IT-gæld

Organisationer som oplever at de ikke hurtigt kan omstille deres IT-systemer til de behov, som organisationen har for at kunne tilpasse sig markederne, så kan det skyldes et for højt niveau af teknisk IT-gæld. IT-gæld er et problem i forhold til forretningsudvikling, IT-sikkerhed og omkostningsoptimering i organisationen. IT-gæld vil typisk vise sig at blive en barriere for, at opnå en stabil IT-drift og som en barriere for udvikling på IT-applikationerne.

IT-gæld kan indfries, hvis beslutningstagerne er bevidste om, at IT-gælden er blevet for stor til at den let og hurtigt vil kunne indfries ved at sætte de rette IT-projekter i gang som kan være med til at rette op på problemstillingen. Eksempler herpå vil være at der skal udvikles nye applikationer på en bestemt platform som afviger organisationens IT-sikkerhedspolitik.

Hvad er IT-gæld?

IT-gæld er situationer, hvor en eller flere interessenter har undladt at gøre det som egentlig er vedtaget skal gøres i udvikling og drift af IT-udviklingen, hvilket vil sige at software udvikling eller infrastrukturen er blevet opbygget uden at der er taget hensyn til den fremtidige udvikling af den tekniske arkitektur og informationsarkitekturen. En smule IT-gæld er ikke en negativt så længe, som IT-gælden er kendt i virksomheden og beslutningstagerne tager hensyn til IT-gælden i udvikling.

IT-gæld kan mindskes, men det kræver at beslutningstagerne tager højde at sætte projekter i gang som kan være med til at mindske gælden. Jeg kalder disse for IT-projekter, hvor de forskellige IT-problemstillinger bliver håndteret.

Hvordan opstår IT-gæld?

Nedenfor har jeg opstillet en række eksempler på, hvordan IT-gæld opstår. IT-gæld kan som sagt vise sig at være neutralt for forretnings – og IT-udviklingen i organisationen. I udgangspunktet kan nedenstående eksempler vise sig at være faktorer som påvirker udviklingen:

  • Skygge IT som opstår ved at de forskellige forretningsenheder går uden om IT-afdelingen og indkøber software, hardware eller services som ikke lever op til de krav, principper og strategier som IT-afdelingen står for. Skygge IT kan være med til øge IT-gælden i organisationen fordi der vil findes applikationer og hardware løsninger i den tekniske arkitektur som ikke ellers ville have været der.
  • En eller flere situationer som gør at det på udviklingstidspunktet ikke vil være hensigtsmæssigt at overholde de krav, principper og strategier som er gældende for det arbejde som IT-afdelingen udfører.
  • En eller flere ændringer i et IT-projekts udvikling på baggrund af ændringer som forretningsenhederne kommer med efter at IT-projektet er sat i gang.
  • IT-gæld kan være at applikationer bliver installeret på gamle servere som anvender et operativsystem som er tæt på slutningen af sin SDLC.
  • IT-gæld kan være at der indkøbes software uden om IT-afdelingen (også kendt som skygge-IT).

Hvordan undgås IT-gæld?

IT-gæld kan nedbringes eller fjernes helt ved at organisationens beslutningstagere aktivt på IT-ledelse i form af at formulere principper for applikations design og udvikling og standarder. Herefter skal processer etableres og forankres for at understøtte opfølgning på de forskellige IT-systemer (det vil sige både software og hardware) så problemstillinger som leder til IT-gæld rettes til. Det vil i udgangspunktet være utopisk at antage alt IT-gæld kan indfries vedhjælp af et enkelt IT-projekt.

Beslutningstagerne kan med fordel investerer ressourcer i at oprette den rette proces for udvikling for at forebygge IT-gæld akkumuleres fremadrettet. Et af de værktøjer som anvendes til det formål kan være at enterprisearkitektur funktionen inddrages til at udpege IT-projekterne som sættes i gang. Det vil sige at chefarkitekten får en ledende rolle i organisationens Project Management Office.

Ved opbygning og forankring af processerne som skal bruges til at holde øje med IT-gælden kan beslutningstagerne og enterprisearkitektur funktionen med fordel tage udgangspunkt i internationale standarder for IT-ledelse så som ISO/IEC 38500.

Konklusion

IT-gæld har stor indflydelse på, hvordan organisationen som helhed vil være i stand til at kunne understøtte forretningsenheder. IT-gæld behøver ikke at være en negativ ting for organisationen, men det er nødvendigt at beslutningstagerne i organisationens IT-afdeling kender omfanget af IT-gælden. IT-gælden kan dække både softwaren (applikationerne) og hardwaren (infrastrukturen som anvendes til at afvikle organisationen på). I den forbindelse kan det vise sig at beslutningstagerne tager en aktiv rolle ved at håndhæve principper og ”compliance” processer, når der ryddes op i eksisterende IT-løsninger, og når nye IT-løsninger bliver sat i gang.

Skygge-IT er også en kilde til øget IT-gæld. En måde at nedbringe skygge-IT sker ved at skanne organisationens netværk og systemer jævnligt for at finde afvigelser fra hvad der forventes at være koblet op på infrastrukturen. Dertil skal de forskellige arkitektprofiler som organisationen råder over aktivt indgår i dialog med de forskellige beslutningstagere og slutbrugere om fejl og mangler som eksisterer ved organisationens eksisterende enterprisearkitektur.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: