Danmarks Nationalbank

Claus Råe er chefarkitekt i Nationalbanken. Han har en baggrund fra Microsoft både som EA konsulent hos Microsoft i Danmark og som udvikler til ERP-løsninger som Microsoft udbyder.

Nationalbanken trykker pengesedlerne og slår mønterne. Herudover Nationalbanken til formål at understøtte sikkerbetaling og understøtter statistik til økonomerne.

Nationalbanken blev etableret som led af statsbankerotten i 1813.

IT-afdelingen i Nationalbanken

Har en ”Corporate” afdeling og en udviklingsafdeling. EA funktionen består af Claus Råe, to IT-sikkerhedsarkitekter og en IT-løsningsarkitekt. Med andre ord en meget lille EA-funktion som har en række aktiviteter som den skal understøtter for at kunne opnå målene ved at National Banken forbliver en ”troværdig” partner.

Aktiviteter som EA-funktionen var en del af:

  1. Forretningsledelse.
  2. IT-strategi.
  3. IT-arkitektur principper, standarder og vejledninger.
  4. Et fællessprog for IT-drift.
  5. IT-projektledelse.
  6. IT-kommunikationsrammeværk.

Fremgangsmåden

Nationalbanken gør ikke brug af TOGAF, men de har valgt at kombinerer dele af Scott A. Bernards EA3 Cube-rammeværket med TOGAF. Det virkede til at man havde taget udgangspunkt i TOGAFs active development method (ADM) og derudover brugte EA3 Cube-rammeværket til at understøtte As-Is arkitekturen og To-Be arkitekturen.

Målsætningerne for EA-funktionen er blandt andet at der defineres arkitektur og sikekrheds principper og mønstrer. Herudover anvendes en reference arkitektur for indsamle data om ”As-Is” arkitekturen og forstå den.

Claus Råe kom ind på at Nationalbanken står over for nogle interessante udfordringer så som at understøtte et referencearkitektur for en ”To-Be” arkitektur samt den strategiske prioritering for IT-udviklingen samt at konsolidere systemer for at understøtte et simplere applikationslandskab.

De kritiske systemer er i øjeblikket driftet af JN Data og BEC. Blandt de teknologier som anvendes hos de to partnere er VMware, Red Hat, Oracle og IBM. I Nationalbanken bruges typisk Microsoft Produkter.

BEC og JN data er i gang med at migrere fra en ældre mainframe platform til en moderne platform, hvilket betyder at de to datacentrer skal udvikles og på sigt nye datacentrer.

Claus Råe så gerne at enterprisearkitekterne kender til de store forretningsprocesser og er i stand til at kunne kommunikere med forretningsenhederne og IT-afdelingen om hvordan de forskellige processer fungerer og hvordan de understøttes af IT. Ligeledes foretrækker Claus Råe at enterprisearkitekterne er i stand til at kunne kommunikere om ”As-Is” og en ”To-Be” arkitekturen til de forskellige beslutningstagere og dem som eksekvere.

Den hidtidige IT-strategi

Nationalbanken arbejder primært med ”selektiv” outsourcing. Fokus er på at understøtte store og kritiske forretningsprocesser og løsninger. Dertil vil Nationalbanken arbejde på at implementere best practices.

Arkitekturmønstret

I Nationalbanken ønsker man at udarbejde ”To-Be” arkitekturen på et såkaldt makroniveau, hvor man vil arbejde med ”byggeklodser” som kan sættes sammen til at bygge bestemte typer løsninger til forretningsenhederne.

De har på nuværende tidspunkt et rimelig godt indblik i, hvordan de forskellige platforme virker og hvordan de bør virke. Derfor kunne Claus Råe vise en illustration over de lag som det forventes, at organisationen leverer.

Arkitekturmønstret har til formål at udvikle forretningsløsninger som er løstkoblede. I øjeblikket har Nationalbanken ”spagetti” arkitektur og især integrationerne.

Byggeklodserne har til formål at understøtte integration og autorisering og autentificering.

ECB anvender ifølge Claus Råe ”Archimate” til modellering og de bruger TOGAF som rammeværket. ECB kunne ifølge Claus Råe bedre forstå sine egne forretningsprocesser og egne forretningsløsninger efter de havde implementeret Archimate language.

Konklusion

Danmarks Nationalbank har mange udfordringer når det kommer til IT-udvikling. Først og fremmest så virker det som om at topledelsen ikke bakker om IT-strategien eller det at enterprisearkitektur anvendes, siden chefarkitekten skal kæmpe med næb og klør for at få projektlederne til at overholde de mest basale standarder. På den anden side må man erkende at Nationalbanken bliver påvirket af mange forskellige typer interessenter som hver især har deres interesser at pleje fx i forhold til indkøb af produkter, ydelser og software leverancer.

For at Claus Råe kan få mere indflydelse på IT-udviklingen bør topledelsen involveres mere. Topledelsen bør sammen med Claus understøtte at enterprisearkitektur funktionen involveres på alle store projekter og at chefarkitekten får lov til at underkende projekter, altså at vedkommende får en ledende rolle i forhold til projektporteføljestyringen.

One thought on “Danmarks Nationalbank

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: