B-1: Forretningsplan

Svanbjerg Kommune har som led af den overordnede strategi fået udarbejdet en forretningsplan for kommunen. Forretningsplanen er blevet godkendt af Svanbjerg Kommunes byråd. Forretningsplanen er designet op imod det man før kommunalreformen i 00’erne kaldte for Rødekro modellen, hvor et benhårdt fokus på servicering af virksomheder og flytning af virksomhederne til den lille kommune Rødekro kunne hjælpe med at finansiere velfærdsmodellen og dermed trække nye borgere til kommunen.

Artefaktet er baseret på rammeværket EA3 Cube Framework (2005) af Scott A. Bernard og er struktureret ud fra nedenstående overskrifter:

   1. Overblik over forretningsenhederne.
   2. Overblik over profilerne i (kommunal) direktionen.
   3. Relationer mellem forretningsaktiviteter og strategiske mål.
   4. Organisationsstruktur.
   5. Markedsudsyn og konkurrencestrategi.
   6. Opsummering af fremgangsmåde for kapitalisering.
   7. Finansieringsstrategi.
   8. Forretningspartnere og alliancer.

De ovenstående punkter er tilpasset til de forhold som findes i Svanbjerg Kommune.

Overblik over forretningsenhederne

I Svanbjerg Kommune findes der følgende forvaltninger. Forvaltningerne er som nedenstående:

   • Miljø- og teknik forvaltningen.
   • Socialforvaltningen.
   • Økonomiforvaltningen.
   • Borgerservice.
   • Erhervsservice.
   • Ældreplejen.

Forretningsenhederne er ikke logisk grupperede de er fordelt politisk mellem direktørerne i organisationen og de forskellige politisk udpegede beslutningstagere i politiske udvalg og i direktørerne i organisationen.

Overblik over profilerne i kommunaldirektionen

Koncerndirektionen udgør i øjeblikket i tre personer. De tre personer har alle en akademisk baggrund inden for studieretninger som Cand.Polit. og Cand.Oecon.

 • Kommunaldirektør Andreas Jepsen.
 • Erhvervs-, teknik- og digitaliseringsdirektør Anne Johansen.
 • Direktør for borgerservice Anders Pedersen.

Der findes et ledelseslag under kommunaldirektionen som alle har deres faglige baggrunde fx er digitaliseringschefen i Svanbjerg Kommune uddannet Cand.IT i e-Business.

Relationer mellem forretningsaktiviteter og strategiske mål

Svanbjerg Kommune arbejder aktivt på at være blandt top fem af de bedste kommuner i Danmark til at fremme erhverv. Derfor har Svanbjerg Kommune meldt sig ind i en række forskellige erhvervsnetværk og allokeret midler til kommunens erhvervsservice både med henblik på repræsentation og i forhold til at servicere de forskellige virksomheder som findes i kommunen eller som har interesse i at flytte til kommunen.

Svanbjerg Kommune satser ligeledes på at være blandt de bedste i landet i forhold til at understøtte digital selvbetjening og digitalisering. På baggrund om et ønske at være blander de fem bedste kommuner i Danmark inden for digitalisering og digital selvbetjening har man sat en række projekter i gang med at understøtte en kanalstrategi som understøtter at virksomheder, NGO’er og borgere vil være i stand til at kommunikere med kommunen digitalt og følge med i sagsbehandlingen. En indikator som man har valgt at anvende for fremdriften på at blive bedre til digitalisering er at Svanbjerg Kommune skal være til at finde blandt vinderne eller tre bedste i konkurrencer som ”Bedst på nettet”. Ligeledes satser Svanbjerg Kommune på at blive omtalt positivt i de forskellige medier omhandlende kommunalt IT, IT og IT-ledelse.

Svanbjerg Kommune satser på, at digitalisering vil kunne understøtte at administration internt i kommunen vil kunne håndteres lettere og mere effektivt, hvilket vil skal svarer til at der kan spares mellem 20 og 30 procent af den administrative del af medarbejderstaben i året 2020. De fleste afgange forventes at kunne håndteres igennem pensionering og andre vil kunne flyttes til den udførende del af medarbejder staben fx til SOSU-området eller børn og unge området.

Organisationsstruktur

På baggrund af målsætningerne beskrevet ovenfor har Svanbjerg Kommune valgt at strukturer organisationen ud fra tre overordnede principper:

 • Alle administrative processer skal digitaliseres.
 • Kontakt til virksomheder, NGO’er og borgere skal hovedsageligt foregå igennem digitale services.
 • Kommunen skal anvende sine ressourcer hensigtsmæssigt.

Principperne har medført at Digitaliserings og IT-afdelingen som står for udvikling og drift af de administrative systemer involveres i forretnings- og procesudvikling.

Kontakt til virksomheder, NGO’er og borgerne skal prioriteres. Det er primært kontakt til virksomhederne og servicering af virksomhederne som skal prioriteres for at genopruste kommunens erhvervsliv.

Markedsudsyn og konkurrencestrategi

Indtil 2020 vil Danmark være præget af udflytning fra landdistrekterne ind til hovedstanden og de mindre byer. Ligeledes vil en stor del af arbejdsstyrken gå på pension, hvilket vil sige at

Dermed sagt så vil Svanbjerg Kommune have to problemstillinger som skal håndteres i konkurrencestrategien, og disse er som følgende:

 • Virksomheder skal tiltrækkes til kommunen. Det skal ske ved god dialog med virksomhederne og de netværk, hvor beslutningstagerne færdes.
 • Gennemsigtig sagsbehandling så færre fejl opstår.
 • Proaktiv videndeling med virksomheder i forhold til virksomheder og NGO’er i form af opsøgende erhvervskonsulenter.

Opsummering af fremgangsmåde for kapitalisering

De fleste ressourcer som Svanbjerg Kommune får ind i sit cashflow i øjeblikket stammer fra skatteindbetalinger og delvis fra den nuværende udligningsreform. Cashflowet kan kun forbedres ved at der tiltrækkes flere virksomheder, arbejdspladser og i sidste ende borgere til kommunen. Den sidste del har betydning for de forskellige tilbud som kan gives til de forskellige borgere i form af fritidstilbud og ikke mindst børnepasning og uddannelse.

Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategien omhandler i første omgang at anvende de ressourcer som enten kan ansøges eller skaffes igennem den nuværende skatteindbetaling. Finansieringen af planen og udviklingen af de nødvendige IT-baserede forretningsprojekter er primært igennem anlægsmidler.

Der findes en række interessante perspektiver i forhold til IT-baserede forretningsprojekter som understøtter digitalisering:

 • Investering i projekterne vil kunne lede til en mere effektiv organisation, hvor det er muligt at kunne administrere informationer og understøtte bedre sagsbehandling samt arkivering.
 • Investering i projekterne vil føre til hurtigere gennemløbstid på sagsbehandling.
 • Investering i projekterne vil føre til et bedre overblik over sagsbehandling og relationer til de personer og virksomhederne.

Forretningspartnere og alliancer

Der findes en række forskellige netværk som er relevante og som viser sig nødvendige i forhold til at skabe de rette forbindelser som kan være med til at gavne kommunen. Set i lyset at der findes en række alliancer

Erhvervsforeninger:

 • Svanbjerg Erhvervsforening.
 • Netværk Danmark.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: