Forretningsmodel for JCI

Junior Chamber International  (JCI) er som navnet indikerer en international organisation. Organisationen er målrettet unge mennesker i alderen 18 til 40 år, og organisationen har i de senere år anvendt et motto (credo) om at gøre de lokale samfund bedre for den aldersgruppe som organisationen henvender sig til.

JCI har en interessant organisationsmodel, hvor hver lokal organisation (chapter) er en del af en organisation der dækker landet. Dertil kan hvert land være en del af en organisation der dækker de lokale geografiske områder som for eksempel Skandinavien, Norden eller Europa.

De lokale organisationer har hver deres tilgangsvinkel til udvikling af forretningsområderne i lokalområdet og i det land, som JCI-organisationen har base i.

Dette blogindlæg vil stille JCI’s forretningsmodel op i et business model canvas. Metoden blev udviklet af Alexander Osterwalder og Yves Pigneur (med flere) tilbage i 2010.

Forretningsmodellen

JCIs forretningsmodel kan deles op i ni komponenter. De ni komponenter er Key Partners, Key Activities, Key Resources, Value Proposition, Channels, Customer Relationships, Customer Segments, Cost Structure og sidst Revenue Stream.

Key Partners

JCI har på grund af den høje grad af autonomi og de forskellige lokale foreninger (chapters) har forskellige partnere der anvendes med henblik på at understøtte eksekvering og implementering af projekter. Ydermere bliver forskellige arrangementer afholdt i de forskellige foreninger og her bidrager de forskellige partnere også. De lokale foreninger har i øvrigt JCI Danmark som partner, hvori internt regnskab med mere bliver håndteret.

113 BMC

Key Activities

JCIs medlemsforeninger har i udgangspunktet to overordnede aktiviteter der afvikles med henblik på at understøtte værdiskabelse (Value Proposition). Disse er som nedenstående:

 • Medlemsmøder.
 • Arrangementer.

112 BMC

Key Resources

JCI og lokalforeningerne har forskellige ressourcer der kan anvendes til at skabe værdier for medlemmerne og eksterne interessenter. Overordnet set kan nedenstående ressourcer vise sig at være relevante:

 • Nuværende medlemmer (juniorer).
 • Tidligere medlemmer der gik ud af JCI på grund af alder (seniorer).
 • Relationer til forskellige lokale virksomheder.

111 BMC

Value Proposition

JCI Danmark og de lokale JCI-foreninger har en fælles værdiskabelse, og denne går blandt andet ud på at understøtte:

 • Netværk mellem medlemmer lokalt, regionalt, nationalt.
 • Netværk mellem medlemmer og forskelligartede virksomheder.

110 BMC

Channels

Der findes forskellige kanaler til, hvordan viden om netværket spredes til mulige medlemmer:

 • Online.
 • Fysisk.

109 BMC

Customer Relationships

For at skabe et netværk der er levedygtigt og som er i stand til at kunne give deltagerne mulighed for at udvikle sig, så skal forholdene til de enkelte medlemmer være langvarige.

108 BMC

Customer Segments

I udgangspunktet arbejder JCI Danmark og de lokale foreninger i JCI ud fra en segmentering der tager udgangspunkt i de to nedenstående grupper:

 • Unge i alderen 18 til og med 39.
 • Seniorer (tidligere medlemmer over 39).

107 BMC

Cost structure

Der findes en række omkostninger der indgår at kunne levere den værdiskabelse som ”kundesegmenterne” efterspørg. Disse er som nedenstående:

 • Markedsføring.
 • Arrangementer og konferencer.

106 BMC

Revenue Stream

Der findes ligeledes en række forskellige faktorer der påvirker de indtægter som JCI i Danmark og de lokale medlemsforeninger skaber.

 • Medlemsskaber (kontingenter).
 • Sponsorater.

105 BMC

Analyse

JCI er på trods af det faktum at værende et ældre netværk der har haft en række prominente medlemmer der alle har været med til at gøre reklame for netværkets og dets værdiskabelse, så har antallet af medlemmer værende dalende, hvilket har ført JCI netværket ud i en delvis krise, hvor flere forskellige aktiviteter har været sat i gang med det ene formål at gøre opmærksom på netværkets eksistens og fastholde medlemmer.

JCI har en række interessante muligheder for at udvikle sig som netværk, og en af disse muligheder er at arbejde med kommunikationen til de forskellige andre typer netværk der findes i Danmark samt de unge i alderen 18 og 39. Kommunikationen kan i høj grad organiseres via virtuelle sociale netværk så som LinkedIn, Facebook og Twitter eller andre. JCI havde en periode, hvor fokus var på at pleje unge talenter, så de kunne blive nye erhvervsledere, hvilket er et tema som JCI i Danmark kunne vende tilbage til og målrette forskellige typer netværk. JCI Danmark og dets lokale afdelinger har i perioder arbejdet med forskellige paroler om at organisationen stod for at fremme evner til at definere og eksekvere projekter og dermed træne og oplære den næste generation af projektledere.

Det har i mange år været en stående vittighed i JCI Danmark, at JCI er Danmarks bedst bevarede hemmelighed. Dermed sagt så findes der et potentiale i JCI i Danmark (og de lokale afdelinger) arbejder mere med kommunikation om de aktiviteter og projekter, som organisationen står bag. Kommunikationen bør foregå på modtagernes præmisser, hvilket også stiller krav til anvendelsen af den digitale kommunikation.

JCI kan via en bedre digital platform og en bedre integration op mod de virtuelle netværk være med til at understøtte kommunikation med forskellige potentielle interessenter. Med udgangspunkt i de forskellige interessenter bliver det muligt at indgå i de rette dialoger med de rette ”kundesegmenter” på forskellige geografiske områder i Danmark. Et bedre virtuelt netværk vil også være med til at fremme forskellige typer projekter der kan gavne det sociale netværk på tværs af de forskellige lokale foreninger og dermed skabe større aktivitet i organisationen og dermed appellere mere til ”kundesegmenterne” og fremme den værdiskabelse der efterspørges.

JCI i Danmark kan med andre ord tage ”digitale transformation” til sig og arbejde i retning af mere positiv omtale frem for at satse på mange lokale projekter der ikke understøtter rekruttering af nye medlemmer og udbredelse af kendskabet til netværket som helhed. Viden om de lokale afdelinger i Danmark kan blandt andet udbredes ved at anvende de midler der findes i den centrale kasse til at sponsorere profil-projekter og til at dække udgifter der kan relateres til annoncer på sociale medier, blogs og trykte medier i de lokale aviser med flere.

JCI i Danmark kan og bør oprette kurser til egne medlemmer omhandlende eksponering på moderne medie-platforme, hvilket vil sige både virtuelle sociale medier og trykte medier. Det er blandt mange forskellige fremgangsmåder der kan være med til at skabe mere opmærksomhed om netværket. Omtalen af netværket kan ikke stå alene og det er alfa og omega at netværket også skaber værdi for medlemmerne, da de ellers vil søge andre veje. JCI i Danmark bør ligeledes satse på en portefølje af projekter der understøtter både erhvervsvenlige projekter og CSR-projekter så som velgørenhed og ulandsstøtte.

Konklusion

JCI i Danmark og lokalforeningerne har mange muligheder ved at anvende deres kanaler bedre, hvilet i høj grad stiller krav til bedre anvendelse af eksisterende digitale kanaler. Det stiller også krav til en omstilling blandt de forskellige lokale foreninger, hvor projekter indgår i en national portefølje og at der oprettes en projektbørs, hvor de forskellige foreninger får mulighed for at adoptere projekter eller kopiere projekt-koncepter til at sætte gang i deres respektive områder med henblik på at indfri de målsætninger, som bestyrelsen i JCI Danmark har formuleret og har fået vedtaget.

Generelt set så kan JCI i Danmark blive stærkere på anvendelsen af informationsteknologier og samtidigt opbygge en portefølje af projekter der understøtter erhvervsvenlige projekter go CSR-projekter, så JCI i Danmark understøtter målgruppernes forskelligartede profiler og engangementer.

Kilder

 1. Osterwalder, A. & Pigneur Yves (2010), The Business Model Canvas.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: