Event om enterprisearkitektur (2/4)

Jeg deltog i går i ComputerWorlds event om IT-arkitektur som på trods af titlen egentlig omhandlede løsnings- og enterprisearkitektur. Jeg vil i dette blogindlæg skrive om de budskaber, som den anden oplægsholder Michael Andersen gjorde udtryk for under sin præsentation.

Oplæg om EA-fremgangsmåde

Michael Andersen kom ind på at den helt basale fremgangsmåde for at understøtte forretningsværdi kom ud af IT-projekter og enterprisearkitektur kun opstår ved at der skabes en dialog mellem profilerne forretningsarkitekter, IT-arkitekter og projektledere og værdien først rigtig blev realiseret, når faggrupperne samarbejdede.

Michael Andersen kom ind på, at inden IT-projekterne sættes i gang skal et fælles metodegrundlag være formuleret og accepteret af faggrupperne, så de har forstået hvad de forskellige fagudtryk omhandler og disse understøtter at viden kan flyttes til forretningens beslutningstagere og medarbejdere.

Den gode kravspecifikation

Oplægsholderen kom ind på samtalen er helt central mellem IT-arkitekterne og andre profiler i organisationen med henblik på at understøtte projekternes fremdrift. Den gode samtale var ifølge Michael Andersen også helt central i forhold til at udarbejde den gode kravspecifikation.

Ifølge Michael Andersen så tager den gode kravspecifikation udgangspunkt i metodegrundlaget som anvendes mellem forretningsarkitekter, IT-arkitekter og projektledere. I den forbindelse var det ifølge Michael Andersen meget vigtigt at fokus var på fem centrale elementer som kunne anvendes i de fleste organisationer og i forhold til de fleste kravspecifikationer. De fem elementer var som følgende:

  1. Forretningsprocesser.
  2. Aktiviteter.
  3. Roller.
  4. Forretningsregler.
  5. Hændelser.

De ovenstående fem elementer var organiseret om kongstanken at modtageren af kravspecifikation så som kunden eller forretningsenheden skulle kunne forstå indholdet og se sig selv i den.

Kun holdet vinder

Michael Andersen kom ind på, at kun holdet vinder og det kommer kun til projektgruppen samarbejder ud fra det fælles metodegrundlag. IT-arkitektur kan kun realiseres igennem aftalte fælles standarder og fællesbegreber mellem forretningsenhederne og IT-afdelingen.

Enterprisearkitektur er i den optik Michael Andersen anvendte den defineret som en organisatorisk anvendelse af IT ud fra en defineret ramme. Michael Andersen kom ind på at enterprisearkitektur skal realisere organisationens forretningsstrategi og implementeringen foregår igennem udvælgelsen af IT-projekter.

Michael Andersen at det er strengt nødvendigt, at enterprisearkitektur programmet hurtigt fik realiseret værdier og dette skal ske igennem leverancer i projekterne. I forbindelse med håndteringen af projekter, så kom Michael Andersen ind på, at det var strengt nødvendigt at afgrænse projektbeskrivelserne til maksimum en A4-side.

Konklusion

Michael Andersen kom ind på mange interessante perspektiver i sit oplæg. Det som viste sig at være mest interessant og som ikke var en gentagelse af det oplæg, som Thomas Heilmann præsenterede, og det var scope i forhold anvende et fælles metodegrundlag mellem forretningsarkitekter, IT-arkitekter og projektledere. Ligeledes er det strengt nødvendigt at den gode kravspecifikation tager sit udgangspunkt i begreber som kunden eller beslutningstagerne i forretningsenhederne forstår. Michael Andersen kom i sit oplæg ind på at en kravspecifikation tager sit udgangspunkt i fem elementer.

Jeg er overordnet enig i de betragter, som Michael Andersen præsenterede i sit oplæg omhandlende samarbejde på tværs af faggrupper, standarder og kravspecifikationer. Det er tvingende nødvendigt at enterprisearkitektur programmet tager sit udgangspunkt i forretningsenhedens behov.

Det videre forløb

Jeg forventer at udgive et blogindlæg per oplæg fra Computer World eventet omhandlende IT-arkitektur, og det næste blogindlæg vil omhandle oplægget om IT-infrastrukturarkitektur som AimIT og Nimble Storage Solutions fremlagde.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: