Cloud Computing

Den internationale kredit – og finanskrise har medført et svækket privatforbrug og samtidigt gjort det med svært for virksomheder at låne penge til udvidelse og investering i nye faciliteter. Helt konkret har det medført at mange organisationer forsørger at reducerer omkostningerne, som organisationerne har i form af faste omkostninger. Det har indflydelse på de teknologier som enterprise arkitektur programmet bør ved med til at integrere i organisationen. Enterprise arkitekterne er med til at kunne udpege de muligheder organisationen har for at kunne udnytte Cloud Computing til at løse problemstillinger og opgaver som organisationen har.

Informationsteknologi har på mange måder bidraget med muligheder for besparelser i form af at information er blevet nemmere at producere og de forskellige produktionsapparater er blevet i stand til at producere mere og smartere som led af kombinationen med informationsteknologi. Det er ikke kun de private virksomheder eller non-profit-organisationer der oplever problemstillinger med at skaffe adgang til kapital til udvikling og tilpasning. Offentlige organisationer står også overfor situationer, hvor folketinget og finansministeriet stillet større krav til at de forskellige offentlige organisationer skal kunne klare sig med færre penge.  Derfor må det forventes at flere organisationer kommer til at skulle kunne håndtere det samme aktivitetsniveau.

Informationsteknologi har som teknologi været med til at gøre arbejdsgangene mere produktive (Brynjolfsson & Saunders, 2009).

På trods af effektivitetsforbedringer og organisatorisk udvikling (herunder innovation) så kan det argumenteres for, at it på mange områder må anskues som værende (1) en støtte funktion til kerne processerne (Porter 1985) og (2) samtidigt være et omkostningscenter (Atkin et al 2007). Denne opfattelse har stor betydning for hvordan beslutningstagerne der ikke har en baggrund inden for informationsteknologi vil tildele ressourcer til it-afdelingen.

I tider hvor der er et ekstra stort fokus på reducering af omkostninger kan Cloud Computing vise sig at være en af de fremgangsmåder der kan anvendes til at reducere omkostningerne for it-afdelingen, og ligeledes være med til at give organisationen mulighed for at kunne tilpasse organisationen til de konkurrencemæssige forhold som organisationen står overfor. Dette skyldes at der ikke nødvendigvis vil være behov for at skulle bruge store mængder plads på opstilling af servere, hardware osv. På den anden side så kræver det at medarbejderne har adgang til data.

Definition

I bogen ”Management Strategies for the Cloud Revolution” af Charles Babcock defineres Cloud Computing som værende et center med servere der er virtualiserede.

Cloud Computing er typisk rettet mod at være en del af infrastrukturen som organisationen kan anvende i forhold til at kunne lagre eller håndtere store datamængder. Cloud Computing er ligeledes typisk rettet imod at en service der lejes af organisationen. Cloud Computing er ligeledes rettet imod, at organisationen kan leje software. Eksempler kunne være ERP systemer, økonomisystemer, kontorpakker eller mind map software også videre lejes online.

Strategiske muligheder

Fra et rent omkostningsmæssigt fokus kan Cloud Computing være et ganske interessant alternativ til den klassiske tilgangsvinkel til anvendelse af informationsteknologi.  Der findes forskellige strategiske perspektiver der bør tages i betragtning.

Der findes forskellige strategiske tilgangsvinkler til anvendelsen af Cloud Computing. Disse tilgangsvinkler har stor indflydelse på, hvordan organisationen (som helhed) kommer til at arbejde med implementering af Cloud Computing.

I den forbindelse er omkostningsreducering en faktor at tage i betragtning, når Cloud Computing tages i betragtning. Årsagen til dette er at det ofte vil være billigere at leje infrastrukturen end det vil være at eje den.

Typisk vil der være to faktorer der påvirker den strategiske tilgangsvinkel. Den første faktor er muligheden for at kunne håndtere og analysere store mængder data. Afhængig af situationen kan den strategiske tilgangsvinkel være baseret på de forespørgsler på netværksstrukturen.

Der findes muligheder for at anvende online baseret software der også er en del af ”skyen” og dermed en del af de faktorer som it-chefen og andre beslutningstagere bør tage højde for, når det kommer til beslutninger om anvendelse af teknologi.

Relationen til enterprise arkitektur

Cloud Computing relatere sig til enterprise arkitektur ved at der findes et behov for informationsstyring. Enterprise arkitektur begrebet råder over.

For at Cloud Computing kan få den størst mulige effekt for den organisation der vælger at implementere det så, så kræver det et overblik over organisationens situation. Dette overblik kan skabes ved at organisationen benytter et enterprise arkitektur program.

Konklusion

Overordnet set har Cloud Computing stor potentiale for virksomheder og andre typer organisationer, men der findes barriere og forskellige tilgangsvinkler der bør afklares af de forskellige it-ledere, som organisationerne råder over. Det er altid en risiko ved at investerer i ny teknologi (first mover disadvantage) og der findes ligeledes en række interessante problemstillinger med lock-in osv.

Ydermere må det konstateres at chefarkitekterne og enterprise arkitekterne må være beredte til at tænke Cloud Computing ind i de forskellige modeller der er en del af enterprise arkitektur programmet.

På trods af de forskellige strategiske problemstillinger som organisationen kan risikere at havne i som led af adoptionen af Cloud Computing findes der, som førnævnt, potentialer der kan opbygges:

  • Cloud Computing kan anvendes til flytte og reducere omkostninger,
  • Cloud Computing kan anvendes til opnå adgang til enorme regnekræfter,
  • Cloud Computingi kan anvendes til opnå adgang til software og funktionalitet.

Kilder

Babcock, Charles. ”Management Strategies for the Cloud Revolution”, 2010.

Brynjolfsson, Erik & Saunders, “Wired for Innovation: How Information Technology Is Reshaping the Economy”, 2011.

Kaplan & Norton, Management Accounting, 2007.

Porter, Michael E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985.

One thought on “Cloud Computing

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: