IT-styring (1/3)

IT-styring (også kendt som IT governance) bliver mere og mere vigtig for de fleste organisationer fordi informationsteknologier fylder mere og mere i måderne, som organisationerne er i stand til at kunne interagere med sine kunder, forretningspartnere og offentlige myndigheder. Der stilles ofte store krav til hvordan organisationen er i stand til at anvende sine ressourcer og hvordan organisationen holder styr på de data, som organisationen råder over.

Informationsteknologier har ligefrem haft en positiv indvirkning på den amerikanske økonomi (Brynjolfsson & Saunders 2010) og det kan virke som en indikator for, hvorfor styring af informationsteknologier er vigtigt.

I videoen kommer Routh (2012) ind på følgende observationer af it-styring:

1)   Trods for at it er blevet vigtig for de forskellige dele af forretningen set i forhold forretningsudvikling, så har de fleste it-afdelingerne ikke ressourcerne.

2)   Det primære fokus for at få styr samarbejde med de andre direktører som er i organisationen.

3)   It-styring er en proces. Det er it-direktøren som bør være ejeren af processen.

4)   It-styring (it-governance) bør være fylde en tredjedel af den tid som it-direktøren (CIO) har til rådighed i virksomheden.

5)   I en it-styregruppe skal de rette profiler være til stede.

6)   Den bedste profil at have som en del af organisationens it-styregruppe er den administrerende direktør. Dernæst vil profiler som CFO (økonomidirektøren) og COO (virksomhedsdirektøren) som værende vigtige profiler at få med i it-styregruppen.

7)   Input fra organisationen skal komme til beslutningstagerne i it-styregruppen.

8)   De forskellige interessenter skal holdes til ilden om man så må sige, hvilket kræver at arbejdet med at opsamle informationer om hvilke projekter som bør sættes gang.

9)   Ansvar bør fordeles i forhold til at føre de forskellige projekter fra start til slut.

10) It-styring vil medføre signifikant forøgelse af organisationens profit.

11)  Typisk vil det være it-direktøren eller den administrerende direktør som sætter gang i it-styring.

Der findes en række interessante perspektiver på, hvad it-styring egentlig er. Routh referer til den forskning som MIT Sloan School of Management har gennemført i feltet. It-styring kan have mange forskellige funktioner for de organisationer som aktivt investerer i it-styring. Routh kommer ind på, at organisationer som aktivt investerer i  it-styring har positiv indflydelse på organisationernes evne til at kunne opnå

IT-styring omhandler

I citatet nedenfor Routh definerer it-styring som værende et værktøj der har til formål at understøtte afstemning af målsætninger der findes mellem forretningsenhederne og it-afdelingen, værdiskabelse, ressourcer og risici håndtering.

IT Governance assists enterprise leaders in their in their responsibility to ensure that IT goals align with those of the business, it delivers value, its performance is measured, its resouces properly allocated and risks mitigated” – Routh (2012, 10:31)

Dertil kommer Routh ind på at der findes fire overordnede komponenter i forhold til it-ledelse. De fire overordnede emner stilles op nedenfor:

1)   Funding (sponsorater til it)

2)   Ejerskab fra de andre topledere i organisationer

3)   Deltagelse (og ejerskab) for prioriteringen som er med til at definere budgettet for it-afdelingen

4)   Statuering af it-direktøren (CIO) som leder i udviklingen af den strategiske forretnings planlægning i virksomheden.

Routh kommer dertil ind på at de fire komponenter omhandler mere end blot at samle de rette beslutningstagere det handler om mere.

 ”IT governance is more than collecting together the senior leadership to help them prioritize and determine funding for major IT spends” – Richard L. Routh (2012, 05:53 -07:18)

Jeg anskuer it-styring omhandlende processen, hvor de forskellige beslutningstagere bliver engageret og tager ejerskab for de projekter som er med til at understøtte det som kan kaldes forretningsudvikling i form af it-systemer udvikles, tilpasses og implementeres i organisationen.

Organisationer som investerer i it-styring og beslutningstagerne finder it-styring vigtigt vil ifølge Wagter et al (2005) også opprioritere enterprisearkitektur programmet.

Konklusion

Der findes en direkte forbindelse mellem god it-styring og profitskabelse (ifølge Ruth 2012) og forbindelsen består af forretningsudvikling og den strategiske påvirkning som beslutningstagerne i it-afdelingen kan opnå, hvis de får it-styringsprocessen sat i gang på den rette måde og den rette holdning findes hos de forskellige beslutningstagere så vil det være muligt at kunne forankrer ejerskab over projekterne og samtidigt sikrer forretningsudvikling.

Kilder

Brynjolfsson, Erik, and A. Saunders. Wired for Innovation: How Information Technology Is Reshaping the Economy. MIT Press, 2009.

Wagter, Roel, Martin van den Berg, Joost Luijpers, and Marlies van Steenbergen. Dynamic Enterprise Architecture: How to Make It Work. 1st ed. Wiley, 2005.

IT Governance Part 1 of 2, 2012. http://www.youtube.com/watch?v=cU8iGQ5hUQQ&feature=youtube_gdata_player.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: