Strategisk roadmapping (1)

For udvælgelse af den rette informationsteknologi og skabe sammenhæng mellem forretningsprocesser og teknologi. Disse to begreber er essentielle at have styr på set i forhold til omstilling af organisationen samt kontrol af organisationens udgifter til informationsteknologi i form af applikationer (software), infrastruktur (netværk, computere, servere og anden hardware) og de ressourcer der skal investeres i organisationens anvendelse af it.

De to overordnede typer it-roadmaps

En vigtig hjørnesten i formuleringen af en bæredygtig it-strategi. Udarbejdelsen af roadmaps føre til dialog mellem forretningspartnere og tilsvarende beslutningstagere i it-afdelingen.

Der findes behov for at kunne håndtere den interne udvikling eller omstilling og den eksterne omstilling.

Organisationer har et internt såvel som ekstern miljø. Det eksterne miljø kan yderligere organiseres omkring om to perspektiver. Det første perspektiv omhandler det miljø som organisationen kan påvirke og det andet perspektiv er bygget på det miljø, som organisationen kun kan forholde sig til i form af at der sker ændringer, men organisationen ikke er stor eller stærk nok til at kunne påvirke.

I udgangspunktet kan tre typer interessenter udledes for det eksterne it-roadmap og det vil typisk være leverandører af forskellige it-produkter og det vil være repræsentative kunder samt samarbejdspartnere. Kunderne kan komme ind på, hvilke produkter, som de gerne vil have at organisationen leverer til dem over tid. Det interne it-roadmap har typisk to typer interessenter. Den første type interessent er individer der repræsentere de forskellige dele af organisationen uden for it-afdelingen. Den anden interessent der vil være involveret vil typisk være leverandører af it-produkter. Der findes i den forbindelse forskellige fremgangsmåder for at engagere de forskellige it-leverandører og repræsentanter fra organisationen.

I et forløb hvor et internt it-roadmap skal udvikles bør en formaliseret proces anvendes, da det vil vise sig nødvendigt at gentage øvelsen, og det kan vise sig nødvendigt at gentage dele af øvelsen flere gange før et godt nok resultat opnås og artefaktet kan genanvendes i en analyse der kan understøtte formuleringen af en mere realistisk it-strategi.

Først og fremmest bør organisationen have et overblik over den type software der anvendes i organisationen og hvilke udviklingsprojekter der er allokeret til den specifikke applikation.

Processen

Der findes i udgangspunktet tre delelementer der skal tages højde for.  I forhold til udarbejdelsen af et it-roadmap til internt brug. Det er en forudsætning at organisationen er moden til, at beslutningstagerne er villige til at påtage sig ansvar for de applikationer og hardware der anvendes. Ydermere bør følgende tre elementer være på plads:

  • Oversigt over de nuværende applikationer som anvendes i organisationen
  • Ejerskab for applikationerne bør fordeles
  • Systemansvarlige skal tildeles for at kunne fungere som liaison-personer.

Kommunikation

Kommunikation internt i organisationen og dennes it-leverandører er vigtig. Kommunikationen har til formål at fostrer dialog mellem de forskellige interessenter og igennem dialog kan den rette information indhentes, behandles og ikke mindst eksponeres.

For at den rette dialog kan opnås så kræver det at enterprisearkitekterne aktivt arbejder med at identificere interessenter der enten vil have en interesse i at påvirke udviklingen set i forhold til, hvilke muligheder de kan have ved at informationsteknologi bliver introduceret eller hvis de gør brug af en eksisterende teknologi som på et tidspunkt vil blive udfaset.

Input til it-strategien

Det interne it-roadmap har til formål at levere et input til organisationens teknologistrategi. Teknologi-strategien og derigennem påvirkes it-strategien. Dette forløb er illustreret i diagrammet nedenfor. Ligeledes er den strategiske dialog vigtig da den har indflydelse på, hvordan it-strategien bliver til. It-strategien bliver influeret af budgettet der som oftest bliver udarbejdet af en anden afdeling så som finans eller regnskab.

Teknologistrategien påvirker de it-investeringer som organisationen foretager sig, og investeringerne bliver ligeledes påvirket af de ressourcer som organisationen råder over og den viden som organisationen råder over, da planlægningen finder sted.

Der findes tre store temaer i arbejdet med roadmapping. Det primære tema er den strategiske dialog, og det er også det vigtigste tema, da dialog kan påvirke udviklingen.

Det andet store tema er den strategiske planlægning, hvor de konkrete planer for udvikling finder sted, og det sidste tema er den strategiske tema.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: