Vurdering af informationsteknologier

Hype Cycle er en model som Gartner Incorporated anvender i forhold til at kunne give beslutningstagere mulighed for at kunne vurderer, hvornår en informationsteknologi er hyped på grund af medieomtale og hvornår medierne tilsvarende vil omtale informationsteknologien som ikke havende den rette slagkraft. Gartner begrunder behovet for modellen med at det over tid vil opstå situationer som kan påvirke beslutningstagerne til enten at investerer i en bestemt type informationsteknologi eller skrotte den, hvis organisationen allerede har investeret i den, hvilket kan medføre at organisationen ikke vil være i stand til at høste de fordele som egentlig var formålet med at organisationen investerede i informationsteknologien.

Gartners Hype Cycle model er bygget op om fem faser. Den første fase er karakteriseret ved at informationsteknologien er på et stadie, hvor den lige er opfundet og dem som ved hvordan informationsteknologien anvendes sidder i laboratorier. Medierne vil omtale mulighederne ved anvendelsen af den specifikke nye informationsteknologi og omtalen vil typisk komme i specialiserede magasiner, blade og websites.

Den anden fase er karakteriseret ved at mainstream medierne begynder at fange interesse for informationsteknologien. Ligeledes begynder der at samle sig nogle iværksætter-virksomheder som arbejder med at gøre informationsteknologien kommercielle at arbejde med. Iværksætter-virksomhederne vil med omtalen af informationsteknologien tiltrække venture kapitalister som vil investerer i virksomhederne for at have en klar indgang til markederne som kan vise sig at være for informationsteknologien. Gartner kalder denne fase for ”technology trigger”. Senere vil fasen være kendetegnet ved at de oprindelige iværksætter-virksomheder som blev stiftet for at udvikle informationsteknologien bliver konsolideret og disse vil typisk også få et kapitalindskud. Fasen vil i sin slutfase være kendetegnet ved at informationsteknologien får mere og mere opmærksomhed i massemedierne, blogs, sociale medier og nyhedswebsites.

Den tredje fase er karakteriseret ved at de første virksomheder som adopterede informationsteknologien har gjort sig erfaringer med den specifikke informationsteknologi. Typisk vil organisationerne have fundet ud af at informationsteknologien ikke bidrager med den forventede mængde værdi som beslutningstagerne egentlig troede den ville realiserer. Medierne får nys om værdirealiseringen ikke er nær så stor som først antaget, og derfor begynder massemedierne at beskrive informationsteknologien negativt.

Den fjerde fase er karakteriseret ved at informationsteknologien bliver omtalt mere og mere negativt og på sin vis er dette også den største fælde som organisationens beslutningstagere kan fælde i, da der i denne kontekst typisk vil forskellige interessenter som bliver påvirket af omtalen af informationsteknologien i massemedierne, websites, blogs og sociale medier. Derfor findes det et konkret behov for chefarkitekten og enterprisearkitekterne imødegår de forskellige beslutningstagere om, situationen for den specifikke informationsteknologi, og at organisationen med en sandsynlighed vil være i stand til at kunne realisere værdien ved investering i informationsteknologien.

Fasen Plateau (5) er kendetegnet ved at op imod 30 % af målgruppen har adopteret informationsteknologien. Det er ligeledes i denne fase hvor organisationerne er i stand til at kunne realiserer den værdi som egentlig var hensigten ved at investerer i den specifikke informationsteknologi. Ifølge Garnter (2003) vil der ligeledes være mulighed for at det er her den største del af målgruppen (ca. 30 %) vil have taget informationsteknologien til sig.

hype cycle template 2

De fem faser har stor indflydelse på, hvordan beslutningstagerne i organisationen bør reagere på informationerne fra organisationens omverden. Set i forhold til de overordnede problemstillinger som organisationens beslutningstagere kan opleve vil være situationer, hvor der enten opstår panik over at den informationsteknologi som blev investeret i ikke lever op til de forventninger som der oprindeligt var til den og samtidigt vil det vise sig at informationsteknologien bliver mere udbredt.

Indsamling om viden informationsteknologierne

Hype cycle modellen har vist sig anvendelig i forhold til at indgå en dialog med de forskellige beslutningstagere om, hvor situationen egentlig er for den specifikke informationsteknologi. Hype Cycle modellen er i sig selv ikke nok. Chefarkitekten og enterprisearkitekterne bliver nød til proaktivt med at skaffe information og viden om de specifikke informationsteknologier.

Der findes en række initiativer som chefarkitekten og enterprisearkitekterne kan påbegynde at arbejde med.  Henry C. Lucas Jr. (2012, s. 215) nævner fem initiativer som findes nedenfor:

1)     Læs teknologi-magasiner for at finde frem til de informationsteknologier som beskrives.

2)     Skan internettet for de forudsigelser som de enkelte eksperter på internettet gjorde

3)     Inviterer eksperter til organisationen som kan fortælle om hvilke informationsteknologier som organisationen kan drage nytte af.

4)     Chefarkitekten bør sammen enterprisearkitekterne bør arbejde på at afholde et årligt møde om mulige forstyrrende informationsteknologier.

5)     Undersøge de tekniske kurser som de enkelte universiteter udbyder.

De fem ovennævnte aktiviteter kan sammen med hype cycle modellen bruges til at skabe et overblik over, hvor chefarkitekten og enterprisearkitekterne skal arbejde med for at assisterer beslutningstagere med at træffe beslutninger baseret på informeret ledelse. Det kan medføre at organisationen kan opnå konkurrencefordele.

Det er nødvendigt at chefarkitekten, enterprisearkitekterne, informationsarkitekterne og løsningsarkitekterne arbejder aktivt med at identificere hvilke informationsteknologier som kan vise sig at påvirke organisationens forretningsmodel. Det er nødvendigt at forretningsnødvendigt arbejder med en række forskellige faktorer, men samtidigt er det nødvendigt at kunne udarbejde grafiske artefakter som kan bruges til at vise beslutningstagerne hvor de forskellige informationsteknologier er henne?

Konklusion

På grund af informationsteknologier generelt er blevet vigtigere at kunne håndtere for organisationen. På grund afhængighed til informationsteknologierne så bliver det vigtigt for chefarkitekten og enterprisearkitekterne at kunne holde de forskellige typer interessenter informeret om situationerne som omhandler gevinstrealiseringen af de informationsteknologier som organisationen har investeret i. Organisationens omverden vil typisk have en stor indflydelse på, hvordan de forskellige beslutningstagere og deres anskuelse på om indkøbet og håndteringen af informationsteknologien er god nok, hvilket kan have indflydelse på it-strategien.

Hype cycle modellen og de fem trin som Lucas nævner kan kombineres og bruges til at give beslutningstagerne mulighed for at kunne træffe beslutninger som understøtte informeret beslutninger som kan lede til konkurrencefordele.

Kilder

Lucas, H.C., Jr, 2012. The Search for Survival, Praeger.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: