Beslutningsplatformen

Kompleks information præsenteret på en måde der gør det muligt for de forskellige beslutningstagere i de forskellige dele af organisationen at forholde sig til komplekse problemstillinger og træffe beslutninger baseret på et informeret grundlag.

Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i opbygning af en strategisk tilgang til enterprise arkitektur. Dette krystaliseres i form af beslutningsplatformen er bygget op omkring de modeller der er opbygget i enterprise arkitektur depotet. Der findes i den forbindelse en række interessante problemstillinger som enterprise arkitekten bør tage højde for.

Igennem dette blogindlæg bliver flere forskellige udtryk anvendt, og for at læseren får den rette forståelse af, hvad blogindlægget omhandler er nogle af disse udtryk formuleret:

  1. Beslutningsplatform er en grafisk repræsentation af relationerne mellem landskaberne. Beslutningsplatformen fungerer som ledelsesinformation, og detaljerigheden er derfor ikke særlig stor.

  2. Jeg definerer begrebet landskab som værende en samling af artefakter (modeller) der er tillagt mening og repræsentere en reel situation for organisationen.

  3. Strukturelle problemstillinger er i dette blogindlæg defineret som værende problemer der er strukturelle i forhold til at omhandle både organisation og informationssystemer.

  4. Holistiske beslutninger omhandler at organisationensbeslutningstagere træffer beslutninger om, hvordan forskellige projekter og initiativer vil påvirke organisationen som helhed. Ligeledes vil det komme på tale at scenarier kan anvendes til at udvikle den rette strategi.

Landskaberne

De artefakter der er blevet identificeret og afbilledet bør i udgangspunktet være forbundet til hinanden, således brugerne kan få den information der er nødvendig for at træffe beslutninger der understøtter en holistisk tilgangsvinkel til ledelse i organisationen. Artefakter der er grupperet så de indgår i modeller og har relationer mellem andre modeller der er logiske at arbejde med giver mulighed for at oprette reelle landskaber, hvor data bliver eksponeret på den bedst mulige måde.

I den forbindelse antager jeg, at det er beslutningstagerne der har adgang til beslutningsplatformen, og de i udgangspunktet har behov for at anvende platformen for at kunne træffe holistiske beslutninger, i dette blogindlæg antages det at holistiske beslutninger dækker over problemstillinger der relatere sig henholdsvis til it og forretningen.

Relationer

Beslutningsplatformen sætter relationerne fra den grafiske brugergrænseflade til de enkelte modellandskaber. Relationerne mellem beslutningsplatformen og de forskellige landskaber kan ud fra det perspektiv som Quartel (2010) definerer evnen at kunne sætte relationerne mellem de forskellige modeller som værende vigtige i forhold til arbejdet med at identificere strategisk potentiale, men det forudsætter, at enterprise arkitekterne er i stand til at anvende et modelleringssprog der tager højde for strategisk motivation. På sin vis vil det betyde at beslutningsplatformen er en model over landskaberne altså en model for modellen, hvormed de mest relevante informationer bliver eksponeret på en måde der giver beslutningstagerne mulighed for at træffe beslutninger.

Formålet

Modellen må på sin vis gøre det muligt for beslutningstagerne at kunne se information fra alle niveauer i organisationen, men i udgangspunktet er informationerne tilpasset således beslutningstagerne ikke bliver udsat informationoverflow. Relationerne mellem de forskellige landskaber er blevet etableret, så kan det vise sig at være nødvendigt at undersøge de relationer der har strategisk betydning. I selve tilgangen som Quartel et al (2010) anvender vil det være nødvendigt at forholde sig til selve modelleringsprocessen, da den i sig selv kan være med at afdække de relationer der har betydning for den eller de strategiske potentialer.

Dette kan indfris ved hjælp af anvendelsen af et modelleringssprog eller fremgangsmåde der tager højde for adfærd og motivation. Når relationerne er sat vil det være muligt at kunne identificere de strategiske problemstillinger på tværs af landskaberne, hvilket beslutningsplatformen kan anvendes til. Når enterprise arkitekterne arbejder med at definere relationerne mellem de forskellige landskaber vil det være muligt at kunne finde frem til strukturelle problemstillinger der eksisterer i organisationens enterprise arkitektur. I de fleste tilfælde vil det give god mening at arbejde med at få løst de strukturelle problemstillinger, men ligeledes viser det sig ofte at være meget svært at få løst de problemstillinger der viser sig at være strukturelle.

For at løse strategiske problemstillinger bør enterprise arkitektur programmet inkluderer en form for strategiske scenarioplanlægning der kan vise beslutningstagerne, hvordan de strategiske initiativer vil påvirke organisationens strategiske situation. I den forbindelse bør det antages at det initiativ der understøtter indfrielsen af målsætningerne med færrest mulige antal ressourcer mulige ressourcer opnår målsætningerne.

Konklusion

Beslutningsplatformen kan via de overordnede relationer være med til at eksponere de rette information på det rette tidspunkt. Den måde som jeg ser det giver det ikke megen mening at anvende en beslutningsplatform, hvis beslutningsplatformen ikke understøtter scenarioplanlægning, og dermed beslutningsplatform understøtte, at organisationens beslutningstagere er i stand til at simulere, hvilken betydning de strategisk valg har. Dette bliver en nødvendighed at tage højde for, når man betragter organisationer som værende enheder der operere i en verden, hvor knapkapacitet eksisterer, så bliver det en nødvendighed at fokuserer på at ressourcerne anvendes på at få organisationen til at opnå de mål der er blevet formuleret.

Beslutningsplatformen kan vise sig at være en nødvendighed for at kunne opnå konkurrencefordele, da beslutningsplatformen kan give beslutningstagerne mulighed for at anvende organisationens ressourcer på en måde der gør det muligt at opnå komparative fordele.

One thought on “Beslutningsplatformen

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: