NNIT

Dagens første foredrag blev gennemført af Niels Grønning fra NNIT som kom ind på emnet EA inden for ”medicinalsektoren”.

Niels Grønning kom ind på, at NNIT er nu tilgængelig på børsen. Afdelingen som Niels Grønning arbejder i består i alt 10 medarbejdere som arbejder med EA i forhold til ”medicinalindustrien”.

Udfordringer for medicialindustrien

Niels kom ind på, hvor life sciences branchen så speciel set i forhold til andre brancher? Den er speciel fordi den skal være ”compliant” med meget hårde lovgivninger i mange forskellige markeder. I forhold til definitionen ”life science” er der i foredraget tale om insulin produktion m.m.

Kravene som lovgivningen stiller kræver at data og finansiel gennemsigtighed, og det er nødvendigt at kunne holde øje med produktionen. Disse informationer skal være offentlige tilgængelige og det kræver at data standardiseres.

Det gælder data om bieffekter som medicinen medfører som skal kunne registreres i forskellige nationale systemer og som samtidigt stiller krav til den måde data udveksles mellem de forskellige specialiserede systemer som bruges til at håndtere medicin-produktion.

En udfordring som medicinalindustrien oplever er at der bruges flere penge på forskning og udvikling, men der kommer ikke større resultater i form af produkter på markedet. Ligeledes kommer der flere konkurrenter på markedet. I forhold til NNIT’s situation kunne Niels Grønning fortælle at forskning (produktudvikling) omhandler mere arbejde med data.

Generel for branchen så outsources mere, og medicinalindustrien blevet mere åben, hvilket stiller nye krav til IT-arkitekturen og data-arkitekturen. Et eksempel er virksomheden Pfizer som har en forretningsstrategi som blandt andet omhandler opkøb af mindre virksomheder. I medicinalindustrien vil partnerskaber blive mere relevante og det betyder at dataudveksling er blevet meget vigtigere end det blot var for 10 år siden.

IT-arkitekturen består i Novo Nordisk af mange gamle ”legacy” systemer som har en række ”punkt-til-punkt” integrationer. Der har ikke været en bærende IT-strategi i udviklingen, men det er ved at blive en fremgangsmåde i medicinalindustrien at der findes behov for IT-strategier og teknologistrategier.

De forskellige ”legacy” systemer hos Novo Nordisk er typisk leveret af forskellige leverandører, hvilket stiller krav til styring af IT-udviklingen i Novo Nordisk.

En af årsagerne til at Novo Nordisk gik i gang med at udarbejde en EA strategi er egentlig det at understøtte at der kan udvikles en BI-platform som kan trække data ud fra det eksisterende applikationslandskab. Fokus for EA strategien og for BI-platformen er at understøtte hurtigere produktudvikling og lavere driftsomkostninger. En udvidet målsætning for EA strategien at der findes et fælles rammeværk for integration mellem organisationerne, applikationerne, forretningsprocesserne og individerne som indgår i processen.

Interessenterne i forretningsenhederne vil gerne have svar på om de vil være i stand til at kunne udsende produktet på markedet og om det vil kunne betale sig. I Novo Nordisk findes der tre faktorer som påvirker den måde, som EA tænkes på i Novo Nordisk. Det hænger sammen med R&D, applikationer og informationer.

EA Rammeværket

I Novo Nordisk har man arbejdet med et EA-rammeværk eller det som Niels Grønning kalder for EA-metoden. I realiteten set har et rammeværk en indlejret metode, så dermed fortolker jeg fremgangsmåden som en del af det rammeværk som Novo Nordisk og NNIT har valgt at anvende i deres måde at anvende EA på. I forhold til det overordnede ”view” af organisationen som de har udarbejdet er fokus på dataflow mellem de forskellige afdelinger og applikationer.

Eksterne faktorer

Flere og flere standarder bliver gjort tilgængelige og som det forventes at Novo Nordisk samt andre i medicinalindustrien skal følge. Det stiller også krav til de eksisterende systemer set i forhold til om de kan udveksle data i de formater som nationalstaterne kræver bliver anvendt.

Case

Niels Grønning præsenterede en case omhandlende ISO IDMP som tog sit udgangspunkt i et behov for standardisering af datamodeller. Niels Grønning kom ind på at ISO IDMP er en samling af standarder. Standarderne er blevet håndhævet som branchestandarder og er blevet udarbejdet af EMA og der er stillet krav om at Novo Nordisk og medicinalstandarden skal være implementeret inden 2016. Standarderne blev gjort tilgængelige tilbage i 2012.

EMA har udarbejdet en vejledning for implementering af standarderne.

Niels Grønning kom ind på at de fleste medicinalvirksomheder ikke vil gå i gang med implementeringen for hurtigt, da de faktisk ikke ved der sker undervejs. Fire elementer som blev nævnt i forhold til standarderne var kildesystemer, forretningsprocesser, politikker og data stewardship.

En udfordring ved implementering af standarderne i ISO IDMP pakken omhandler problemstillingerne med at vedligeholde data og understøtte at de data som sendes ud til myndighederne faktisk afspejler sandheden.

På sin vis har ISO IDMP indflydelse på organisationernes enterprisearkitektur og standarderne er med til at drive behovet for anvendelse af enterprisearkitektur i medicinalindustrien. Det er ifølge Niels Grønning tilfældet. Forretningsprocesserne og IT-arkitekturen blev påvirket af standarderne og derigennem kom det til at påvirke Novo Nordisk information management og det betød blandt andet at den overordnede enterprisearkitektur blev påvirket og essentielt set mente Niels Grønning at Novo Nordisks og NNITs ”operating model” blev påvirket af de nye standarder.

Konklusion

Overordnet set et rigtig spændende foredrag om en branche som bliver påvirket af forskellige regelsæt og krav om åbenhed om forsøg og produktudvikling.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: