Standarder i EA og udviklingsarbejder

For at få sat gang i en enterprisearkitektur funktion kan det blive nødvendigt at arbejde med at definere standarder. Set i en kontekst af at der findes flere forskellige former udviklingsarbejder som finder er det også nødvendigt for organisationen at råde over viden om eksisterende standarder som kan anvendes til evaluering af leverancer fra software orienterede projekter.

Enterprisearkitektur afdelingen kan med fordel arbejde med at identificere udviklingsstandarder, da projekter som involverer it-udvikling er lettere at få beslutningstagernes opmærksom rettet mod. Standarder og standardisering kan også lede til lavere it-gæld, hvilket kan gøre it-afdelingen mere omstillingsparat og bedre produkter.

Afklaring

For at it-afdelingen kan få klarlagt, hvilke standarder der findes skal et ansvar placeres i it-afdelingen. It-afdelingen vil med fordel kunne udpege en enhed eller en person i organisationen som arbejder med standarder. Det kunne langt hen ad vejen vise sig relevant at få opbygget en enterprisearkitektur afdeling i it-afdelingen. Personen som har ansvaret for at indsamle standarderne, lad os kalde vedkommende for enterprisearkitekt, skal også have retten til at kunne definerer, hvad er en standard.

Med udgangspunkt i arbejdet med at definere hvad en standard er bør enterprisearkitekten arbejde med at definere kriterierne for, hvad en standard er. Herefter skal enterprisearkitekten arbejde med at finde standarderne som anvendes i it-sammenhænge.

Standarderne behøver ikke nødvendigvis at ISO/IEC eller DS standarder. Standarderne kan være standarder som overtid er skrevet af medarbejdere i it-afdelingen eller i organisationen. Herefter er det nødvendigt at arbejde med at skabe et overblik over standarderne som er let at finde for de forskellige interessenter som findes i it-afdelingen fx når der der sættes nye it-udviklingsprojekter i gang. Standard biblioteket er en nøgle i at kunne arbejde videre med ”teknologistandarderne” som ifølge Anupindi & Coady (2011) vil være nødvendige for at en enterprisearkitektur funktion kan understøtte organisationens fremtidige enterprisearkitektur.

Standarderne som bliver indsamlet i it-afdelingen skal udover at være katalogiseret i et bibliotek også have meta-data tilknyttet. Disse data skal være med til at gøre det nemmere for de forskellige interessenter at kunne finde de informationer som er nødvendige for at leverancerne kan finde sted og passe sammen i organisationens it-arkitektur.

Afprøvning

Standarderne skal afprøves og det kræver at de forskellige it-projekter bliver evalueret ud fra at de overholder de gældende standarder. It-projekternes leverancerne skal jævnligt evalueres ud fra de standarder som er vedtaget og det kræver at enterprisearkitekten er i kontakt med de forskellige it-udviklingsprojektgrupper så det er muligt for enterprisearkitekten kan opdatere standarderne så de lever op til den kontekst som organisationen oplever.

Enterprisearkitekten kan igennem sit arbejde med standarderne og arbejdet med at udbrede kendskabet til standarderne kunne indarbejde elementer fra de internationale standarder som findes inden for området så standarderne er baseret på de forhold som er gældende i organisationen og er bygget på best practice.

Beslutning

I arbejdet som enterprisearkitekten kommer igennem vil det ofte vise sig at der findes forskellige variationer af standarder som har næsten identisk indhold. I situationer som denne kan det vise sig nødvendigt at få beslutningstagerne i it-afdelingen til at træffe en beslutning som indfører standarden.

Når standarden er vedtaget skal det fremgå af standard biblioteket. Standard biblioteket skal være elektronisk og virtuelt så det er muligt for interessenterne at kunne hente en kopi af den gældende udgave af standarden, men det kræver også at der findes en formel proces for håndteringen af standarderne, så de konstant er retvisende. Det er ligeledes nødvendigt at få formaliseret en proces, hvor alle standarderne som minimum opdateres to gange om året. Det betyder at der skal investeres i de rigtige aktiviteter så det er muligt at kunne opretholde et niveau for standarderne så de er opdaterede og retvisende. Investeringen skal ligeledes godkendes af beslutningstagerne i it-afdelingen, da aktiviteterne kommer til at gå tværs af afdelingerne i it-afdelingen og de forskellige teams og aktiviteter. Herudover er det nødvendigt fordi håndtering af standarder vil anskues som en støtteproces og støtteprocesserne bliver ofte, hvis de ikke er en del beslutningstagernes bevidsthed, nedprioriteret, når organisationen skal leverer.

Konklusion

Enterprisearkitektur afdelingen vil typisk blive betragtet som en støttefunktion internt i it-afdelingen. It-afdelingen vil på den anden side kunne anvende ressourcerne som den råder over på en bedre og mere effektiv måde, hvis den råder over den viden som enterprisearkitektur afdelingen kan fremskaffe.
Det samme gør sig gældende for standarder. I situationer, hvor it-afdelingen skal leverer og skabe størst mulig værdi med sine investeringer i it-arkitekturen og i enterprisearkitekturen, når den kan få sine leverancer til at passe ind i en helhed. For at kunne opnå det mål så kræver det at de forskellige udviklingsarbejder er underlagt standarder og standarderne vel at mærke er opdaterede og tilgængelige for beslutningstagerne, projektlederne og udviklingerne.

Kilder

Anupindi, Nagesh V., and Gerard A. Coady. Enterprise Architecture Turnaround. Trafford Publishing, 2011.

One thought on “Standarder i EA og udviklingsarbejder

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: