Digitalt genbrug

Virksomheder som genbruger deres it-løsninger har oftest et større overskud. Det større overskud kan også gælde for organisationer i den offentlige sektor som vil være i sand til at redigerer de ressourcer som normalt ville bruges på it-udvikling til håndtering af borgerservice eller det som kan kaldes for borgernær service fx uddannelse og hjemmehjælp.

Woerner et al (1) arbejder med de tre C’er som står for commitment, capabilities og communication som kategoriseres som værende de tre vigtigste egenskaber at have styr på i forhold til at opnå fordelene ved digitalt genbrug. I en kontekst af digitalt genbrug bruger Woerner et al med en fremgangsmåde som omhandler både teknologier og forretningsprocesser på tværs af forretningsenheder.

Dermed sagt så skal der findes et bibliotek som understøtter at beslutningstagere, forretningsarkitekter, informationsarkitekter, enterprisearkitekter og it-konsulenter kan tilgå informationerne med henblik på at genbruge forretningsprocesserne og it-løsningerne på tværs af organisationen frem for at specielle it-løsninger udarbejdes for hver af organisationens forretningsenheder.

En forretningsenhed (Line of business) kan i den offentlige sektor betragtes som en forvaltning eller en afdeling som tager sig af en specifik enhed. For at kunne arbejde med forretningsprocesserne og teknologierne i en retning af standardisering.

I den forbindelse omhandler commitment om at topledelsen gør det klart for mellemlederne og medarbejderne, at organisationen arbejder i retning af øget standardisering på forretningsprocesser og teknologierne. Mellemlederne skal til gengæld arbejde aktivt på at få medarbejderne til at arbejde i retning af øget standardisering. Standardiseringen skal ske i samarbejde med medarbejderne og derfor kan forskellige typer interessenter blive nødvendige at få engageret i forandringen. I en skandinavisk kontekst kan det vise sig relevant at arbejde med tillidsrepræsentanterne og med udvalgte medarbejdere som har udvist interesse for forandring.

Woering et al definerer Capabilities som arbejdet med at få skabt et overblik over styringsmodeller, finansierings- og teknologi-modeller som kan bruges til at understøtte forandringen som leder til genbrug af forretningsprocesser og teknologier. Weill & Ross (2009) præsenterede et forskningsresultat som understøttede forholdet mellem højere profit og anvendelse samt genbrug af informationsteknologier i organisationer.

De tre C’er kan ikke stå alene og derfor skal koncepter som enterprisearkitektur og SOA sættes i spil.

Teknologier

Service-orienteret Arkitektur (SOA) er et koncept som omhandler at organisationen sætter fokus på dens brug af informationsteknologier i forhold til organisationens forretningsprocesser. Fokus for SOA er trods fokusset på arbejdsprocesserne et koncept som fokuserer meget på informationsteknologierne som anvendes med henblik på at understøtte databehandling.

SOA  kommer til at påvirke it-afdelingen i form af de forskellige enheder i it-afdelingen kommer til at samarbejde om at løse de problemstillinger som findes med håndteringen af it-udvikling og drift af store systemer.

Strategi, forretning og teknologier

Enterprisearkitektur er ligesom SOA et koncept, men konceptets fokus er på kombinerer strategier, forretninger og teknologierne som organisation råder over. I den forbindelse findes der en række forskellige metoder som kan bruges til at skabe overblik over organisationens samtid er Dynamisk Enterprisearkitektur, OIO EA og TOGAF.

Konceptet enterprisearkitektur kan bruges både i forhold til at skabe overblik over samtids-arkitekturen eller det som kaldes for As-Is arkitekturen, og konceptet kan bruges til at skabe overblik over fremtidsarkitekturen eller det som kaldes for To-Be arkitekturen.

Enterprisearkitektur kan placeres som værende over SOA-konceptet, da SOA-konceptet tænkt ind i en it-kontekst, hvor enterprisearkitektur konceptet er tænkt ind i en større organisatorisk kontekst.

I forbindelse med at udarbejde billederne for samtidsarkitekturen og målbillederne for fremtidsarkitekturen kommer de forskellige dele elementer i spil så som forretningsarkitektur, applikationsarkitektur og infrastrukturarkitektur i spil og hvordan de hænger sammen. I den forbindelse omhandler enterprisearkitektur også hvordan informationer anvendes i organisationen, og hvordan den forholder sig til trends og forankring af forandringerne.

Konklusion

Digitalt genbrug kræver at de tre C’er kommer i spil sammen med de to koncepter enterprisearkitektur og SOA. Topledelsen, mellemledelsen og medarbejderne skal samarbejde for at få digitalt genbrug til at fungere og for at få organisationen til at anvende sine ressourcer bedre.

Kilder

Weill, Peter, and Jeanne Ross. IT Savvy: What Top Executives Must Know to Go from Pain to Gain. Harvard Business School Press, 2009.

(1) http://www.europeanbusinessreview.com/?p=8937

 

One thought on “Digitalt genbrug

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: