LEAD

Jeg har i de sidste dage haft muligheden for at se på enterprise arkitektur rammeværket kendt under navnet LEAD. Akronymet LEAD står for Layered Enterprise Architecture Development og udvikles af den danske virksomhed ”Value Team”.

LEAD anvender to internationale anerkendte definitioner af begrebet enterprise arkitektur. Definitionen der anvendes nedenfor er oprindeligt formuleret af konsulenthuset Gartner.

Enterprise architecture (EA) is the process of translating business vision and strategy into effective enterprise change by creating, communicating and improving the key requirements, principles and models that describe the enterprise’s future state and enable its evolution.” – Gartner (fundet på websitet for LEAD1).

LEAD har derfor til opgave at være et værktøj der anvendes til at omstille it-arkitekturen således ”synergi” mellem forretningsstrategien, forretningens opbygning (forretningsarkitektur) og it-mulighederne kan anvendes. Det handler om at omstille organisationernes hidtidige brug af it og forretningsprocesser til at opnå bedre resultater. Enterprise arkitektur omhandler kommunikation, forandring og forbedring.

Derudover anvender Value Team en definition der blev udarbejdet af MIT Center for Information Systems Research.

Enterprise architecture is the organizing logic for business processes and IT infrastructure reflecting the integration and standardization requirements of the company’s operating model. The operating model is the desired state of business process integration and business process standardization for delivering goods and services to customers.” – MIT IS Research (fundet på websitet for LEAD2).

Ovenstående definition vil typisk repræsenteret i værket som Ross et al udgav tilbage i 2006, hvor fokus for enterprise arkitektur programmet var at skabe ”operating platforms” der kunne bruges i forhold til at understøtte mulighederne for optimering af it-anvendelsen. Ross et al3 går så langt til at sige at forretningsarkitekturen og it-arkitekturen kan standardiseres til en grad, hvor oprettelsen af et nyt marked eller division af selskabet nærmest kan rulles ud med standardiserede værktøjer og processer.

I LEAD findes der tre lag. Det første lag er forretningslaget. Det andet lag er applikationslaget. Det tredje og sidste lag er teknologilaget. Generelt er der tale om en klassisk lagdeling. Forretningslaget5 fokuserer på ”to-be” stadiet og samspillet af organisationen og tilsvarende it-samspillet. I den forbindelse nævnes SAP ASAP som . Applikationslaget6 fokuserer på hvordan ”løsningen” kommer til at behandle data til information og underliggende services. Igen nævnes SAP. Teknologilaget7  omhandler infrastruktur problemstillinger og udvikling.

I udgangspunktet lyder alt dette jo fint. It-afdelingen eksisterer vel i og for sig ikke for at gøre andet end at understøtte forretningen som en støttefunktion (jf. Porters værdikæde fra 19854). Den største hæmsko og styrke ved LEAD rammeværket er dets fokus på SAP. Alle funktioner udover forretningslaget fokuserer på SAP produkter. I og for sig er der intet galt med SAP, hvis man da vel at mærke foretrækker standardiseret software, og hvis organisationens beslutningstagere foretrækker ERP-systemer der er designet til, at organisationerne tilpasser sig systemerne og ikke den anden vej rundt. LEAD har uden tvivl en styrke i en organisation, hvor beslutningstagerne støtter op om radikal standardisering.

Konklusion

Standardisering er i udgangspunktet en smuk ting og det samme kan siges om både Taylorisme og Fordisme. Processer, teknologi og organisatoriske strukturer passer sammen og udgør en platform, en maskine om man vil, hvor udvikling og handling bare er nemmere fordi alle ved præcist, hvad det er de skal gøre og på hvilket tidspunkt. DESVÆRRE er det sjældent tilfældet i virkelighedens verden, hvilket fundament betyder at det langt fra er alle organisationer der vil få nogen glæde ud af at anvende LEAD eller en applikationsportefølje som SAP udbyder.

Kilde

1 http://www.layeredarchitecture.com/about-lead/

2  http://www.layeredarchitecture.com/about-lead/

3 Ross, Jeanne W., Peter Weill, and David C. Robertson. Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. illustrated ed. Harvard Business School Press, 2006.

4 Porter, Michael E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.

5http://www.layeredarchitecture.com/wp-content/uploads/2012/02/Layered-Architecture-Business-Layer-Original.png

6http://www.layeredarchitecture.com/application-layer/

7http://www.layeredarchitecture.com/wp-content/uploads/2012/02/Layered-Architecture-Technology-Layer-Original.png

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: