Formulering af en teknologistrategi

De fleste organisationer, ligegyldigt om de er inden for den offentlige eller private sektor, oplever at den økonomiske krise har betydning for dem ved at de skal udnytte deres ressourcer bedre set i forhold til at udvikle organisationen og sikre et positivt cashflow. Ligeledes stiller organisationernes omverden krav til, at organisationerne kan kommunikere med kunder eller klienter samt levere produkter og services digitalt. Til de to formål er teknologistrategien fundamental i den forstand at strategien anvendes til at identificere områder, som organisationen bør investerer ressourcer i. Denne egenskab gør teknologistrategien vigtig. Teknologistrategien er et komponent af it-strategien og der findes klare relationer mellem teknologistrategien og it-strategien.

Formuleringen af en teknologistrategi

I udgangspunktet kan formuleringen af teknologistrategi foregå på mange niveauer og formuleringen af strategien kan foretages af mange forskellige grupperinger i organisationen. Min antagelse er at enterprise arkitektur funktionen vil være det rette sted at placere ansvaret for formuleringen af organisationens teknologistrategi, og det skyldes primært at enterprise arkitekterne og løsningsarkitekterne er gode til at se helheder og ofte har de erfaring med at kunne udarbejde langsigtede planer og illustrere dette fx i form af roadmaps.

Faktorer

Der findes forskellige måder at formulere en teknologistrategi og ligeledes forskellige måder at implementere dem. Fra et skandinavisk synspunkt vil der være tale om at der er en vis frihed, og der oftest ikke vil være fordelagtigt at fyre medarbejdere og mellemledere, hvis de vælger at fravige fra teknologistrategien. Ofte har it-afdelingen ikke den magt eller autoritet der skal til for at kunne slå fast, at specifikke individer uden for it-afdelingen skal afskediges på baggrund af brud på teknologistrategien. I visse tilfælde vil det også vise sig nødvendigt at afvige fra teknologistrategien, men årsagerne til dette bør naturligvis undersøges og nedfældes set i forhold til at den viden kan vise sig at være nødvendig til at inddrage i forhold til fremtidige situationer, hvor der skal formuleres en ny udgave af teknologistrategien. I udgangspunktet er det min antagelse at en principbaseret tilgang til teknologistrategien. På denne måde findes der dertil en direkte integration til enterprise arkitektur programmet, hvis enterprise arkitektur funktionen vel at mærke anvender et rammeværk der undersøger faktorer der understøtter formulering af principper for enterprise arkitektur programmet.

Principper

I kontekst af at teknologistrategien er rettet mod en bestemt adfærd, så kan principper anvendes til at give beslutningstagerne et sæt pejlemærker for, hvilken adfærd der er til at foretrække set i forhold til anskaffelse og anvendelse af informationsteknologier. Principper bør være løst nok formuleret til at give rum til fortolkning, men samtidigt formuleret præcist nok til at standarder, mønstrer og planer kan formuleres ud fra dem. Principper er ligeledes tidsbestemte, og der findes ligeledes ejere på alle principper. Det skal være klokke klart at der er konsekvenser for ikke at overholde alle principperne.

Ligesom når der udvikles forretningsstrategier så findes der interne og eksterne faktorer der påvirker strategien og de målsætninger der viser sig at være realistiske for organisationerne.

Interne faktorer

Faktorerne omhandler de eksisterende applikationer der findes og de kompetencer der allerede findes i organisationen. Hvor gode er programmørerne og applikationsarkitekterne, og hvor godt passer applikationsporteføljen til organisationen? Hvis organisationen er i positiv situation, så vil de have gode programmører der er i stand til at udvikle og vedligeholde applikationsporteføljen, og applikationsporteføljen vel at mærke er tilstrækkelig for hele organisationen.

Ydermere kan faktorer som omstillingsparathed og evne til at tilpasse organisationen til de muligheder og funktioner som applikationerne muliggøre.

Eksterne faktorer

Der findes ligeledes eksterne faktorer. De eksterne faktorer har stor betydning på om organisationens applikationsportefølje er ”up to date” og om organisationen på den måde løber store risici.

I forhold til de eksterne faktorer kan nævnes tendenser på markedet, hvor udviklingen på applikationer og services har stor betydning fx i form af leverandører opkøbes og på den måde bliver de applikationer, platforme eller services som de leverer pludselig forandret, hvilket kan påvirke organisationen og dennes processer.

Normalt så anvendes SWOT analysemodellen ikke om applikationer eller interne ting i organisationen, men modellen har dog sin berettigelse set i forhold til formuleringen af en teknologistrategi eller rettere det er mit synspunkt.

Konklusion

Der findes mange gode grunde til at undersøge, hvordan organisationens applikationer egentlig bidrager med af værdi for organisationen, og om nogle af applikationerne, platformene eller services organisationen har overlappende features. Overlappende i den forstand at nogle af applikationerne i realiteten kan fjernes på grund af redundante funktioner der reelt ikke udnyttes i andre applikationer. Desto færre applikationer som den enkelte organisation råder over desto mere sandsynligt bliver det, at organisationen er i stand til at kunne optimere sit styrings og eksekveringsgrundlag.

Teknologistrategien bør være principstyret, da det giver mulighed for fortolkning og mulighed for handling, hvormed teknologistrategien støtter op om beslutningstagerne i it-afdelingen, hvormed de har mulighed for at træffe bedre beslutninger.

One thought on “Formulering af en teknologistrategi

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: