Forretningsmodellen for Arbejdernes Landsbank

Der findes en række interessante perspektiver i den finansielle sektor, og nu hvor det virker som den danske økonomi er i bedring så kan der for alvor komme gang i innovationen i den finansielle sektor igen. En af aktørerne på bank markedet i Danmark er Arbejdernes Landsbank som hidtil har været en niche bank der har haft sit afsæt i arbejderbevægelsen, men som inden for de seneste ti år er begyndt at udvikle sig i retning af en bank der kan udbyde erhvervsservices, lån og investeringer på linje med andre aktører på markedet som for eksempel Nordea, SparNord og Danske Bank.

Blogindlægget vil derfor illustrere forretningsmodellen og tage udgangspunkt i de business model canvas og med det i mente udarbejde en analyse for, hvad Arbejdernes Landsbank kan gøre.

Key Partners

Arbejdernes Landsbank er som resten af finanssektoren meget afhængig af informationssystemer og data der kan bruges til at håndtere data om transaktioner og udviklingen af værdier samt muligheden for at estimere udviklingen på finansmarkederne.

AL Bank anvender i den forbindelse den systemportefølje som datacentralen BEC udbyder og på den måde har banken adgang til de samme IT-løsninger som en række af de mindre banker i Danmark anvender.

AL Bank har som andre banker også et stort behov for adgang til kvalificeret arbejdskraft, og derfor bør en af samarbejdspartnerne være uddannelsesinstitutionerne der uddanner arbejdskraft der er målrettet imod bank, pension, forsikring og finanssektoren, men andre uddannelsesinstitutioner kan også vise sig relevante at anvende.

AL Bank arbejder sammen med National Banken med henblik på at understøtte kreditreserver og få adgang til kreditreserver.

AL Bank arbejder sammen med NASDAQ/OMX med henblik på at have adgang til børsmarkedet i Danmark og med andre markeder.

AL Bank har traditionelt samarbejdet med fagbevægelsen og på den måde fået skabt sig en kundebase, som AL Bank har været i stand til at arbejde videre med.

113 BMC

Key Activities

For at AL Bank er i stand til at skabe værdi for sine kunder så skal nedenstående aktivteter håndteres:

 1. Rådgivning.
 2. Håndtering af kapital.
 3. Styring af transaktioner.
 4. Investeringer.
 5. Udlån til huse, lejligheder og biler.
 6. Veksling til valuta.
 7. Erhvervslån og leasning.

112 BMC

Key Resources

For at aktiviteterne kan realiseres så kræver det at de rette nøgleressourcer er til rådighed. Nøgleressourcerne er som nedenstående:

 1. Medarbejdere.
 2. Informationssystemer.
 3. Kunderettede bankløsninger.
 4. Kunderettede bankløsninger.
 5. Markedsinformation.

111 BMC

Value Proposition

AL Bank skaber værdi for sine forskelligartede kunder på flere forskellige måder, da der findes flere forskellige kundesegmenter, som AL sælger sine services til. Nogle af de værdier som AL Bank skaber for sine kunder er som nedenstående:

 1. Sikre transaktioner mellem arbejdsgiver og arbejdstagere.
 2. Lønkonti.
 3. Leasning og finansiering af virksomheder.
 4. Boliglån.
 5. Fysisk tilstedeværelse i store dele af Danmark så rådgivning kan finde sted.

110 BMC

Customer Relationship

En virksomhed som Arbejdernes Landsbank satser på langsigtede kunderelationer, hvilket understøttes af bankmarkedet for private og for virksomheder er meget lidt elastisk i Danmark, og derfor findes der ikke den store bevægelighed af kunder mellem bankerne, hvilket er både en fordel og en ulempe for AL Bank. Fordelen er at en ganske lille del af egne kunder forlader AL Bank og ulempen er at ganske få kunder fra andre banker søger andre steder at gøre deres bankforretninger.

109 BMC

Road to Customer

Vejen til kunden hos AL bank kan gå igennem to kanaler. Den første kanal er den fysiske, hvor der findes 34 filialer på Sjælland, 7 filialer på Fyn og 29 filialer på Jylland. Den anden kanal er den digitale, hvor der findes forskellige muligheder for kunderne for at håndtere finansielle transaktioner.

108 BMC

Customer Segment

AL Bank har følgende kundesegmenter:

 • Private kunder fra de røde fagforeninger.
 • De røde fagforeninger.
 • Virksomheder.

AL Bank bryster sig af at have 250.000 kunder fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland. AL Bank er en ”full service” bank og udbyder produkter til private og til erhvervslivet, hvilket understøttes af de ovenstående kundesegmenter.

107 BMC

Cost Structure

Der findes en række omkostninger ved at drive en virksomhed som AL Bank. Nogle af disse er til at finde nedenfor:

 • Løn.
 • Leje.
 • Omkostninger til datacentral.
 • Omkostninger til fondsbørs og dataabonnement.

106 BMC

Revenue Stream

AL Bank har også en række indtjeningskilder til at skabe den profit der er nødvendig:

 1. Kunder der afdrager på lån.
 2. Gebyrer.
 3. Afkast af investeringer.
 4. Afkast via leasning.

105 BMC

Analyse

AL Bank har ifølge dem selv en sund økonomi, hvilket de har været i stand til at opnå ved brug af pålidelig rådgivning, hvilket ifølge banken selv også har medført, at banken ikke har haft behov for statens bankpakker, men en del af dette skyldes forbindelsen til de forskellige røde fagforeninger som har sikret likvide midler.

AL Bank anvender BEC som datacentral, hvilket giver nogle fordele ved at AL Bank ikke behøver en nær så store omkostninger at få etableret en moderne bankplatform, men det giver samtidigt nogle interessante perspektiver set i forhold til ”lock-ins” til bestemte platforme.

AL Bank har en række interessante udviklingsmuligheder og i den forbindelse kunne en indsats på en virtuel rådgivningsplatform give mening, hvor det er muligt for kunderne at få standardiseret rådgivning inden kunderne inviteres til rådgivningssamtaler og via anvendelsen af en etableret regelmotor der understøtter forskellige selvbetjeningsløsninger vil være i stand til at forberede kunderne til rådgivningsmøderne. AL Bank arbejder ifølge dem selv også med etablering af bestemte kompetenceteams der analysere på forskellige fokusområder så som andelsboligforeninger m.m. Disse informationer kunne implementeres i regelmotorer som virtuelle selvbetjeningsløsninger kunne integrere med og give kunne give AL Bank mulighed for at betjene flere kunder og give det samme niveau af kundetilfredshed.

AL Bank kan bruge sine kunder i fagforeningerne til at arbejde med udbygning af produkterne der udbydes sammen med de tilbud, som fagforeningerne tilbyder deres medlemmer, og ligeledes kan AL Bank arbejde med sin kanalstrategi, hvor det for eksempel er ganske få filialer på Fyn, så kan AL Bank i højere grad bruge sin digitale platform til at nå ud til kunder i de steder i landet, hvor der ikke findes en fysisk filial, hvilket også kan understøttes via sikrede videomøder, hvilket store banker på det danske marked er begyndt at eksperimentere med, hvilket kan være en indikator på at AL Bank ligeledes bør arbejde med at få etableret lignende funktionalitet.

Konklusion

AL Bank er en af de mindre spillere på det danske marked, men på trods af dette har banken, der trods alt udbyder nogle ret standardiserede produkter været i stand til at skaffe kunder fra et ”nichemarked” og konverterer nogle af dem fra private kunder til andre typer kunder (virksomheder og investeringer). AL Bank har mulighed for at arbejde med sin datacentral der blandt andet kan anvendes til at udvikle selvbetjeningsløsninger der også understøtter at kunderne kan forberede sig på rådgivningsmøderne med bankrådgiverne og hjælpe til med at nå ud til kunder der ikke bor i de områder, hvor der findes fysiske filialer som det er tilfældet på Fyn. AL Bank kunne forsøge at anvende samme fremgangsmåder til virtuelle kundemøder som de store banker på det danske marked som for eksempel Nordea der anvender en tilpasset udgave af Lync til at håndtere visualisering og håndtering af samtaler via IP-telefoni, hvilket vil sige at kunderne i yderområderne ikke behøver at rejse ind til byerne med henblik på at få rådgivning om AL Banks forskelligartede produkter.

AL Bank kan også via anvendelse af sine task-forces og analysegrupper bruge den viden de kan indsamle til at understøtte at de forskellige rådgivere og selvbetjeningsløsninger kan give kunderne mulighed for bedre rådgivning vedrørende investeringer, hvilket for eksempel kunne være via online ansøgning om boliglån eller billån eller tilsvarende.

AL Bank har derfor en sundforretningsmodel, men samtidigt en forretningsmodel der understøttes bedre af informationsteknologier end det har vist sig at være hidtidigt. Det betyder dog ikke at AL Bank skal skifte datacentral, da BEC er en af de førende datacentraler i Danmark. AL Bank bør derimod arbejde med at få konfigureret standardiserede teknologier som for eksempel Microsoft Lync der kan anvendes til at håndtere de virtuelle møder og dermed understøtte kunderådgivning.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: