Metamodel for strategier

De fleste organisationer i den private sektor skal ligeledes arbejde på at understøtte maksimering af investeringerne i organisationernes informationsteknologier. En metamodel for hvordan de forskellige strategier som påvirker virksomhedens anvendelse af informationsteknologier præsenteres i dette blogindlæg.

159 Metamodel for strategier i virksomheder

 

Afgræsninger

Den private sektor er på mange måder mere diversificeret end de forskellige organisationer inden for den offentlige sektor. Derfor må det betragtes som værende situationer, hvor organisationerne i den private sektor har varierende behov for anvendelse af strategier. I udgangspunktet vil det typisk være mellemstore og store organisationer som har flere forskellige niveauer for strategier for at kunne høste afkastet af investering.

Derfor har jeg måtte foretage følgende afgræsninger:

 1. Mindre organisationer (mindre end 10 ansatte) vil i høj grad kunne anvende en forretningsstrategi og måske en IT-strategi. Den mindre virksomhed har ofte et klart forhold mellem mål og hierarkier.
 2. Mellemstore organisationer (mellem 50 og 249 ansatte) har ofte flere forskellige strategier. Disse skal afstemmes med hinanden og det kræver de rette personer er på plads i organisationen.
 3. Store organisationer (250+ ansatte) vil typisk have et behov for flere strategier og der kan være flere variationer af samme strategi for de forskellige forretningsenheder. En forretningsenhed kan have helt specifikke målsætninger som påvirker deres behov for at kunne understøtte organisationens forretningsbehov. I disse situationer vil der være tale om en anden type relation mellem den generelle strategi og de forskellige underliggende planer.

Antagelser

Virksomheder i den private sektor har i højere grad end i den offentlige sektor udarbejdet målsætninger som det forventes, at virksomheden indfrier. Målsætningerne skal indfries for, at virksomhederne kan overleve på sigt.

Større virksomheder er mere komplekse og det kræver en højere grad af koordinering mellem forskellige personer med forskellige profiler for at løse problemstillinger som relaterer sig til IT-ledelse og IT-governance. Dermed sagt så kræver det flere ressourcer som allokeres til håndtering af kommunikation og koordinering mellem interessenter i organisationen med henblik på at understøtte gevinstrealisering af virksomhedens investering i informationsteknologier og i forretningsudvikling. Det er også mere kompliceret for virksomhederne at finde frem til alle situationer, hvor der indkøbes informationsteknologier og hvor de sættes i gang. Ligeledes kan der findes situationer, hvor der findes strategier for de forskellige forretningsenheder (lines of businesses).

Relationer

I private virksomheder findes der ofte en række mål som opstilles af ejerne eller virksomhedens bestyrelse. Målsætningerne som de også kan kaldes har indflydelse på forretningsstrategien ved, at forretningsstrategien skal guide virksomheden til at opnå de resultater.

Forretningsstrategien skal ideelt set have relationer til IT-strategien i form af IT-strategien nedarver målsætninger fra forretningsstrategien. Forretningsstrategien vil i IT-modne organisationer også modtage input fra IT-afdelingen om, hvordan organisationen kan opnå forretningsmæssige fordele ved brug af informationsteknologier.

It-strategien påvirker virksomhedens IT-projektporteføljen i form af beskrives en retning for organisationens forretningsbehov. IT-strategien påvirker virksomhedens teknologistrategi.

Teknologistrategien påvirker virksomhedens teknologiroadmap. Dertil påvirker teknologistrategien virksomhedens teknologiprofil standarder, virksomhedens teknologiforudsigelser og virksomhedens tekniske referencearkitektur.

I IT-modne virksomheder vil der i udarbejdelsen af den tekniske referencearkitektur, teknologiprofil standarderne og teknologiforudsigelserne.

Artefakter

I metamodellen indgår en række forskellige artefakter. Artefakterne har relationer til hinanden og det er nødvendigt at understøtte at de rette relationer. Relationerne kræver en række forskellige elementer som skal være på plads

Mål

Generelt kan et mål karakteriseres som nedenstående:

 • Foreskriver de målsætninger som virksomheden skal opnå. Målene fastsættes af direktionen i samarbejde med virksomhedens bestyrelse.
 • Målene skal være kvantificerbare. Det vil sige det skal være muligt at måle dem i tal.

Forretningsstrategien

Forretningsstrategien kan generelt beskrives ud fra disse karakteristika:

 • Beskriver rammerne for de projekter som skal sættes i gang for at organisationen udvikler sig.
 • Beskriver den position som virksomheden skal have på markedet inden for en bestemt tidsperiode.
 • Forretningsstrategien ser ofte tre til fem ud i fremtiden og beskriver projekterne og virksomhedens position på markedet.
 • Forretningsstrategien skal være baseret på de målsætninger, som direktionen eller bestyrelsen har formuleret.

IT-strategi

Generelt kan en IT-strategi beskrives ved de nedenstående karakteristika:

 • IT-strategien opstiller karakteristika for hvordan forretningsenhederne bliver understøttet af IT.
 • IT-strategien tager udgangspunkt i et tre til fem års perspektiv.
 • IT-strategien er bygget op om udspecificering af en retning for de IT-projekter og teknologier som virksomheden forventes at gøre brug af over en årrække. Teknologierne bliver beskrevet i mere detalje i teknologistrategien.
 • IT-strategien er opbygget om en efterspørgsels side, en forsyningsside og design.

Teknologistrategi

Teknologistrategientager sit udgangspunkt i forsyningssiden og design siden. Teknologistrategien er kendetegnet ved nedenstående karakteristika:

 • Består af en rækkende overordnede retningslinjer for, hvilke informationsteknologier som virksomheden kan gøre brug af.
 • Består af referender til standarder, roadmaps, og den tekniske referencearkitektur.

Teknologistandard profiler

Der findes et par karakteristika for teknologistandard profilerne. Disse er opstillet nedenfor:

 • Beskriver hvilke teknologistandarder som virksomheden skal anvende.
 • En teknologistandard profil kan beskrive alt fra klient-PC’ere, servere, switche, routere, kildekode, databaseteknologier med mere.
 • En teknologistandard profil kan også beskrive en bestemt måde som udviklerne skal udvikle applikationerne på.

Teknologiforudsigelser

Teknologiforudsigelser eller teknologiroadmaps omhandler hvordan bestemte typer teknologier forventes at udvikle sig og hvordan disse teknologier står i forhold til den enkelte organisation. Forudsigelserne udstilles på tre forskellige måder. Den første måde er over de eksisterende teknologier som findes i organisationen som kan udstilles i et roadmap, som virksomheden kan bestemme over om de ønsker at opgradere eller udfase den specifikke software. Den anden form vil være en ”hype cycle” for det specifikke produkt. Den tredje form vil være trendspotting og rapporter om de overordnede trends.

Teknisk referencearkitektur

Der findes en række karakteristika for den tekniske referencearkitektur. De er opstillet nedenfor:

 • Består af definitioner af informationsteknologier som gælder for virksomheden.
 • Består af principper for hvad informationsteknologier skal udvælges.
 • Består af et overordnet målbillede.

Konklusion

Metamodellen giver et bud på, hvordan strategier som påvirker virksomhedens anvendelse af informationsteknologier. Metamodellen har en mange-til-mange relationer og det skyldes behovet for at modellen er generisk og derfor skal modellen tilpasses den enkelte virksomhed, hvis virksomhedens it-direktør eller enterprisearkitekt vælger at arbejde videre.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: