EA i en kontekst af it-styring

It-styring har vist sig at være en vigtig faktor i forhold til organisationers evne til at kunne skabe profit. Richard L. Routh konkluderer, at virksomheder som har styr på deres it-styringsmodel har op til 20% højere profit end virksomheder som ikke har. Ydermere kan forestille sig at it-styring kan gøres endnu bedre ved at beslutningstagerne i it-styregruppen (eller grupperne) er i stand til at prioritere de forskellige projekter og målsætninger der skal gøre sig gældende i forhold til it-udvikling og it-drift.

Jeg har i den forgangene uge behandlet emnet it-styring og de forskellige perspektiver på, hvad it-styring egentlig er. Det kom der i alt tre blogindlæg ud af. De er relevante fordi, at jeg har vurderet, at de fleste enterprisearkitektur funktioner er lokaliseret i organisationernes it-afdelinger, hvilket betyder at det er igennem it-styregruppen som enterprisearkitektur programmet vil være i stand til at kunne påvirke organisationens strategiske retning.

It-styring er derfor et essentielt emne set i forhold til styring og udvikling af organisationens enterprisearkitektur. Derfor bør chefarkitekten arbejde på at påvirke it-styregruppen til at støtte op om de initiativer som viser sig nødvendige for, at organisationens forretningsstrategi kan realiseres.

Chefarkitekten har forskellige muligheder set i lyset af de problemstillinger som findes ved organisationens valg af it-styregruppemekanisme. Overordnet set kan organisationen vælge mellem tre fundamentale modeller at anvende. De tre modeller har forskellige konfigurationer så som hvem der sidder med i styregruppen, hvem der træffer beslutninger og hvem der kommer med input. Både modellerne og konfigurationerne har betydning for chefarkitektens indgangsvinkel til dem.

Den klassiske it-styringsmodel

Den klassiske it-styringsmodel kan i det store hele kaldes for den model som Ross & Weill definerede i deres værk fra 2004. Modellen tager sit udgangspunkt i at der findes en central model (Routh 2012) og at der findes underliggende grupperinger som står for prioritering af forskellige problemstillinger som den centrale it-styregruppe tager sit udgangspunkt i.

Der vil ligeledes være en gruppe som behandler problemstillinger som skal løses hurtigt, og det er typisk denne styregruppe som vil være underlagt intenst pres fra de forskellige inputs-givere.

I forhold til denne it-styringsmodel så bør enterprisearkitektur funktionen arbejde med at producere planer, scenarier og strategiske anbefalinger som henvendes til de rette prioriteringsgrupper. Fokus kan ligeledes være at chefarkitekten indgår i den prioriteringsgruppe som tager sig af akuttilfælde.

Caldwells it-styringsmodel

Caldwells it-styringsmodel er bygget op omkring at arbejdet med at formulere en it-strategi varetages af en central virksomhedsstyregruppe. Her kan it-lederen (eller it-direktøren) stille et af de vigtigste spørgsmål (jf. Routh) til it-styregruppen som kunne være “Hvilke forretningsegenskaber skal vi have?” eller “Hvilke problemstillinger vil vi gerne have løst.

Routh argumenterer for at den administrerende direktør eller virksomhedsdirektøren bør være mødeleder og han bør vel at mærke sikrer at de forskellige beslutningstagere er enige retningen.

Rob England har kritiseret it-styringsmodeller som ikke gør brug af en formaliseret proces fordi det i og for sig ikke understøtter at organisationens it-drift bliver mere effektiv eller omstillingsparat. Derfor kan der være visse ledelsesmæssige problemstillinger som der skal tages højde for, hvis en organisation vælger at gøre brug af Caldwells model. På den anden side understøtter Caldwells model en del af det som Chris Potts (2009) behandler i sit værk, hvor han sætter fokus på at for meget strategisk arbejde der er er indadvendt mod it-afdelingen ikke vil gavne den påvirkning som it-afdelingen har behov for i strategiske beslutningssituationer. Derfor kan Caldwells model vise sig at være en ganske interessant model at gøre brug af i organisationer, hvor it-modenheden i forvejen er høj og it-lederen (eller it-direktøren) i forvejen har den fornødne ledelsesopbakning.

I de organisationer som vælger at anvende en it-styringsproces som er bygget op om samme principper som Caldwells process har behov for at enterprisearkitekterne bidrager med viden om organisationens it-arkitektur til it-lederen (eller it-direktøren), så han på forhånd kan være forberedt på nogle af de it-mæssige muligheder og problemstillinger som han kan udnytte til at påvirke den organisatoriske retning.

Risici it-styringsmodellen

Fokus for denne model er typisk baseret omkring at beslutningstagere forretningsenhederne mødes med it-lederen (eller it-direktøren) for at blive enige, om hvilke it-projekter som organisationen skal investerer i.

Risici it-styringsmodellen var en af de alternative modeller som Richard L. Routh behandlede i sit videoforedrag. Der kan være visse fordele ved at se på denne model, da den tager sit udgangspunkt i de it-projekter som organisationen ikke har råd til at undlade at investerer i. De it-projekter som organisationen godt kan leve uden bliver i givetfald ikke prioriteret. Den måde som jeg har forstået Rouths model for, hvordan modellen kan anvendes så kunne det tyde på den tager sit udgangspunkt i en tilsvarende struktur som Caldwells model, hvilket vil sige at det er beslutningstagerne fra forretningsenhederne som deltager i at prioritere it-projekterne i organisationen.

Risici it-styringsmodellen stiller også nogle andre krav til enterprisearkitektur funktionen. Funktionen er yderst vigtig set i forhold til at risikoestimering it-arkitekturen og omkostningerne som organisationen vil opleve ved ikke at investerer i de forskellige segmenter.

Konklusion

Enterprisearkitektur funktionen er vigtig i alle tre modeller. Enterprisearkitektur funktionen er vigtig fordi den kan levere de informationer som er nødvendige for at beslutningstagerne kan træffe beslutninger om hvilke it-projekter der bør investeres i og hvordan organisationen på sigt kan forretningsudvikle på en sammenhængende måde. Fordi modellerne for it-styring er forskellige i forhold til hvem som indgår og hvordan de forskellige it-projekter udvælges så findes der også forskellige tilgangsmåder som enterprisearkitektur funktionen (især chefarkitekten) skal bruge for at informere de forskellige beslutningstagere om de muligheder de har til rådighed og hvilke problemstillinger som de står overfor.

Det er vigtigt at chefarkitekten fungerer som en personlig ”broker” hos de forskellige interessenter som sidder it-styregrupper (dermed antager jeg at Caldwell it-styregruppen og risici it-styregruppe modellen) reelt er styregrupper som kan bruges til at påvirke den strategiske retning for organisationen.

Enterprisearkitektur programmet kan vise sin styrke ved indsamle data og behandle data til ledelsesinformation er alfa og omega for at de fleste organisationer kan forretningsudvikle på en sammenhængende måde. Den sammenhængende måde kan skabe konkurrencefordele for organisationen.

Kilder

Anon, 2012a. IT Governance Part 1 of 2, Available at: http://www.youtube.com/watch?v=cU8iGQ5hUQQ&feature=youtube_gdata_player [Accessed March 22, 2013].

Anon, 2012b. IT Governance Part 2 of 2, Available at: http://www.youtube.com/watch?v=8sONghNZr1k&feature=youtube_gdata_player [Accessed March 22, 2013].

Anon, 2012. LEADit 2012 – Rob England discusses IT Governance, Available at: http://www.youtube.com/watch?v=q-BoX8sV_N8&feature=youtube_gdata_player [Accessed April 4, 2013].

Weill, P. & Ross, J.W., 2004. IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Harvard Business School Press.

One thought on “EA i en kontekst af it-styring

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: