Moderne IT

Jan Amtoft, som er IT-direktør i FLSmidth, er hvad man kan kalde en moderne IT-direktør. Han kom forbi sommerskolen for at holde et foredrag om den moderne IT-organisation, som han ser det.

Oplægget havde titlen “CIO at the frontier: The future of the IT organization according to the CIO” og fokuserede på trends, kompetencer, den organisatoriske struktur og i sidste ende også de egenskaber som den moderne IT-leder bør have. Det er muigt at hente talepapiret for præsentationen ved at klikke her.

Enterprisearkitekter er egnede CIOs

Enterprisearkitekter er egnede som enterprisearkitekter ifølge Jan Amtoft, og det er realistisk at en del af kandidaterne på sommerskolen vil blive IT-direktører.

Jan Amtoft er igang med at skrive en bog om IT-ledelse, og han forventer at kunne udgive bogen til næste år.

Tilbage i 90erne

Jan Amtoft var involveret i udarbejdelsen af materiale omhandlende arkitektur tilbage i 90erne, hvor de på daværende tidspunkt var kendt som systemarkitekter. I dag ser Jan Amtoft at indholdsskaberne i dag er enterprisearkitekterne. Enterprisearkitekten arbejder sammen med projektledere og linjelederne. Disse udgør tilsammen det Jan kalder for en ”Trojka”.

Den videnskab som IT er tættest på er samfundsvidenskaberne; der er ikke tale om en eksaktvidenskab, hvilket var en af budskaberne fra Jan Amtoft.

Leverancer og kontrol

Det handler i visse forhold om at der indsættes ledere i IT-afdelingen med henblik på at understøtte leverancer og håndhæve kontrol med cashflow og leverancerne, som forretningsenhederne kræver.

Disse ledere holder typisk et eller to år, og de gør normalt et hæderligt arbejde med at rydde op i IT-afdelingen og så pludselig stiller nogen spørgsmålet: ”Hvad er IT-strategien?”, hvilket ofte leder til meget forskelligartede svar. Et eksempel er at nogen opstiller projekter som skal sættes gang i en række IT-projekter over en årrække, men dette er ikke IT-strategi. Nogle af de IT-ledere som kan formulere en IT-strategi er ofte meget tekniske strategier.

Jan Amtoft kom ind på at der findes fire karakteristika som den moderne IT-leder har:

  1. Lederen som skal understøtte lederskab for få folk til at gå en bestemt retning.
  2. Administratoren i forhold til at understøtte leverancer og kontrol.
  3. Forandringsagenten som omhandler at skabe tekniske strategier som understøtter at IT-landskabet fungerer.
  4. Strategen som omhandler at forme IT/IS og forretningslandskabet som for eksempel værdikæden.

Jan Amtoft kalder IT-ledere som kun har en af de ovennævnte karakteristika for ”one shots”. Denne type IT-leder er god til en bestemt ting, men er samtidigt god til at ansætte folk under sig til at understøtte de tre andre.

Administratoren vil typisk arbejde med at få best practices implementeret i IT-afdelingen. Det handler også om at få det bedste ud af de forskellige standarder. Du skal bruge en tre faktorer i forhold til at segmentere og opbygge din organisation ud fra som for eksempel alder, uddannelse og kompetencer. Jan Amtoft kom ind på at det ikke giver mening at anvende flere faktorer fordi det skaber en for kompleks model for at styre organisationen.

IT-afdelingen er ifølge Jan Amtoft virksomhedernes mest modne del af shared services blandt andet fordi, IT-lederne i mange år har arbejdet med ”fact based decision making” eller det man kan kalde for oplyst ledelse. Disse oplysninger kan typisk indfanges af IT-arkitekter eller enterprisearkitekter i organisationen.

I forhold til håndtering af ”kapacitetsstyring” vil der typisk være elementer som leder sig til styring af værdikæden.

Forandringsagenten har blandt andet til ansvar at designe processer og workflows og understøtte udbud og efterspørgslen hos forretningsenhederne fx i form af support problemer, projekter som skal placeres og digitalisering af projekterne.

Strategen understøtter at alt er hurtigere, billigere og bedre end i fortiden. Det kan opsummerer pointen som Jan Amtoft havde i forhold til IT-lederen. Jan spurgte forsamlingen om de kendte til virksomheder som på den ene eller den anden måde ikke anvendte IT, hvilket udgør det nye IT-ledelses paradigme. IT-lederen vil være en facilitator, men vil være mentor og coach for lederne i andre dele af virksomheden.

Lederen skal være i stand til at kunne lede folk og gøre dem stolte fx ved at udvikle dem igennem de opgaver de får. Ifølge Jan Amtoft er det vigtig, at lederen er åben og tolerant. Organisationer som har en monokultur og som ikke er dynamiske eller fleksible vil ofte være eksponeret på en rigtig dårlig måde, når forandringer finder sted. I forhold til dette giver det mening at arbejde med at skabe en fleksibilitet og dynamik og bruge forskellige typer mennesker med forskellige kundskaber og egenskaber.

Jan Amtoft kom ind på, at lederen skal arbejde med kontinuerlig forbedring og simplificering af eksisterende IT-services og teknologier.

”Simplexity drives costs down” – Jan Amtoft.

 

Fremtidens IT-organisation

Der findes nogle megatrends som vil påvirke fremtidens IT-afdeling. Disse er ifølge Jan Amtoft:

  1. Bigdata omhandler primært sociale data fra sociale medier fx i forhold til udarbejdelse af reklamer og marketing.
  2. Internet of Things kommer også til at påvirke den moderne IT-afdeling i form af smartphones som føder data til big-data analysen. Dertil kommer sensorer og robotter og cloud intelligences.
  3. Personlige enheder omhandler tablets, smartphones, apps og platforme og indlejrede systemer i biler.
  4. Sociale netværk omhandler at undersøge mulighederne for de forskellige ”miljøer” intergaere, og hvordan forbrugerne kommer til at indgå i de netværk.

Big data

Jan Amtoft kom ind på at de fleste virksomheder i Danmark ikke vil være interesseret i big data. De vil være interesserede i social data, da big data koster meget og ofte viser sig at være overvurderet.

Personlige enheder

Flere og flere enheder som sælges til forbrugerne vil være mobile og kan personligt tilpasses af forbrugeren. Jan Amtoft kom ind på eksempler så som smartphones, bærbare computere og PDA’er. Man kunne gå videre og sige inden for de næste par år vil være indlejrede enheder eller ”Google Glass” eller ”Smart Watches”.

Bring din egne enheder

I forhold at den gamle fremgangsmåde med udstyr fra arbejdsgiverne udleveres vil ofte lede til et øget krav om at der åbnes op for de enheder som brugerne foretrækker. Det betyder to ting, ifølge Jan Amtoft, disse er virtualisering af virksomhedens platform så den kan tilgås på brugerens egene enhed.

De personlige enheder så som Smart Watches og ”Google Glass” vil have forbindelse til skyen.

Skyen rammer os

Virksomhedernes IT-afdelinger vil blive påvirket af skyen. Jan Amtoft kom ind på at i realiteten behøver man ikke længere en række afdelinger og capabilities internt i organisationen. De kan faktisk outsourcet så der findes en person med en god og ide i forhold at styre værdikæden. In source ikke noget som er ”non-core”, og det eneste som er ”non-core” er værdiskabelsen (Value proposition).

De ovenstående megatrends er i tråd med Gartners ”The Forces of Nexus”.

Arkitektens rolle

I fremtiden vil der være tre karakteristika for enterprisearkitekten og disse er design, konsulent og politimanden.

Konklusion

Organisationers brug af IT vil i højere grad blive flyttet ud som outsourcing til forskellige typer organisationer. De forskellige typer teknologier som typisk vil være rettet imod integration med skyen vil påvirke organisationernes forretningsevner, og på visse områder vil kompleksiteten stige. Det er nødvendigt at anvende de kompetencer som enterprisearkitekterne råder over for at styre udviklingen.

One thought on “Moderne IT

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: