SOA: Forretnings- og it-udvikling

Forretningsudvikling i organisationer i henholdsvis den offentlige og i den private sektor vil i stigende grad betyde udvikling, vedligeholdelse og håndtering af informationsteknologier med henblik på at øge gevinstrealiseringen af investeringerne i forretningsprocesser og data.

Forretningsvisionen

For at organisationerne reelt kan skabe værdi ved hjælp af udarbejdelsen af en forretningsvision eller det Bieberstein et al (2007) kalder for en SOA Business Vision. Forretningsvisionen er den første brik i puslespillet som skal på plads. Det er forretningsvisionen som er relevant at få på plads for at skabe de rammer som findes i forhold til implementeringen af SOA.

Processer

For at få understøttet organisationens rejse mod en bedre teknologisk understøttelse af forretningsprocesserne. Processen vil oftest blive behandlet i it-afdelingen, da man finder et konkret behov for at få håndteret omkostningerne ved udvikling og vedligeholdelse af organisationens it-portefølje.

Det første skridt i den proces vil typisk være at identificere, hvilke applikationer som har flest integrationer, sikrer at de kaldes for det samme.

Det andet skridt i processen omhandler at sikre indkapsling af de rigtige applikationer så ressourcerne anvendes på den mest hensigtsmæssige måde.

Det tredje skridt i processen omhandler at få retningslinjer for de services som skal udvikles fremadrettet og hvilke versioner som skal være de gældende.

Det fjerde skridt i processen er at få defineret en standard for hvilke protokoller som skal anvendes til at udveksle data mellem enterprise service busserne og applikationerne. Ligeledes skal en XML-standard og XML-skemaer skal udvælges.

Det sjette skridt omhandler forankring af produktejerskabet af de forskellige SOA-relaterede teknologier og samt services.

Forretningsudvikling

Mange organisationer er i dag meget afhængige af informationsteknologier i forhold til dataudveksling og databehandling. Disse to elementer har stor betydning for, at organisationerne fremadrettet kan understøtte

Kanonisk navneliste

Applikationerne skal kaldes for det samme på tværs af forretningsenhederne og internt i it-afdelingen med henblik på at sikre, at beslutningstagerne, slutbrugerne og udviklerne taler om det samme produkt, når der skal udvikles.

Indkapsling

I organisationer som har anvendt informationsteknologier over en lang periode vil der ofte findes applikationer som har integrationer med hinanden, men samtidigt er det ofte besværligt at finde frem til, hvordan de forskellige integrationer fungerer og om det format som anvendes til at udveksle data mellem applikationerne er i et proprietær format som gør det umuligt for organisationen at arbejde videre med applikationerne uden at gøre brug af en bestemt leverandør. I disse situationer kan det vise sig økonomisk ufordelagtigt at arbejde videre med applikationen da it-udviklingen bliver gjort langsommere end det kunne være med nyere informationsteknologier som blev anvendt. For at få gjort det lettere og mere effektivt at udvikle på applikationerne vil det vise sig relevant at implementere en enterprise service bus som de ældre applikationer kan anvende til at udveksle informationer igennem fx igennem XML formatet. Det kræver på kortsigt mere arbejde med planlægning og administration, men over tid, hvor kald mellem de aldrende applikationer og de andre it-platforme som organisationen blive mere håndterbar.

I mindre organisationer, hvor informationsteknologier ikke har højeste prioritet handler det om at få de rigtige applikationer at få indkapslet og sidenhen få stillet det som krav til leverandørerne at der skal udvikles integrationer så det nemt og hurtigt for organisationen at koble softwaren op den eller de enterprise service busses som organisationen har investeret i.

Services

Efter indkapslingen af de teknologier som ikke automatisk understøttede SOAP, REST eller en af de andre protokoller som findes på markedet og understøttes af de forskellige standard Enterprise Service Busser som findes på markedet.

Standarder

For at få indkapslingen og de forskellige services til at fungere på den it-platform så skal beslutningstagerne i it-afdelingen sikrer sig at der i teknologistrategien behandler problemstillingerne som hører sig til udarbejdelsen af tekniske udviklingsstandarder så software-leverancer kan evalueres og forhåbentlig passe ind i it-landskabet og understøtte de behov som forretningsenhederne har.

Udviklingsstandarder i en kontekst af SOA vil gælde anvendelsen af protokoller som anvendes på organisationens enterprise services busser og det vil gælde de skemaer som anvendes til udveksling af XML igennem enterprise service busserne.

Sikkerhedsstandarder som omhandler hvilke krypteringsteknologier, verificeringsteknologier og routing teknologier som skal anvendes på henholdsvis den fysiske infrastruktur og på middleware så data som udveksles mellem organisationens forretningsenheder og slutbrugere ikke falder i de forkertes hænder.t koble softwaren op den Enterprige services til at fungere på den tekniske platform som ionen at koble softwaren op den Enterpr

Konklusion

Forretningsudvikling bliver i stigende grad afhængig af de informationsteknologier som organisationerne råder over fordi data skal behandles og behandlingen af data skal foregå på en måde som gør at data kan anvendes fra ældre systemer. Hastighed og pålidelighed er to nøgleord i den udvikling og i den forbindelse kan det vise sig nødvendigt for organisationen at arbejde med SOA herunder ESB’en for at få den rette tilgang til platformen.

2 thoughts on “SOA: Forretnings- og it-udvikling

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: