Trendspotting

Der findes en række problemstillinger for de fleste organisationer i forhold til at identificerer mulige måder at udnytte de ressourcer som ligger gemt i anvendelsen af informationsteknologier. OIO EA rammeværket (version 2) opstiller X2 artefakterne som værende rapporter omhandlende teknologiske trends. Tilsvarende opstiller Bernard ST-2: Technology Forecast artefaktet som egentlig omhandler udviklingen inden for de teknologier som organisationen anvender og som beskrives i artefaktet ST-1: Technology Standards Profile.

Det er nødvendigt at have kendskab til de nye teknologiske trends af mange årsager. Først og fremmest fordi de forskellige forretningsenheder i organisationen ofte efterspørger sparring i forhold til teknologivalg og ofte fordi ledende interessenter i organisationen vil blive spurgt om råd og det forventes, at de kan besvare spørgsmålene hurtigt. Det kunne for eksempel være IT-direktøren eller den tekniske direktør. Rollen enterprisearkitekt vil i visse tilfælde vise sig at overlappe med rollen løsningsarkitekt og det har betydning for om de IT-løsninger, som organisationen anskaffer også understøtter de behov, som organisationen har for at kunne skabe konkurrencefordele og derigennem overleve og opnå målsætningerne som er fastlagt for organisationen.

Trends har indflydelse på mulighederne for håndtering af forstyrrende teknologier.

Enterprisearkitektur funktionen, som typisk er placeret i IT-afdelingen, vil kunne høste fordele ved at kende til de teknologiske trends. Derfor bør enterprisearkitektur funktionen allokere ressourcer til, at enterprisearkitekterne har mulighed for at kunne sætte sig ind i nye teknologiske forretningstrends og teknologiske trends.

Forskellige typer trends

Trends kan deles op i mikrotrends og i megatrends. I det store hele vil der være mest at hente for organisationen, hvis den forholder sig til at arbejde med mikrotrends, da der findes et spillerum som organisationen kan gøre brug af til at opbygge konkurrencefordele.

Megatrends

Megatrends omhandler de store træk som forventes at påvirke civilisationerne og samfundene som operere inden for de rammer som civilisationerne giver dem. Vanston (2011) konkluderede, at mikrotrends afvikles under megatrend paraplyen. Inden for den teknologiske sfære vil der være tale at brugerne efterspørger mobilitet, sociale medier, adgang til data og adgang til tjenester i skyen. Alle de fire elementer er en del af Gartners Nexus of Forces, hvilket Gartner har udbredt kendskabet til siden 2012. Megatrends påvirker ofte det som kaldes mikrotrends og sætter retningen for den videre udvikling af den organisatoriske sammenhænge.

Mikrotrends

Der findes en række mikrotrends som kan vise sig relevante for organisationen at få styr på for at opnå konkurrencefordele.

Et eksempel på en mikrotrend kan være at den aldrende del af befolkningen forbliver på arbejdsmarkedet  i længere tid, hvilket kan give virksomheder en konkurrencefordel ved, at levere produkter til den ældre del af befolkningen.

Inden for den teknologiske sfære vil der være tale om at flere kontorapplikationer bliver gjort tilgængelige på iOS platformen, hvilket understøtter produkter på Apples smartphones og tablets.

Udnyt trends

For at organisationer er i stand til at håndtere informationer om mikrotrends, så kræver det at der allokeres et ansvar for at få dem afdækket hos ledelsen og hos et centralt team i organisationen. Fokus for vil være at få undersøgt en række forskellige kilder medhenblik på finde frem til mikrotrends som det blandt andet fremgår af John H. Vanstons værk ”Minitrends”. Vanston  kom ind på at anvendelsen af internettet til at skabe kontakt til kilder og skabe sig et overblik over mulige minitrends ville vise sig relevant. Herudover kan skriftlige medier som bøger og magasiner vise sig relevante at analysere på set i forhold til input til organisationens strategiske retning.

Vanston kom ind på arbejdet med analysen af mikrotrends kan vise sig relevant at engagere de forskellige personer med ekspertviden inden for feltet. Det handler med andre ord om at analytikeren tager fat i de personer med henblik på at få kendskab til deres viden. Det kan kun gøres ved at lave en ”reach out” til dem, hvor analytikeren tager kontakt til eksperterne og er forberedt på at være i dialog med dem.

Set i forhold til de muligheder der beskrives inden for den teknologiske sfære så kan et overblik skitseres i det som kaldes for en ”hype cycle”. Metoden kan bruges både til skitsering af en enkelt teknologi og i forhold til at skabe overblik over en række forskellige teknologier. Fenn & Raskino (2008) arbejder med en fremgangsmåde som understøtter, at analytikerne i organisationen holder sig orienteret om koncepterne og teknologiernes udvikling og placerer dem på det grafiske værktøj, som en hype cycle udgør. Med kendskabet til de forskellige faser på Gartners hype cycle er det muligt at arbejde videre med strategisk kommunikation i forhold til beslutningstagerne i organisationen.

Kommunikation med beslutningstagerne og investeringer i de teknologierne og i trends, så skal beslutningstagerne orienterede og overbevises.

Lucas konkluderede i sit værk (The Search for Survival, 2012) at det er nødvendigt, at de personer som er med til at vurdere de teknologiske trends tager af sted til et sted uden for organisationen for at diskutere trends og teknologier. Disse kan registreres som for eksempel i profiler for hver trend. Hver profil bør opdateres jævnligt og dem som opdatere dem bør skabe sig et netværk som involverer kontakt til  industrieksperter.

Konklusion

Mikrotrends og megatrends er vigtige for beslutningstagerne i organisationen. For at beslutningstagerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, så bør en gruppe med specialistkompetencer nedsættes og de skal forsøge at skabe kontakter til forskellige specialister inden for skellige emner som kan vise sig relevante for organisationen at arbejde med. I en IT-kontekst er det ekstra vigtigt at de informationer som indsamles om mega og mikrotrends behandles i forhold til at der vil opstå konsekvenser i forhold til den måde, som IT-afdelingen på bliver nød til at håndtere for at de forskellige forretningsenheder kan få den IT-understøttelse, som de har behov for. Der vil typisk også være en række interessenter som vil opsøge viden om informationsteknologier i IT-afdelingen, hvor det er vigtigt at kunne rådgive dem, da IT-afdelingen ellers vil miste indflydelse og mere ”skygge IT” vil komme ind i organisationen.

Kilder

Fenn, Jackie, and Mark Raskino. Mastering the Hype Cycle: How to Choose the Right Innovation at the Right Time. Boston, Mass.: Harvard Business Press, 2008.

Lucas, Henry C., Jr. The Search for Survival. Praeger, 2012.

Vanston, John H., and Carrie Vanston. Minitrends: How Innovators & Entrepreneurs Discover & Profit from Business & Technology Trends. Austin, Tex: Technology Futures Inc, 2011.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: