Investering i informationsteknologi

 Den moderne organisation vil i de fleste situationer ikke være i stand til at kunne levere produkter til de forskellige typer kunder som organisationen henvender sig til. Teknologi, e-handel (e-business & e-commerce), kommunikation og interaktion igennem teknologi har stor indflydelse på organisationernes evner. Ofte oplever organisationer, at de oplever problemer med at høste de fordele som ellers var stillet i udsigt ved investering i den specifikke teknologi. Der findes i den forbindelse en række emner der er interessante set i forhold til styring af informationsteknologi. Det første er at identificere det reelle potentiale som det specifikke informationsteknologiske produkt, og i den forbindelse finde frem til, hvordan potentialet gælder for den specifikke organisation.

Dernæst kommer spørgsmålet om at få de forskellige interessenter der gerne vil anvende det informationsteknologiske produkt til at forstå, hvordan og hvorfor produktet kan bidrage med værdi på kort og på lang sigt.

Arkitektur er i forbindelse med, hvordan de informationsteknologiske produkter vil eksisterer i forhold til forretningsprocesserne og it-arkitekturen.

Implementering af it-produktet i selve it-arkitekturen, hvormed der er tale om installationen på en server, lokal computer eller tilsvarende og implementeringen i selve organisationen. I udgangspunktet er implementeringen den sværeste øvelse at håndtere. Implementeringen påvirker organisationens strukturer, opgaver og den overordnede anvendelse af teknologi. Det sidste element som samtidigt er den absolut sværeste er menneskerne, og hvordan menneskerne arbejder med teknologien. Det kræver en del fx i form af at påvirke organisationskulturen, og der kan være en hvis konservativ påvirkning af forandringen.

Høst er nok den næst sværeste situation, hvilket vil sige de fordele der reelt blev estimeret kunne indfris skal indfris. Høsten er afhængig af potentiale, forventningsafstemning, arkitektur og implementering.

Konklusionen

Enterprise arkitekten eller anden type arkitekt eller person der arbejder med opgaver eller aktiviteter der relatere sig til investering i it så er der fem faser der er nødvendige i forhold til undersøgelse af problemstillinger der kan relaterer sig til udvælgelsen, investering, tilpasning og implementering.

 • Potentiale/Udvælgelse.

 • Forventningsafstemning.

 • Arkitektur.

 • Implementering.

 • Høst.

Til hver kategori har jeg formuleret et sæt spørgsmål som en enterprise arkitekt eller en strateg kan stille sig selv i forhold til at investerer i informationsteknologi og sikre de fordele som egentlig var meningen.

Potentiale

 1. Hvor er organisationen på vej hen?

 2. Hvilket potentiale har it i forhold til optimering af organisationen set i forhold til udvikling af produkter (innovation), produktioner (optimering) og gøre livet nemmere og bedre for ledere og medarbejdere?

 3. Hvordan kan disse optimerings-potentialer findes?

Forventningsafstemning

 1. Hvordan skabes enighed mellem interessenterne set i forhold til udvikling og organisationen?

 2. Hvordan bliver de forskellige interessenter enige om en løsning der ligger fundamentet for udviklingen af organisationens it – og forretningsarkitektur?

 3. Hvad anskuer interessenterne som værdi? Og hvordan kan de forskellige interessenter blive enige om, hvad værdi er og hvordan værdi indfries?

Arkitektur

 1. Hvordan kan organisationen effektivt finde frem til sit potentiale på en struktureret måde?

 2. Hvordan kan organisationens it-afdeling og forretning være i stand til at anvende den viden der indsamles til at træffe beslutninger der kan indfri potentialet?

 3. Hvordan forankres processerne?

Implementering

 1. Hvordan implementeres løsningerne baseret på informationsteknologi?

 2. Hvordan forankres løsningerne i organisationen?

 3. Hvordan er kulturen for organisationen?

 4. Hvordan påvirkede projekterne hinanden og linje-organisationen?

2 thoughts on “Investering i informationsteknologi

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: