Plan for IT-gæld

For at organisationer kan nedbringe IT-gæld så kræver det oftest at der findes en plan for at nedbringe IT-gælden og ansvaret for at nedbringe IT-gælden bliver placeret. Der skal placeres et ansvar og i den forbindelse kan det vise sig nødvendig at tildele en person ansvaret som er placeret højt i IT hierarkiet på grund af at der skal kunne træffes beslutninger om prioritering af nye funktioner og nedbringelse af IT-gæld. Det kan vise sig nødvendigt at formulere en specifik strategi og plan for at nedbringe IT-gælden, men i mange tilfælde vil IT-gælden findes blandt mange forskellige strategier, som findes i et IT-regi og det kræver koordinering mellem forskellige beslutningstagere og udførende samt at ansvar bliver tildelt de rette personer.

IT-gæld

Begrebet IT-gæld at få undersøgt IT-løsningerne for uhensigtsmæssigheder med henblik på at få skabt et ledelsesmæssig overblik som kan bruges til at understøtte, at IT-gælden nedbringes til et niveau, hvor organisationen kan opnå den omstillingsevne som er nødvendig for, at organisationen enten opnår konkurrencefordele eller fastholder eksisterende konkurrencefordele. Uhensigtsmæssigt designede IT-løsninger kan betyde, at organisationen ikke er i stand til at kunne omstille sig nye markedsforhold. IT-gæld dækker både over software løsninger og over IT-infrastruktur. IT-infrastruktur omhandler servere, switche og middleware. IT-gæld kan med andre ord bestå af samtlige dele af IT-systemet, men IT-gælden kan også vise sig at være mere end det samlede antal enheder, som IT-systemet består af. Et eksempel på IT-gælden overstiger det komponenterne i IT-systemet kan være det manglende eller en dårlig kravspecifikation har ført til et IT-system er blevet udviklet uden at der fandtes et egentligt behov.

Koordinering

Koordinering er nødvendig at arbejde med i forhold til at få nedbragt IT-gælden. IT-gælden kan ikke kun ændres igennem en strategi. Strategien for nedbringelse af IT-gælden vil typisk blive håndteret igennem flere forskellige strategier. Strategierne skal omformes til en plan eller flere planer som skal være koordineret. Et eksempel herpå vil være at kordinere de forskellige IT-baserede forretningsprojekter, så IT-gælden kan nedbringes. IT-gæld kan også have opnået et niveau som betyder at forandringer i IT-infrastrukturen er nødvendig og disse projekter kan typisk vise sig at sværere at få gennemført fordi infrastruktur opgraderinger kan påvirke flere applikationer eller økosystemer.

Koordinering af strategier vil typisk gå på tværs af udvikling og drift. For at undgå at der skabes mere IT-gæld end organisationen fremadrettet kan håndtere. Koordinering betyder at de som har ansvar for at udarbejde de forskellige strategier skal koordinere med hinanden for at understøtte at tankerne bliver gjort til handling. Handling i form af at strategierne sættes i gang ved at der sættes gang i projekterne.

Typisk vil strategier som værende påvirket af en IT-gæld:

  1. IT-strategien.
  2. Teknologistrategien.
  3. Infrastrukturstrategien.
  4. Software Configuration Management strategien.

Placer ansvar

Det er nødvendigt at placere ansvar for ellers bliver opgaven ikke løst. Det er i den forbindelse en klar nødvendighed at understøtte at personen som får tildelt den specifikke opgave og ansvar også har mulighed for at kunne influere deltagerne i prioriteringsprocessen og udvælge den eller de projekter som skal bruges for at nedbringe gælden til et niveau som virker hensigtsmæssigt i organisationen.

Konklusion

IT-gæld kan begrænse organisationens omstillingsevne og evne til at opretholde stabil drift. Det er en nødvendighed at placere ansvaret hos en person som er i stand til at kunne påvirke prioriteringen mellem udvikling af nye funktioner og sænke IT-gælden

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: