OIAm i praksis

Store organisationer har typisk anvendt informationsteknologier over en lang tid, hvilket betyder at organisationen med stor sandsynlighed råder over en del servere og anden it-infrastruktur. I visse tilfælde vil det kunne vise sig nødvendigt at undersøge, hvad serverne bruges til og om de i det hele taget bruges til noget.

Jeg vil i dette blogindlæg behandle fremgangsmåden (eller det som Sogeti og Bizzdesign kalder for en metode) kaldet Open Infrastructure Architecture method som kan forkortes til OIAm. OIAm tager sit udgangspunkt i en fremgangsmåde som oprindeligt blev udviklet af Sogeti, hvor fokus var på arbejdet at koble den tekniske arkitektur sammen med rammeværket Dynamic Enterprise Architecture. Blogindlægget vil blive fulgt op af andre blogindlæg omhandlende it-infrastrukturen og metoden.

I de store organisationer vil der typisk være situationer, hvor der findes ”sorte bokse”, hvor it-afdelingen ikke ved hvilke it-applikationer som er installeret, og serveren bruges til og om det vil have betydning for en eller flere af de forretningsprocesser som er nødvendige for at organisationen er i stand til at fungere.

Mit blogindlæg tager udgangspunkt i organisationer har behov for at kunne skabe et overblik over serverne og serverne er de aktiver som udgør de kritiske aktiver, altså de udgør en reel økonomisk udgift og en risiko set i forhold til organisationen. Fremgangsmådens primære opgave er derfor at indsamle information om serverne og derfra begynde at analysere mønstrer for it-infrastrukturen. Jeg er klar over at it-infrastruktur omhandler væsentligt mere end servere så som netværkstyper, konfigurationer og administration.

Fremgangsmåde

Der findes en del trin som en enterprisearkitekt og en infrastrukturarkitekt kan følge for at få skabt et retvisende overblik over samtidsarkitekturen.

Der findes overordnet fire faser for metoden og de er som følgende:

  1. Det første skridt er at få et overblik over serverne
  2. Skaf et overblik over hvilke operativsystemer som er installeret, hvilke applikationer som er installeret på serverne, om applikationerne er patchede og hvor gamle serverne er og analyser samtidsarkitekturen
  3. Opbyg en model som eksponerer data om it-infrastrukturen
  4. Opdatering og vedligeholdelse af modellen så den er retvisende.

1. Servere

Før anvendelsen af Open Infrastructure Architecture method bør anvendes bør infrastrukturarkitekterne have skabt et tilnærmelsesvis retvisende overblik over hvor mange servere som organisationen råder over.

Det vil af arkitekturmæssige årsager vise sig relevant at indsamle informationer om hvilket operativsystem som er installeret på serveren, hvilke applikationer som er installeret på serveren som for eksempel database applikationer, kontorapplikationer eller server software. Det kan Ligeledes vise sig at være at være relevant  for infrastrukturarkitekterne at indsamle information om serverne er fysiske eller virtuelle.

De ovenstående informationer er vigtige, da de indikere fragmentering, strukturer og licensforhold som organisationens beslutningstagere kender til. Ligeledes giver informationerne et solidt fundament for, hvordan samtidsarkitekturen ser ud og dermed også visse indikatorer på problemstillinger som målarkitekturen (To-Be) skal designes til at løse eller undgå.

Fokus  vil derfor først og fremmest omhandle at få samlet information om serverne, men inden indsamlingen finder sted vil det være fordelagtigt for infrastrukturarkitekterne at involvere enterprisearkitekterne, da de informationer som de forventer at indsamle vil kunne anvende vil kunne aggregeres.

2. Analyse af samtidsarkitekturen

Find frem om hvordan serverne kan kategoriseres? Kategoriseringen vil typisk tage sit udgangspunkt i  de funktioner som den enkelte server står for at skulle håndtere som for eksempel applikationer, middleware, slutbruger interaktion, it-sikkerhed eller tilsvarende.
Det som er vigtigt er at infrastrukturarkitekten analyser hvilke mønstrer som findes i forhold til de enkelte servere.

Serverne vil være fokus for fremgangsmåden og det vil være nødvendig for at der kan opstilles mål for de specifikke servere.  Opdelingerne skal sidenhen gøre det muligt at kunne formulere specifikke strategier for udvikling af it-infrastrukturen.

Opdelingen er ligeledes med til at kunne understøtte udarbejdelsen af ledelsesinformation.

Ledelsesinformationen kan bruges til at støbe endnu en del af fundamentet for at skabe gennemsigtighed (line of sight) på tværs af organisationens samlede enterprisearkitektur.

3. Opbyg en model

Når analysen af samtidsarkitekturen er gennemført er det vigtigt at enterprisearkitektenrne og infrastrukturarkitekterne arbejder på at få en model klar som viser opdelingen af serverne i forhold til det som de bliver brugt til, og hvad de forskellige har installeret.

Der kan være klare fordele i at opbygge modellen ud fra et pyramide princip, hvor brugerne kan bore sig ned igennem flere forskellige lag af ledelsesinformation til at finde den specifikke information som om den enkelte servere. Brugerne bør have flere veje til at skaffe sig den eller de samme typer

Denne fremgangsmåde kan bruges i forhold til at skabe en dialog med de forskellige interessenter og udstille den tilstand som organisationens it-infrastrakturarkitektur egentlig ser ud.

4. Opdatering og vedligeholdelse

Det er vigtigt at enterprisearkitektur programmet kan gøre brug af de data som indsamles, men samtidigt skal informationerne vedligeholdes af infrastrukturarkitekterne. Modellen som OIAm er med til at bygge skal kunne vedligeholdes ellers så vil strategierne som beslutningstagerne beslutter sig for ikke vise sig at have den rette effekt på organisationen.

Konklusion

OIAm giver en række interessante muligheder for infrastrukturarkitekter. Metoden skal tilpasses til organisationens behov, og i forhold til de data som infrastrukturarkitekterne kan skaffe sig afgang til i undersøgelsen.

OIAm kan bruges i forhold til at skabe et overblik over samtidsarkitekturen (As-Is) og målarkitekturen (det konceptuelle logiske it-infrastrukturlandskab), hvis resultaterne fra metoden bliver visualiseret og udstillet så de forskellige partnere er i stand til at kunne identificere problemstillinger og anvende modellen til at indgå en dialog.

Det sværeste i arbejdet med at få skabt overblik over it-infrastrukturen er at få modellen vedligeholdet og understøtte at de forskellige interessenter arbejder aktivt anvender modellen i beslutningssituationer.

One thought on “OIAm i praksis

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: