PSA: Fra projekt til drift

For at få sat styr på udviklingen af organisationens IT-portefølje er det ofte nødvendigt at fokusere på IT-projekterne. IT-projekter som implementeres uden at have en ramme for, hvordan projektet skal udvikles vil ofte opleve at projektet ikke kan implementeres med de ønskede hensigter tilfølge.

Projekt Starts Arkitekturer

Rammerne for projektet kan defineres i en projekt starts arkitektur (PSA) som er et dokument som følger projektet. Dokumentet har til hensigt at organisere viden inden for to fundamentale områder, hvoraf det første område er om projektet tilhører en kategori som kræver arkitektur eller om projektet tilhører en kategori som går uden om arkitektur.

PSA’en som dokumentet vil typisk indeholde principper som projektlederen og interessenterne skal forholde sig til. Principperne kan, hvis man følger rammeværket Dynamisk Enterprisearkitektur, bestå af strategiske principper, forretningsprincipper, informationsprincipper, tekniske principper og infrastruktur principper. Disse principper skal projektet i udgangspunktet følge, og hvis projektet afviger fra princippet så skal projektlederen beskrive hvordan det afviges og en IT-gældsbrev skal oprettes.

En PSA skal indeholde en forretningsramme for, hvilke processer og forretningsmodeller som IT-løsningen skal understøtte. Det er vigtigt at PSA’en beskriver tydeligt, hvilke processer som bliver påvirket, da det kan have betydning for, hvordan processens effektivitet vil være.

En PSA skal også indeholde en teknisk ramme for den kontekst, hvor projektet skal implementeres. En teknisk ramme vil i denne forstand indeholde de overordnede rammer som projektet skal overholde et eksempel herpå vil være at de informationsteknologier som projektet anvender skal være baserede på Microsoft platformen og videreudvikling af applikationen skal kunne foregå på en .NET platform.

Fokus for PSA’en er at understøtte at understøtte beslutningstagerne i ”project management” kontoret kan stoppe projekter som ikke overholder nogen af reglerne.

Kompleksitet

De organisatoriske problemstillinger som relaterer til at udvælge de rigtige IT-projekter og understøtte at projekterne kan gå fra projektmodus til drift og dermed skabe den værdi som oprindeligt blev estimeret at projekterne skulle leverer til organisationen.

Projekter som involverer flere forskellige forretningsenheder, informationsteknologier, lovgivning og forskellige mennesker med specialismer er ofte meget komplicerede og det er ligeledes svært at afgrænse projekterne så leverancerne bidrager med det som skal til for at projekterne virker efter hensigten.

En PSA har til formål at give beslutningstagerne i organisationens projektkontor mulighed for at kunne træffe beslutninger om projekterne. Ligeledes kan projekter som er vurderet ud fra en PSA evaluering allokere IT-gælden hos de rette beslutningstagere så det bliver muligt at undersøge, hvorfor der skabes IT-gæld og hvem som er ansvarlig for den.

Overblik

Det er nødvendigt at arbejde med at skabe et overblik over de projekter som bidrager med IT-gæld. IT-gæld kan kun reduceres ved at der investeres i IT-projekter som er med til at rette op på de problemstillinger som projekter med IT-gæld medfører. Til det kan et enterprisearkitektur værktøj anvendes og det kan vise sig at antallet af projekter som bidrager med unødvendig IT-gæld. Det handler især om at understøtte visualisering så det er muligt for beslutningstagerne at kunne se, hvordan projekterne påvirker IT-gælden, og hvilke forretningsenheder som er med til at bidrage til at IT-gælden påvirker organisationen.

IT-gæld kan ikke helt fjernes og det er ikke nødvendigvis dårligt at der findes en smule IT-gæld i organisationen, så længe beslutningstagerne ved, at IT-gælden eksisterer og at det er aftalt at IT-gælden findes.

Konklusion

Projekt starts arkitekturer kan bruges i forhold til arbejdet med at begrænse mængden af IT-gælden. PSA’erne skal være registreres og IT-gælden skal registreres igennem et enterprisearkitektur værktøjet så det bliver nødvendigt at forholde sig til forandringerne. PSA’erne er et værktøj til at begrænse kompleksitet på grund af principperne som projekterne og beslutningstagerne skal forholde sig inden for.

Det er vigtigt at anvende PSA’erne som rammer for projekternes udvikling, det er i den forbindelse en nødvendighed at få allokeret IT-gælden hos de rette forretningsenhederne. Et enterprisearkitektur værktøjerne kan bruges til at visualisere de forhold som gør sig gældende for forøgelse af IT-gæld og hvem som er ansvarlig for det i form af forretningsenhederne.

One thought on “PSA: Fra projekt til drift

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: