Udviklingsmetoden

Enterprisearkitektur programmet kan udfylde en stor rolle set i forhold til de it-projekter, som organisationen sætter i gang. Metoden er vigtig for at sikre at de forskellige projekter bliver evalueret, håndteret og implementeret på en måde som understøtter succesfulde implementeringer. Succesfulde implementeringer kan understøtte udvikling af konkurrencefordele.

Tilpasning

Der findes en række internationale rammeværker til porteføljeledelse og udvikling af projekter som kan vise sig at være interessant at tage udgangspunkt i. Rammeværker er i udgangspunktet for generiske, da de skal kunne passe til en lang række forskellige typer organisationer. Ingen organisationer er ens, hvormed det bliver en nødvendighed at arbejde med at tilpasse udviklingsmodellen.

På grund af at der er tale om en model der involvere en række forskellige interessenter, så kræver det en del involvering og en del tilpasning. Modellen i sig selv sikre ikke en succesfuld implementering, og udarbejdelse af modellen er ikke en garanti for at de forskellige interessenter som er involveret i udviklingen af it-projekterne vil det kræve at de forskellige interessenter bliver overbevist om at arbejdet med at skabe det nødvendige forståelse for at ændre den hidtidige fremgangsmåde, hvilket betyder at der findes et behov for at adfærden skal ændres. Denne del af implementeringen af en overordnet udviklingsmodel er hvad som vil vise sig at være sværest at få til at fungere og skabe værdier.

Problemstillinger

Der findes ligeledes en række problemstillinger ved at udvælge og implementere en udviklingsmodel og metode for en organisation:

  • Samarbejde om udviklingsmodellen
  • Implementering af udviklingsmodellen
  • Afgrænsnings og forbedring af udviklingsmodellen
  • Måling af effektiviteten af udviklingsmodellen

Problemstillingerne er ikke umuligt at håndtere, men enterprisearkitekterne og de andre arkitektprofiler bør arbejde med målrettet.

Værdiskabelse

Udviklingsmetoden kan vise sig som værende et artefakt som enterprisearkitektur programmet skal kaste sig over opstår ved at der kan være visse fordele ved at kunne standardisere måden som projektlederne og projektdeltagerne gør brug af. En standardiseret metode vil kunne anvendes i forhold til at få en fælles fremgangsmåde for at identificere problemstillinger med at få implementeret it-projekterne inden for den rette tid, den rette kvalitet og den rette omkostning.

I den taktiske sfære kan det vise sig at være en god ide fordi at arbejde med fordi opmærksomheden som opstår omkring projekter kan være med til at gøre enterprisearkitektur programmet synlig for de forskellige beslutningstagere i it-afdelingen og andre forretningsenheder. Synligheden kan understøtte at problemstillinger som enterprisearkitektur programmet identificere kan kommunikeres til de rette interessenter.

Konklusion

Fokus for udviklingsmetoden kan blive en nødvendighed i organisationer som gerne vil gøre arbejdet med at få implementeret it-projekter hurtigere, billigere og realisere gevinsterne ved at investere i it. Udviklingsmodellen kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Udviklingsmodellen kan være med til at få skabt fokus på nogle af de problemstillinger som enterprisearkitektur programmet har identificeret, og dermed kan udviklingsmodellen blive et vigtigt artefakt for enterprisearkitektur program

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: