Det moderne enterprise arkitektur program

I dag den første april 2012, har jeg valgt, at skrive om enterprise arkitektur og ledelse. Ledelse er en videnskab for sig selv, og på mange måder nok den mest komplekse af slagelsen. Ledelse er ifølge det meste ledelseslitteratur (oversat fra det engelske ord ”management”) det absolut vigtigste i en moderne virksomhed, hvormed jeg mener emnet bør undersøges nærmere.

I udgangspunktet er enterprise værktøj der har til formål at skabe overblik over organisationens strukturer fx om det kommer til teknologiske, økonomiske og mennesker. Det er i hvert fald den klassiske tilgang, men et nyt studie tyder på, at mange enterprise arkitektur programmer ikke levere de løsninger som beslutningstagerne gerne vil have. Sædvanen tro har konsulenthuset Gartner Incorporated taget sagen op og formuleret deres helt egen tilgang til problemstillingen, og hvordan organisationerne kan anvende enterprise arkitektur til at opnå konkurrencemæssige fordele, hvis de vel at mærke omstiller sig.  Jeg vil i dette blogindlæg komme ind på nogle af de konklusioner, som Gartner Incorporated er nået frem til, og hvordan de kan anvendes i en dansk (og muligvis i Skandinaviske) sammenhæng.

Alle ved at ledelsesniveauet er der hvor de konkurrencemæssige fordele skabes, og derfra de konkurrencemæssige fordele skal spredes til resten af organisationen.

Topledelsen

På ledelsesniveau har enterprise arkitektur til formål at facilitere fire strømme som organisationens beslutningstagere bør anvende i forhold til at træffe beslutninger.

  1. Problemer.
  2. Opportunisme.
  3. Deltagere.
  4. Løsninger.

Først og fremmest omhandler arbejdet med enterprise arkitektur programmet at identificere mulige problemstillinger og de løsninger der findes i forhold til at kunne løse problemstillingerne.  De to strømme arrangeres dog ikke på samme måde af beslutningstagerne, altså dem der skal forestille at være lederne i organisationen.

Den vigtigste strøm fra et ledelses synspunkt er naturligvis deltagerne. Hvem skal ligge personlig prestige til at løse problemet? Hvem skal have æren? Hvem skal ud i kulden og virke som de ikke har styr på deres ansvars områder.

Teknologi, målinger og kontrol

Med Brian Burke og Betsy Burtons egne ord så vil der være tale om at man fokusere på ”actionable” og ”measureble” deliverables. Først og fremmest fordi der leveres planer til beslutningstagerne som de kan vælge imellem og to beslutningstagerne kan måle hinanden.

Råddet må derfor være at droppe den ordinære tilgang til enterprise arkitektur fordi det vitterlig ingen mening giver at undersøge problemerne i organisationen på en metodisk og systematisk måde, da ledelsen højst sandsynligt vil forkaste analyserne fordi de ikke fokusere på strømmene kaldt deltagere og opportunisme.

Ledelse og medarbejdere har det på samme måde. Det er kun via en slags kamp om tilpasning til de bedste konkurrencemæssige initiativer der sikrer at de vil kunne trives udvikles og støtte op om de strategier og målinger som enterprise arkitektur har udarbejdet.

Teknologi er vigtigt, men i sidste ende er der ingen grund til at op i at styre it-afdelingen, da organisationen alligevel bare kan købe SAP-produkter og produkter der findes i ”skyen” fx ved at anvende Microsofts standardiserede løsninger. Standardiserede løsninger giver nemlig den bedst mulige og absolut mest stabile platform at afvikle virksomhedens aktiviteter under.

Alle processer er i alligevel ens ved at alt har en start og alt har en slutning, så det er egentlig ligegyldigt om der er tale om et gartneri eller et multinationalt investeringsselskab.

Tale måden ”One size fits them all” er faktuelt korrekt, og det samme gælder enterprise arkitektur programmerne, hvorfor tilpasse sit rammeværk eller anvende forskellige rammeværker, når The Open Group har udviklet nok det bedst rammeværk overhovedet, som egentlig ikke behøver at tilpasses fordi organisationen gør brug af standardiseret software som processerne er organiseret omkring. Så i realiteten set kan it-strategier, teknologistrategier og strategier for omstilling af forretningsprocesser helt fjernes fra topledelsen og enterprise arkitektur funktionen, da store konsulentvirksomheder som SAP og Microsoft alligevel kan gøre alt meget bedre.

Konklusion

Kun ved at understøtte reel ledelsesinformation baseret på de fire strømme problemer, opportunisme, deltagere og løsninger vil enterprise arkitektur programmet være med til at kunne skabe konkurrencemæssige fordele. Dette bør gøres ved at understøtte ”actionable” og ”measureable” deliveries igennem enterprise arkitektur arbejdet. De fleste enterprise arkitektur programmer kan i realiteten droppe det meste arbejde med dokumentation og analysering af hvordan deres respektive organisationer reelt fungere, da aftagerne af artefakterne alligevel ikke anvender det til noget. Ledelse er den del af organisationen som først og fremmest skaber de konkurrencemæssige fordele, og derfor bør enterprise arkitektur programmet primært fokusere på at understøtte en form for evolution af ledergruppen fx med at producere artefakter der kan anvendes til at sortere fårene og bukkene. Derfor bør flest mulige artefakter indeholde information fra strømmene deltagere og opportunisme. Der er ingen grund til at tilpasse enterprise arkitektur programmerne, hvis ledelsen vel at mærke arbejder proaktivt for at få  alligevel kan gøre alt meget bedre.ebd unktionen, da store virksomheder som SAP og Microsoft alligevel kan gøre det mejernes frimplementeret i standardiseret software og processer.

Nu hvor du har haft fornøjelsen at have læst mit blogindlæg fra start til slut, så vil jeg gøre opmærksom på, at det i dag er den første april.

2 thoughts on “Det moderne enterprise arkitektur program

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: