S-3: CONOPS Scenarie

EA3 Cube-rammeværket er opdelt i flere lag. CONOPS scenariet er en del af det øverste lag i kuben.  Jeg vil i dette blogindlæg arbejde med udarbejdelsen af et CONOPS scenarie for den fiktive organisation Svanbjerg Kommune med henblik på at evaluere EA3 Cube-rammeværket. Det er værd at notere sig at artefaktet bør kobles til S-2: SWOT-analysen og til S-1: Strategisk plan. Hertil bør S-3: CONOPS scenariet indeholde betragter på kommunikation med organisationens interessenter.

Svanbjerg Kommune vil inden for 2020 være blandt de tre bedste kommuner i Danmark set i forhold til understøttelse af forretningsprocesser med informationsteknologier. Svanbjerg Kommune vil også være blandt de tre mest foretrukne kommuner for børnefamilier og virksomheder at bosætte sig i. Dertil står Svanbjerg en række demografiske udfordringer som vil påvirke kommunens evne til at håndtere drift og understøtte interaktion med borgere og repræsentanter fra virksomheder.

Antagelser

For afdelingen for Digitalisering kan udarbejde en realistisk plan som kan bruges af beslutningstagerne i Svanbjerg Kommune, så er det nødvendigt at anvende antagelser om udviklingen for Svanbjerg Kommune og den kontekst som kommunen fremadrettet kommer til at fungere i. Beslutningstagerne i Svanbjerg Kommune har forstået at informationsteknologier bliver en integreret i alle forretningsprocesserne i Svanbjerg Kommune.

Antagelserne er som følgende:

  1. Arbejdsstyrken og befolkningen i Svanbjerg Kommune vil blive ældre, hvilket vil lede til at behov for kommunens services ændres og services fra kommunen kan gennemgøres med færre ressourcer.
  2. Henvendelser skal i videst mulig omfang foregå digitalt for at understøtte de ændringer som finder sted blandt borgerne og for arbejdsstyrken i kommunen.
  3. Borgere og virksomheder skal i højere grad af selvbetjening igennem de digitale løsninger, som Svanbjerg Kommune stiller til rådighed.
  4. Kommunen vil i højere grad fokuserer på holde omkostninger for administrationen nede med henblik at sikre kommunen og det netværk, som kommunen indgår i, en fordel.
  5. Svanbjerg Kommunes nuværende IT-landskab kan omorganiseres så det understøtter de strategiske målsætninger.

Concept of Operations i fremtiden

Svanbjerg Kommune vil i fremtiden råde over en række organisatoriske og teknologiske egenskaber som kan bruges til at skabe kommunikations kanaler som understøtter de behov som borgere og virksomheder i Svanbjerg Kommune har for at kommunikerer med kommunen. Det stiller krav til den fremtidige drift i Svanbjerg Kommune og det stiller krav til, hvordan Svanbjerg Kommune er i stand til at håndtere henvendelser fra borgere og virksomheder samt sagsbehandle disse.

Megatrend

Der er findes en megatrend i Danmark, hvor der fremadrettet satses mere på en gennemsigtig sagsbehandling, hvor sagspartnerne kan inddrages og sagsparterne har mulighed for interaktion med sagsbehandleren undervejs i processen. Sagsbehandlingen vil ligeledes foregå digital, og fremadrettet vil der primært være tale om at personligt fremmøde eller afsendelse af fysiske breve kun finder sted, når det juridisk nødvendigt eller nødvendigt i forhold til modtageren ikke har adgang til den digitale platform.

Fremtidige kanaler og drift

Svanbjerg Kommunes drift kommer derfor til at være meget centreret om at anvende offentlige standarder til kommunikation med borgere og virksomheder. Alle borgere og virksomheder som kan kommunikere med Svanbjerg Kommune igennem den fælles offentlige platform, som udstilles på Svanbjerg Kommunes hjemmeside, vil komme til at anvende denne kanal.

Borgere og repræsentanter fra virksomhederne som kan logge ind på Svanbjerg Kommunes hjemmeside og derfra få adgang til en webportal som fungerer som en webportal. Webportalen har integrationer til fagspecifikke sagsbehandlingssystemer, som Svanbjerg Kommune anvender og ligeledes findes der findes integrationer det Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystem, som Svanbjerg Kommune anvender.

Fremadrettet vil der være et større fokus på at understøtte digital kommunikation i form af de forskellige offentlige bygninger som findes i Svanbjerg Kommune vil være udstyret med telekonference udstyr, hvor borgere eller repræsentanter fra virksomhederne i Svanbjerg Kommune kan møde op og få kontakt til de sagsbehandlere og specialister som Svanbjerg Kommune råder over. Ligeledes forventes det at borgere og repræsentanter fra virksomheder vil kunne anvende webkameraer på deres computere eller mobileenheder til at kommunikere med sagsbehandlerne og specialisterne i Svanbjerg Kommune.

 

En standardiseret platform

For at Svanbjerg Kommune kan imødekomme de udfordringer som opstår på baggrund af den demografiske udvikling, hvor arbejdsstyrken bliver mindre og flere borgere vil have behov for hjælp og der vil findes et mindre beskatningsgrundlag og dermed færre indtægter til kommunen og derigennem færre midler til kommunes drift, så bliver Svanbjerg Kommune nød til at anvende fælles offentlige teknologier og standardiserer sit IT-landskab.

Det vil betyde at IT-løsninger som KOMBITs serviceplatform, SAPA, KY, KSD og DUBU forventes implementeret i Svanbjerg Kommunes IT-landskab. Alle digitale adgange til Svanbjerg Kommune vil blive håndteret af integration til NemID.

 

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: