Styring af teknologier

Udvikling kræver styring, hvis det skal være muligt for organisationen at styre organisationen.  Håndhævelse og styring har betydning for organisationens evne til invention og evne til omstilling til de realiteter, som organisationen i realiteten arbejder ud fra.

En generel regel der kan anvendes i forhold til inventionsevne er at desto større grad af frihed, som de enkelte divisioner, afdelinger eller teams har desto større sandsynlighed er der for at de vil finde løsninger problemstillinger eller udarbejde inventioner der kan bruges i en større kontekst. Problemet med denne fremgangsmåde er at de enkelte divisioner, afdelinger og teams vil kunne skabe en fragmentering og i realiteten gør det væsentligt svære for organisationen at opnå de målsætninger, som organisationens ledelse har formuleret. Det betyder at de inventioner som de enkelte divisioner, afdelinger eller teams har udarbejdet i realiteten ikke kunne skabe den nødvendige understøttelse der skal til for at få organisationerne til at skabe den værdi der er fastlagt som værende interessante.

Et enterprisearkitektur program (EAP) kan være en kilde til udvælgelse af inventioner såvel som en funktion til håndhævelse af standarder. Set i forhold til de forskellige rammeværker der findes ude i junglen (ude blandt virksomhederne) så er standarder og principper typisk nævnt som et artefakt, som der bør organiseret enterprisearkitektur programmet.

Fremgangsmåder

Der findes mange perspektiver der kan inddrages i en kontekst af styring og invention. I dette blogindlæg vil fokusere på tre forskellige fremgangsmåder der er som følgende: Håndhævelse, styring og frigørelse. De tre forskellige perspektiver behandles nedenfor. Perspektiverne er opstillet som værende arketyper.

Håndhævelse

Enterprisearkitektur programmet arbejder ud fra et ordsprog om at alt uden for teknologistrategien skal forhindres fordi det ikke skaber de rette resultater. Den primære funktion for enterprisearkitektur programmet bliver ”håndhævelse” af teknologistrategien. De forslag der ikke understøttes direkte af teknologistrategien bliver fjernet.

  1. Enterprisearkitekterne arbejder som et politikkorps der håndhæver teknologistrategien.
  2. Forslag om anvendelsen af teknologi der ikke overholder planer vil ikke kunne understøtte dem
  3. Der forefindes kun en teknologistrategi og den strategi bliver håndhævet på alle niveauer af organisationen.

Styring

Enterprisearkitektur programmet forbyder ikke initiativer der potentielt set kan være i konflikt med teknologistrategien, hvis der vel at mærke er en linjeleder der tager ansvaret for fravigelsen og skriver et gældsbrev der fungere som en bindende aftale om at den pågældende linjeleder er ansvarlig for at den specifikke løsning bliver opdateret, opgraderet og tilpasset.

  1. Alle teknologier der er uden for det acceptable fokusområde skal tildeles ansvar og en linjeleder skal stå til ansvar for teknologier uden for fokusområdet bliver vedligeholdt og er sikkerhedsmæssig godkendt
  2. Teknologien der udvælges uden for fokusområdet tjekkes oftest.

Frigørelse

Enterprisearkitektur programmet arbejder for at de forskellige divisioner, afdelinger eller teams har mulighed for at anvende tekniske løsninger, som de selv har været ude og arbejde med. Det har stor betydning for den videre udvikling af organisationens enterprisearkitektur.  De forskellige divisioner, afdelinger og teams har mulighed for at anvende de applikationer der for dem skaber den største værdi. Måske kan en sådan fremgang også omhandle hardware og understøtte koncepter så som BYOD (Bring Your Own Device). Det handler om at opbygge en standardiseret bagvedliggende infrastruktur (back-end).

  1. Fokus er primært på ”back-end” løsninger
  2. Infrastruktur er et fokusområde der understøtter anvendelsen af en række forskellige systemer.

Overvejelser

I en inventionskontekst kan det for enterprisearkitektur programmet hurtigt vise sig nødvendigt at få styr på, hvilke af de tre førnævnte fremgangsmåder, som forventes at anvendes i arbejdet i forhold til håndteringen af invention. De forskellige fremgangsmåder har indflydelse på, hvor kompliceret arbejdet med styring af organisationens anvendelse af informationsteknologien. Et enterprisearkitektur program bør i så høj en grad det er muligt kunne understøtte en håndtering af teknologierne til at understøtte drift og forretningsudvikling, da der ellers vil være en risiko for at enterprisearkitektur programmet vil miste muligheden for at påvirke beslutningstagerne.

Konklusion

Der findes en række forskellige hensyn at tage i forhold til udvælgelse af invention og i forhold til den rolle som enterprisearkitektur programmet kan spille i den specifikke kontekst. En del af den succes som enterprisearkitektur programmet kan spille afgøres ved at der træffes beslutninger i forhold til, hvordan inventioner der ikke er registreret i teknologistrategien, hvis enterprisearkitektur programmet bliver en hæmsko for udvikling vil det med en hvis sandsynlighed medføre en begrænsning af indflydelse på fastlæggelse af strategier der kan have indflydelse på den overordnede måde, som organisationen arbejder med for at udvikle organisationen.

One thought on “Styring af teknologier

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: