Strategisk roadmapping (2)

Jeg har i den seneste tid set på begrebet teknologi roadmapping. Roadmapping er et glimrende værktøj og værktøjet kan være med til at understøtte en god proces i forhold til at understøtte en formulering af en holistisk strategi.

Min antagelse er at et enterprisearkitektur programmet kan bruge roadmapping som et led for at kunne påvirke strategiformulerings processen og dermed den overordnede strategi som ideelt vil være holistisk.

En holistisk strategi er en forretningsstrategi der tager hensyn til de muligheder eller evner (capabilities) som organisationen råder over og som gør det klart hvilken retning som organisationen bør bevæge sig. Det jeg vil kalde for ”integrated governance lite”, da fokus vil være tale om at engagere beslutningstagerne i en fælles dialog om at få udarbejdet fundamentet for en eksekverbar strategi. Et roadmap kan bruges til at visualisere en teknologistrategi (Phaal 2009) og på den med føre til en bedre organisatorisk investering i informationsteknologi.

Processen for at udarbejde et roadmap (vejkort) kan være med til at understøtte at enterprisearkitektur programmet ikke ender med at gå i en analyse lammelse med et fokus på det nuværende stadie frem for det fremtidige.

Enhver organisation kan i teorien anvende et værktøj som roadmapping, men for at roadmapping i en enterprisearkitektur kontekst kan skabe værdi så kræver det at organisationen er i stand at inddrage de rette personer på de rette tidspunkter og at enterprisearkitektur programmet kan anvende roadmap processen til at skabe et overblik og levere de resultater som interessenterne foretrækker.

Enterprisearkitektur

Organisationer vil typisk have placeret deres enterprisearkitektur program hos it-afdelingen. It-afdelingen har typisk været kendt for at være en del af organisationen der typisk er underlagt en konstruktion, hvor afdelingen ofte ikke har muligheden for at kunne påvirke de strategiske beslutninger (Broadbent & Kitiz 2004) og ofte vil det kræve en hvis modning for at beslutningstagerne i it-afdelingen vil være i stand til at kunne påvirke den overordnede beslutningsproces i organisationen.

It-afdelingen skal have en hvis autoritet og en hvis form for tillid mellem beslutningstagerne fra it-afdelingen og beslutningstagerne i andre afdelinger. Tillid kræver at it-afdelingen har været i stand til at levere de fundamentale ting rigtigt (High 2009) så som stabil drift og det rette service niveau. Da roadmap processen er en dialog orienteret proces, hvor fokus blandt andet omhandler at skabe de rette relationer blandt de rette personer i organisationen.

Roadmap processens indflydelse på it-strategien

I en roadmap proces bør der stilles fire gennerelle spørgsmål. De firespørgsmål har forskellig natur, men de har hver deres berettelse. Det første spørgsmål der bør stilles er “hvorfor?”, hvilket er med til at give muligheden for at stille spørgsmål til den nuværende situation som organisationen er i? Hvorfor gør vi det? Og hvorfor gør vi det på den måde? Disse variationer er spørgsmålet kan være med til at klarlægge, hvor beslutningstagerne ser organisationen bør bevæge sig hen. Når ”hvorfor” spørgsmålet er afklaret igennem dialog, så vil det næste spørgsmål kunne stilles som er ”hvem?”. Hvem bør gøre noget i forhold til forandringerne i organisationen? Dernæst skal begrebet hvem skal holdes ansvarlig for at forandringerne bliver implementeret? Det næste type spørgsmål vil være hvornår skal ændringerne implementeres? Og hvornår der måles på effekten de har medført? Dernæst bør spørgsmålet ”hvordan?” stilles. Spørgsmålet har til formål at finde frem til hvordan forandringerne bør implementeres.

Temaer

De forskellige typer spørgsmål kan lokaliseres inden for de tre overordnede temaer der er kendt som struktur, processer og teknologistrategien. Struktur omhandler måden som organisationen bør være bygget op, hvem som har magten eller kontrollen over et specifikt område.

Temaet proces omhandler hvilke processer der skal sættes i spil i forhold til, at organisationen skal til at kunne understøtte at understøtte forandringen af organisationen og hvordan organisationen er i stand til at leverer produkter til kunderne.

Det sidste tema kaldes for teknologistrategien. Teknologistrategien omhandler, hvilke teknologier som organisationen bør investere i forhold til kunne understøtte forandringerne på sigt og om de eksisterende teknologier, som organisationen råder over vil kunne være tilstrækkelig. Dette er illustreret nedenfor.

I selve roadmap processen kan deles op i forskellige elementer som det er illustreret nedenfor.

Konklusion

Roadmaps (processen og artefaktet) kan vise sig at have stor betydning for organisationens på processen for formulering og sidenhen investering i informationsteknologi. Det primære fokus for udviklingen er dialogen mellem beslutningstagerne og at der skabes et fokus på de muligheder, som enterprisearkitekterne har til rådighed for at kunne prioritere projekter der kan understøtte den foretrukne strategiske retning for organisationen.

Det sekundær fokus er opstilling af krav til viden om

Kilder

Broadbent, M. & Kitzis, E., 2004. The New CIO Leader: Setting the Agenda and Delivering Results, Harvard Business School Press.

High, P.A., 2010. World Class IT: Why Businesses Succeed When IT Triumphs, Jossey Bass.

Phaal, R. & Muller, G. , 2009. An architectural framework for roadmapping: Towards visual strategy.

One thought on “Strategisk roadmapping (2)

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: