Enterprisearkitektur ved etablering af en havn

I en ikke så fjern fortid bekendtgjorde APM Terminals (et datterselskab i A.P. Møller-Mærsk Group eller forkortet APMMG), at virksomheden (Østergaard 2015) har i sinde at etablere en havn i Afrika med henblik på at sikre container fragt med flere. I den forbindelse findes der en række interessante perspektiver der skal tages højde for med henblik på påbegyndelse af et sådan projekt og etableringen af de underliggende informationsteknologier.

APMMG har, ifølge Østergaard, som led af en strategisk satsning valgt at etablere havnen, og det er med henblik på at understøtte, at APMMG opnår de strategiske målsætninger som koncernens direktion har formuleret.

Etableringen af en havn er ikke et lille projekt, men en klynge af projekter. Projekterne vil i eksekveringsfasen og ved overgangen til drift kræve IT-understøttelse og nogle underliggende driftsmodeller der passer godt til den drift der anvendes.

Driftsmodel og forretningsarkitektur

Set ud fra de teorier som Ross & Weill (2006) fik publiceret i deres værk kaldet ”Enterprise Architecture as a Strategy” gjort rede for fire forskellige ”operating models” arketyper, som organisationer kan anvende med henblik på at opnå konkurrencefordele. De forskellige driftsmodeller omhandler i og for sig at organisationen bag arbejder med forretningsarkitektur og med enterprisearkitektur samt IT-arkitektur med henblik på, hvordan forretningsprocesserne skal etableres, hvilke informationssystemer og infrastruktur der skal etableres. Ydermere skal organisationens strategi, forretning og teknologier afstemmes med henblik på, at organisationen får mest ud af sine investeringer og sine data.

Arketyper

Ross et al (2006) arbejder med de fire nedenstående arketyper for driftsmodeller:

  • Unification
  • Coordination
  • Diversification
  • Replication

De forskellige arketyper har forskellige egenskaber, og de forskellige egenskaber kan vise sig at have fordele og ulemper. APMMG kan med fordel anvende en arketype inden for driftsmodellerne med henblik på, hvordan IT-afdelingen kan bistå med systemer der kan understøtte udviklingen af havnen.

Analyse

APMMG har flere forskellige valg i processen med at få etableret den nye havn. Nogle af de valg der kan vise sig relevante at få foretaget i en situation som den APMMG står overfor er:

  1. Forretningsprocesser: Kan processerne fra Asien, Europa og Amerika genanvendes i Afrika?
  2. Data: Kan de samme data om containere med flere bruges på samme måde i den nye havn?
  3. Informationssystemer: Kan IT-systemerne anvendes på samme måde i den nye havn som i andre havne?
  4. IT-infrastruktur: Kan samme IT-infrastruktur anvendes i den nye havn som andre havne?

Der kan være fordele ved at genanvende processer og IT-løsninger der har vist sit værd i andre dele af verdenen, så APMMG undgår at anvende IT-løsninger der skal konfigureres i et meget stort omfang eller nyudvikles helt fra bunden af.

APMMG har på nuværende tidspunkt et godt kendskab til etablering af havne i andre dele af verdenen, men på trods af dette så virker det til at Afrika kan blive en udfordring for APMMG, da de lande der skal bruge havnen og levere infrastruktur-ressourcer til ofte ikke er modne til det.

Ross et al arbejder med arketyper der anvender de overordnede elementer der indgår i de forskellige arketyper. I tilfælde af APMMG gerne vil arbejde med sine internationale kunder med henblik på at tage imod fragt fra andre dele af verdenen, så skal APMMG bruge de informationer (data) som de har om de internationale kunder. Det vil sige enten ”Coordination” og ”Unification”, hvor kundedata deles mellem de forskellige forretningsenheder og deres placeringer. I tilfælde, hvor APMMG gerne vil sikre at IT-systemerne er integreret med hinanden så data kan udveksles, så vil Coordination som driftsmodel passe bedst til de forhold der gør sig gældende. Coordination kan vise sig at være et målbillede, hvor starten på projektet kunne vise sig at være ”Replication”, hvorefter forskellige komponenter kan tilføjes over tid. Replication er en driftsarketype der tager sit udgangspunkt i standardisering, men der mangler integration til andre forretningsenheder og de underliggende processer.

APMMG vil også stå over for nogle interessante valg i forhold til at understøtte digitalisering. Digitaliseringen og styringen af en organisations håndtering af digitalisering og digitale aktiver er med til at gøre dem mere værd, hvilket også stiller nogle krav til de investeringer som APMMG foretager. Det kræver ligeledes at APMMG vil være i stand til at investere, når behørige business cases er udarbejdet der også tager hensyn til de lokale forhold.

Konklusion

APMMG vil ved etablering af en havn i Afrika opleve en række interessante udfordringer der blandt andet vil relatere sig til den manglende IT-infrastruktur og de uroligheder der findes på kontinentet der besværliggøre etableringen af infrastrukturen.

APMMG kan med sin erfaring ved at etablere havne i andre dele af verdenen, og ud fra den viden identificere, hvilke forretningsprocesser der kan etableres og hvilke informationssystemer der skal sættes op.

APMMG kan starte med driftsmodellen ”Replication” og arbejde i retning af driftsmodellen ”Unification” der kan anvendes som et slags målbillede. På grund af kompleksiteten af programmet (klynge af projekter) vil det betyde at begynde med en relativt simpel driftsmodel som ”Replication” vil kunne fremskynde teknologiprojekterne.

Kilder

  • Ross et al, 2006, Enterprise Architecture as Strategy.
  • Østergaard, N., Mærsk viser muskler i Afrika, Dagbladet Børsen, den 15. juni 2015.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: