Kongedømmer

I en tid, hvor mange organisationer befinder sig i situationer, hvor fokus er på omkostningsreduktion og bedst mulig anvendelse af de ressourcer de har til rådighed. Tendenser til kongedømmer findes typisk i organisationer i den offentlige sektor, men problemet finder også sted i den private sektor.

Hvad er et kongedømme?

Et kongedømme er afdeling i organisationen, hvor en mellemleder har formået at få tildelt ressourcer i form af medarbejdere, kapital (budget), teknologi eller beslutningskompetence. Ordet kongedømme anvendes, som en metafor der anvendes til at beskrive situationer, hvor forskellige afdelinger bliver drevet ud fra et tankesæt om at afdelingen er i en slags organisation i sig selv, og de ressourcer den bliver tildelt ikke skal deles med andre, og dermed sagt så bliver det meget svært at styre ressourcerne og ”capabilities” på tværs af organisationerne.

Hvorfor bekymrer sig?

Et kongedømme er en barriere mod holistisk ledelse og enterprise arkitektur gruppen. Hvis der er flere kongedømmer i organisationen, så gør det blot opgaven med at lede og implementere ”tværgående” it-baserede forretningsprojekter sværere og mere kompleks. Dette gør det sværere at udnytte ressourcerne til at skabe værdi. Kongedømmer virker som barrierer fordi de sætter begrænsninger på, hvordan organisationen er i stand til at udnytte ressourcer på tværs af afdelinger til at opnå ønskværdige resultater der er kompatible med organisationens forretningsstrategi.

Mine erfaringer med casestudier har givet mig et indtryk af at det oftest er en mellemleder driver afdelingen som værende en organisation i organisationen eller som et kongedømme.

Kongedømmer viser sig ofte at være en barriere for anvendelsen af enterprise arkitektur på grund af de forskellige kongedømmer i organisationen ingen interesse har i at afgive ressourcer, da kongedømmet da vil blive mindre. Hvis et enterprise arkitektur program sættes i gang og fordele som åbenhed (transparens) og overskuelig styring (Line of Sight)være argumenter der bringer kongedømmerne på krigsstien, da det potentielt set kan true dem. Hvis de forskellige kongedømmer mobilisere deres muligheder for at anvende magt, så vil det medfører problemer set i forhold til at kunne indgå i optimeringsprocesser. Mellemlederne er typisk organiseret i såkaldte fora i organisationen, hvor de diskutere problemer, og det vil nok vise sig, at det ikke er taktisk smart at have mellemledelsen imod sig.

Hvilke faktorer skaber kongedømmer?

Der findes mange faktorer der har indflydelse på om kongedømmer har mulighed for at opstå og forblive. Den første er tolerance set fra topledelsens synspunkt, da topledelsen til hver en tid burde være i stand til at afskedige en mellemleder der ikke arbejder for organisationens bedste.

Den anden faktor er sociale netværk der findes i organisationen, hvor det kan vise sig at på grund af de relationer som mellemlederne har, så giver de forskellige medlemmer topledelsen dem spillerum til at opbygge et kongedømme.

Den tredje faktor er manglende opsyn, rapportering og kontrol. Hvis topledelsen ikke jævnligt undersøger, hvordan mellemlederne udfører deres arbejde, så vil det med tiden kunne give mellemlederne mulighed for at opbygge deres egne kongedømmer.

Den tredje faktor kan være magt forhold. En mellemleder kan vise sig at have en specifik viden om måden, hvordan aktiviteter og processer skal gennemføres for, at organisationen er i stand til at leverer produkter eller services til sine kunder.

Hvordan kan kongedømmer begrænses?

Et kongedømme (eller flere kongedømmer) kan begrænses, hvis organisationskulturen er imod opbygningen af kongedømmer. Det sker ved at topledelsen enten får besked om tendenserne via information fra medarbejderne og derefter skrider til handling. Alternativt så bruges organisationskulturen aktivt til at få mellemlederne indoktrineret til at tro på kongedømmer er skadeligt for organisationen, og det er imod god skik at begynde at arbejde med at opbygge dem.

Konklusion

Kongedømmer er en trussel mod holistisk ledelse, og dermed en trussel mod enterprise arkitektur programmet. Ligeledes virker det til at kongedømmer er en trussel mod en god anvendelse af de ressourcer som organisationen råder over.

Kongedømmer kan begrænses ved at opbygge et kontrolsystem og en organisationskultur der går imod dem der forsørger at opbygge kongedømmer. Det kræver en aktiv ledelse som er villig til at tage kampen med organisationens mellemledere.

Mellemlederne spiller ofte en stor rolle set i forhold til, hvor succesfuldt enterprise arkitektur programmet bliver i organisationen, hvilket vil sige at det bliver en nødvendighed understøtte samarbejde selv med kongedømmer.

One thought on “Kongedømmer

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: