Forretningsmodellen for D/S Norden

Der findes en række interessante udfordringer for virksomheder i transportbranchen, hvoraf mange af disse udfordringer har indflydelse på om organisationerne er i stand til at konsolidere sin forretningsplatforme og understøtte kundernes behov hurtigt og effektivt.

Blogindlægget tager sit udgangspunkt i D/S Norden og den forretningsmodel der danner grundlag for organisationen. Herudover danner Blogindlægget rammerne for en analyse af forholdene og nogle anbefalinger for, hvordan D/S Norden kan optimere sin forretningsmodel.

D/S Norden beskæftiger sig primært med transport af olie og gods fra forskellige havne, hvor D/S Norden råder over flere fragtskibe end olietankere, og det kan give D/S Norden nogle fordele såvel som en række ulemper. D/S Norden er på et marked der i skrivende stund er presset af faldende fragtrater og overkapacitet. Ligeledes er D/S Norden udfordret af, at være udygtigt ledet i en årrække, hvilket har ført til markante tab og en signifikant gæld til virksomhedens kreditorer, hvilket flere gange i løbet af de sidste syv år har ført til redningsplaner og omstruktureringen af virksomheden. Dermed sagt så er D/S Nordens forretningsmodel skrøbelig, og hvis der ikke sker en form for transformation af forretningsmodellen, så vil D/S Norden inden for en årrække ikke eksisterer.

Key Partners

Der findes en række samarbejdspartnere der alle bidrager til den forretningsmodel og det cashflow der findes i organisationen. Nedenstående typer virksomheder vil typisk kunne indgå som ”Key Partners” i forretningsmodellerne:

 • Olieselskaber.
 • Havne.
 • Shippingselskaber.

113 BMC

Key Activities

Der findes en række aktiviteter der skal til for at skabe værdier for D/S Nordens aktionærer og partnere. Aktiviteterne involverer nedenstående:

 • Lastning af skibene.
 • Planlægning af ruter mellem havnene (destinationerne).
 • Sikker transport af gods- og olie mellem destinationerne.

112 BMC

Key Resources

For at D/S Norden vil kunne understøtte forretningsmodellen og sikre et cashflow findes der en række nøgleressourcer som skal anvendes til at understøtte, at der skabes værdier og understøtter D/S Nordens ”value proposition”:

 • Planlægning af ruter af til transport af gods – og olie.
 • Sikkerhed ved transport mellem de forskellige destinationer (havne).

111 BMC

Value Proposition

D/S Norden skaber værdi for sine kunder og til sine aktionærer ved at transportere olie fra en havn til en anden og samtidigt gøre dette med leverance sikkerhed samt med sikkerhed for at der ikke undervejs opstår miljømæssige risici.

110 BMC

Channels

D/S Norden anvender tre overordnede kanaler til sine kunder. De forskellige kanaler er bygget op om digital kommunikation, telefonisk kommunikation og fysisk henvendelse. De tre kanaler er opstillet nedenfor:

 • Digital kommunikation.
 • Telefonisk kommunikation.
 • Fysisk fremmøde på kontorer rundt om i verdenen.

108 BMC

Customer Relationship

D/S Norden forsørger overordnet set at fastholde sine kunder ud fra en idé om at fastholdelsen af kunder i et langsigtet kundeforhold vil gavne virksomheden bedst muligt set i forhold til at skabe værdier for D/S Nordens aktionærer.

109 BMC

Customer Segments

D/S Norden vil typisk have relationer til shippingselskaber, olieraffinaderier og forskellige fabrikanter der producerer produkter der skal sælges på andre markeder.

107 BMC

Cost Structure

D/S Norden har en række omkostningsposter der vil påvirke virksomhedens evne til at sikre overlevelse og udvikling. De overordnede omkostningsstrukturer er opstillet nedenfor:

 • Gæld til kreditorer.
 • Vedligeholdelse af skibe.
 • Lønninger.
 • Afskrivninger.

106 BMC

Revenue Stream

Nedenstående indtægtsposter har indflydelse på den måde som D/S Norden har set i forhold til at kunne opretholde sin forretningsmodel og skabe værdier for sine aktionærer:

 • Fragtrater fra transport af olie.
 • Fragtrater fra transport af gods.

105 BMC

Analyse

D/S Norden er som resten af shipping branchen i en uheldig konkurrencemæssig situation, hvor fragtraterne jævnligt er faldet, og hvor nødvendigheden af kapacitetstilpasning ikke kan overprioriteres. Dermed sagt så findes der et konkret behov for en omstilling af forretningsmodellen så den vil kunne overleve på markedsmæssige vilkår.  Selvom D/S Norden satser på langsigtede relationer med sine kunder, så vil kunderne i stigende omfang forsøge at vælge den billigst leverandør til transport af deres gods, da transport omkostningerne nu i stigende grad kan afgøres af marginaler. Denne trend betyder også at D/S Nordens konkurrenter stort set vil kunne levere samme type ”value proposition” som sine konkurrenter, hvilket stiller D/S Norden i en anden urolig situation, hvilket vil sige organisationen enten skal udvikle nye produkter der fanger kundesegmenternes interesse eller skal gøre sig signifikant billigere set i forhold til sine nærmeste konkurrenter. En måde at forretningsudvikle på i en case som D/S Norden ville være at arbejde med en tilgang der kunne blive understøttet af den digitale transformation, hvormed D/S Norden i højere grad bør tænke kunde indgangen ud fra et digitalkanal og de konsekvenser som det vil medføre.

Konklusion

D/S Nordens forretningsmodel holder ikke, hvilket fremgår af de tab som selskabet har inkasseret over en årrække. D/S Norden overlever på nåde af sine kreditorer og med udgangspunktet i at en total nedskrivning af virksomhedens aktiver forventes at lede til et større tab end at fortsætte og håbe på bedre tider for shipping branchen. Bedre tider for shipping branchen er til gengæld noget mange spejder efter, men alle er klar over, at det ikke kommer til at ske med det samme.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: