Fem trin for arketype ét

Operating modeller er bygget op omkring niveauet for standardisering af forretningsprocesser og den nødvendige integration af informationsteknologier.

Arketypen er navngivet ”Diversificering”. På visse områder er denne arketype på det laveste modenhedsniveau af de fire operating modeller, men modellen kan sagtens give organisationen visse fordele at implementere denne type operating model i en eller flere forretningsenheder.

Denne arketype er kendetegnet af Ross et al (2006) som havende en lav grad af standardisering af forretningsprocesser og en lav grad af forretningsproces integration til de data som organisationen råder over.

Første skridt vil være fokus på at identificere, hvad organisationens beslutningstagere vil have ud af at den specifikke forretningsenhed eller ud af organisationen som helhed. Organisationen kan vise sig at have behov for mere end en operating model. Generelt bør det defineres at der er tale om jo mere komplekst en situation

Andet skridt består af at analytikeren og beslutningstagerne træffe en beslutning om det miljø som operating modellen eksisterer inden for er simpelt nok til at vælge en model som diktere en høj grad af standardisering af forretningsprocesserne og generaliserede informationssystemer kan understøtte processen.

Tredje skridt vil være at analytikeren finder frem til om organisationens muligheder for at forbedrer sine taktiske og strategiske muligheder ved arbejde med forretningsenhedens eller organisationens operating model.

Fjerde skridt vil være at analytikeren arbejder med at opstille to eller tre logiske scenarier som forretningsenheden eller organisationen vil blive nød til at gå igennem for at kunne opnå den ønskede forandring.

Femte skridt vil være at analytikeren orientere de forskellige beslutningstagere således det er muligt for beslutningstagerne at træffe den rette beslutning om hvilken operating model som skal videreføres i organisationen.

Der findes to overordnede perspektiver som skal tages i betragtning, når analytikeren gør sine observationer, sin analyse og når beslutningstagerne træffer beslutninger om hvordan organisationen eller forretningsenheden kan investerer i udviklingen af den specifikke operating model.

Standardisering

Standardisering af forretningsprocesser kan vise sig at være hensigtsmæssigt, hvis det viser sig at de opgaver som forretningsprocessen løser ikke er komplicerede. Det kan vise sig nødvendigt at arbejde med en meget diversificeret fremgangsmåde, hvis der er tale om en forretningsenhed som håndtere opgaver som ikke let lader sig standardisere. Det sker ofte med meget komplekse processer der finder sted i meget komplekse miljøer, hvor der ofte opstår behov for forandringer og nye tiltag.

Standardisering af informationsteknologier kan vise sig at være fordelagtigt, hvis de rette kompetencer er til stede til at gennemføre standardiseringen, og hvis det viser sig at kunne give organisationen en fordel i forhold til at kunne behandle flere henvendelser, producere varer eller flytte enheder til sine kunder.

Selv i situationer hvor det normalt kan vise sig at standardisere forretningsprocesser kan det vise sig ganske relevant at identificere, hvilke typer af informationer som de forskellige interessenter har behov for at få adgang til.

Integration

Fokus på styr på informationerne som distribueres mellem de forskellige interessenter i processerne vil lede til indblik i organisationens applikationslandskab. Blandt applikationerne findes der informationssystemer der specifikt behandler data til information og distribuerer informationerne til de forskellige interessenter.

Fokus bør være arbejdet med at finde frem til hvilke applikationer eller services som anvendes, når processerne er i gang sat. Ydermere kan det gavne selve undersøgelsen at starte med brugeren som start perspektivet. Hvad oplever brugeren at have behov for, når han eller hun arbejder med den specifikke proces og er de eksisterende værktøjer tilstrækkelige?

Hvis processerne er meget forskelligartede og der kan være problemstillinger  med at identificere, hvor der findes direkte forbindelse mellem de aktiviteter som sættes i gang og de resultater som opnås.

Konklusion

Analytikeren bør starte med at stille spørgsmålet, hvorfor er organisationen eller forretningsenheden der hvor den er nu? Dernæst bør analytikeren stille spørgsmålet, hvor skal organisationen eller forretningsenheden hen ifølge beslutningstagerne?

Når analytikeren kan besvare de spørgsmål så omhandler det egentlig hvad der er teknisk og taktisk mest smart at gøre for organisationen og fremstille en fortælling om hvordan organisationen kommer derhen.

Standardisering af forretningsprocesser giver ikke altid de bedste resultater for en organisation eller en forretningsenhed, da kompleksitet har stor indflydelse på graden af standardisering så bliver det nødvendigt for analytikeren at finde frem til om den specifikke operating model understøtter den rette balance.

Kilder

Ross, Jeanne W., Peter Weill, and David C. Robertson. Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. illustrated edition. Harvard Business School Press, 2006.

 

One thought on “Fem trin for arketype ét

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: