om, hvor virksomheden skal hen.

Denne workshop vil typisk være organiseret som den anden i rækken af workshops som skal afvikles. Det er ligeledes vigtigt at få samlet direktørerne til denne workshop og det er vigtigt at få gang i en dialog mellem de forskellige beslutningstagere. Resultatet af denne workshop skal delvist gøres tilgængelig for medarbejderne og ikke mindst mellemlederne.

Det er vigtigt at få styr på følgende spørgsmål:

 • Hvad skal virksomheden stå for?
 • Hvilken position skal virksomheden have på markedet?
 • Hvordan skal virksomheden opnå sin position på markedet?

Produktet

Den næste workshop som er relevant at få organiseret vil være den som omhandler de produkter som skal producere i fremtiden for at understøtte at virksomheden kan opnå det marked og de markedsandele som skal til for, at virksomheden kan opnå sin strategiske position på markedet.

Det er vigtigt at få styr på følgende spørgsmål:

 • Hvilke produkter kan udvikles?
 • Hvilke produkter vil kunderne have?
 • Hvilke egenskaber har produktet?
 • Hvad koster produktet?
 • Hvad profitten ved at producere og sælge produktet?

Teknologier

De fleste virksomheder bruger informationsteknologier og andre typer teknologier til at producere deres produkter eller services. Derfor skal de informationsteknologier som virksomheden anvender og som skal anvendes på sigt diskuteres af beslutningstagerne. I denne workshop vil det vise sig at en eller flere personer fra virksomhedens IT-afdeling bør deltage for at formidle overblikket over de nuværende informationsteknologier og samtidigt give beslutningstagerne det eller de værktøjer som er nødvendige for at kunne diskuterer hvilke informationsteknologier som skal anvendes på sigt. Der er tale om den fjerde workshop og den afsluttende workshop.

Det er vigtigt at få styr på følgende spørgsmål:

 • Hvilke teknologier skal bruges for at understøtte produktionen af produkterne?
 • Hvilke teknologier skal bruges for at kunne understøtte servicering af kunderne og understøtte udvikling af kundeforholdet?
 • Hvilke informationsteknologier kan høstes den største værdi for virksomheden?
 • Hvilke informationsteknologier kan virksomheden arbejde videre med i sin applikationsportefølje og IT-infrastrukturen?
 • Hvilke informationsteknologier kan virksomheden arbejde videre med?
 • Hvilke kompetencer råder it-afdelingen over?
 • Hvilke kompetencer skal it-afdelingen råde over fremover?

Selve processen for udarbejdelsen af et roadmap er en aktivitet som bør finde sted inde hos enterprisearkitekterne, da de har behov for at involvere en række forskellige interessenter i it-afdelingen som kan betragtes som ”subject-matter-experts” inden for de felter som enterprisearkitekterne kan tænke vil blive påvirket af den udvikling som interessenterne i de forrige workshops har givet udtryk for.

Roadmapping

For at udarbejde selve roadmappet som er en del den langsigtede plan for udviklingen af virksomhedens applikationslandskab og IT-infrastrukturlandskabet. I den forbindelse kan det vise sig nødvendigt arbejde med en tidshorisont som er længere end tre år, men det er nødvendigt at kunne udarbejde et roadmap som binder de forskellige niveauer og dermed anvender en tilsvarende tidshorisont.

Enterprisearkitekterne skal efter involvering af forskellige interessenter  i it-afdelingen arbejde med at forbinde de fire lag i teknologi-roadmappet som er markedsudviklingen, produktet, virksomheden og teknologierne.  Det specifikke teknologi-roadmap kan nedbrydes i mere specifikke roadmaps som igen kan bruges til at udpege klynger af it-projekter som skal sættes i gang.

Efter det specifikke teknologi-roadmap er formuleret så er det muligt at arbejde videre med hvilke overordnede problemstillinger som teknologistrategien skal forholde sig til og dermed hvilke teknologier som organisationen fremadrettet skal behandle.

Konklusion

Der findes en række problemstillinger ved at virksomheders beslutningstagere ikke forstår udviklingen og ikke sætter sig ind i planlægningen. Derfor kan roadmapping øvelsen vise sig at være et godt værktøj at anvende som et fundament for at få sat gang i teknologistrategien.

Teknologistrategien er et fundament for den videre udvikling af det teknologiske fundament som kan understøtte forretningsmodellen.

Forretningsmodellen understøttes af en række forretningsprocesser, hvor det er nødvendigt at data og især information deles så de rette aktører har mulighed for at handle korrekt og på den måde understøtte virksomhedens strategiske mål.

Kilder

Phaal, Robert, Clare Farrukh, and David Probert. “Technology Roadmapping: Linking Technology Resources to Business Objectives.” Centre for Technology Management, University of Cambridge (2001): 1–18.

One thought on “Vejen mod teknologistrategien

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: