Britisk digitalisering

I den seneste tid har IT-medierne i Danmark skrevet om den britiske model til open source og leverandørstyring, og hvilke herligheder den model ikke kunne bringe med sig til Danmark. Jeg deltog i et arrangement med IT-branchen i tirsdags som omhandlede den britiske tilgang til digitalisering. På arrangementet deltog en repræsentant fra den britiske offentlige sektor som fremlagde den fremgangsmåde som briterne valgt at anvende. Arrangementet viste med al tydelighed at det ikke kun var tale om briternes tilgang til open source som har ledt til effektiviseringer af 42 millioner pund sterling, men en omstrukturering af den offentlige sektor har været drivkraften.

Repræsentanten, Hadley Beeman, som holdte oplægget om den britiske fremgangsmåde, arbejder i det som på sin vis kan sidestilles med Digitaliseringsstyrelsen her i Danmark.. Årsagen til at hele processen blev sat i værk skyldes den regering som kom til i Storbritannien i 2010, hvor en ekspert ude fra fik mandat til at fremsætte ændringsforslag til præmiereministeren, hvorefter Government Digital Services blev nedsat og denne gruppering har reference til kontoret for præmiereministeren.

Lean-udvikling

Den britiske sektor har arbejdet med at gøre styringen af de offentlige IT-projekter bedre og det er sket ved en tidlig brugerinddragelse i fra idé fasen, hvor fokus er centreret om brugeroplevelsen og i forhold til at udarbejde tidlige prototyper. Udviklingen går derefter over i en ”alpha” og sidenhen i en ”beta” fase. Efter ”alpha” og ”beta” fasen sendes IT-projektet i produktion. Igennem hele fasen bliver forskellige interessenter inddraget og projektet bliver typisk omtalt på ”Gov.uk”.

Udviklingen havde ifølge Hadley Beeman indflydelse på at flere borgere og virksomheder nu foretrak interaktion med det offentlige system igennem digitale tjenester.

Hadley Beeman lagde vægt på at der i udviklingen blev differentieret mellem infrastruktur udvikling og udvikling af digitale tjenester som typisk var rettet imod borgere og virksomheder. En af målsætningerne ved at igangsætte programmet med at få styr på offentlige IT-projekter var at skabe en kontaktflade til de britiske borgere og britiske virksomheder. Disse ideer blev præsenteret i Hvidbogen om IT-arkitektur som blev udgivet i 2003 af den daværende IT- og Telestyrelse.

Open source

Den britiske offentlige sektor anvender en fremgangsmåde som medfører at kildekoden som bliver produceret i staten bliver publiceret på blandt andet gov.uk, og kildekoden må anvendes af andre organisationer, hvilket har medført at den offentlige sektor i New Zealand er begyndt at anvende dele af de digitale services som er produceret i Storbritannien. Kildekoden ejes af majestæten og det er ultimativt staten som står til ansvar for kildekoden.

Hadley Beeman lagde vægt på at den offentlige sektor ikke havde nogen præferencer set i forhold til valg af open source software, da det ville skævvride markedet og gøre det vanskeligere for visse levrandøre, at kunne byde ind på opgaver som den offentlige sektor sender i udbud. Med andre ord så har den britiske offentlige sektor i en tankegang som favoritisere open source produkter som Linux, Apache, JBoss og LibreOffice.

Åbne standarder

Den offentlige sektor i Storbritannien havde gjort brug af åbne standarder til at understøtte processen, og for at undgå at den offentlige sektor kom til at skævvride markedet og umuliggøre at visse leverandører ikke kunne byde på opgaver, som den offentlige sektor ville sætte i licitation, så forsøgte den offentlige sektor sig med en gennemsigtig proces.

Processen førte til at den offentlige sektor valgte Open Document Format (ODF), HTML og RDFa til udveksling af dokumenter. Forretningsbehovet for at vælge standarder var at flere interessenter (borgere, virksomheder og NGOer) havde beklaget sig over, at de kunne blive nød til at indkøbe bestemt software, hvis de skulle læse dokumenter fra den offentlige sektor.

Udbudsportal

Briterne har udarbejdet en webbutik som minder om Amazon, hvor det muligt for de forskellige institutioner i den offentlige sektor at kunne tilkøbe IT-services. Denne service er kaldet G-cloud, og portalen sammen med tilpasningen af udbudskontakter har medført at små og mellemstore virksomheder er blevet mere anvendt af den britiske offentlige sektor.

Oprydning af IT-kontrakterne

Før briterne gik i gang med at arbejde med den offentlige sektor havde man mange forskelligartede kontrakter med leverandørerne. Det medførte at der ofte var indgået kontrakter, hvor aftageren i den offentlige sektor ikke vidste hvad omhandlede, og hvad den offentlige sektor fik ud af dem. Det betød at mange IT-projekter blev unødigt dyre.

Oprydningen af kontrakterne og indførelse af et standard rammeværk for kontrakter for indkøb af IT-projekter understøttet at den britiske offentlige sektor har nemmere ved at styre sine IT-leverandører. Ifølge Hadley Beeman har det også haft betydning for at den offentlige sektor har været i stand til at få kontakt til andre typer leverandører end dem som de oprindeligt havde som fokuserede meget på store IT-leverandører. De nye typer leverandører er små og mellemstore IT-virksomheder.

Kompetencer

Den offentlige sektor rådede over for få tekniske kompetencer til reelt at kunne ændre den måde som sektoren fungerede på i forhold til håndtering af IT-indkøb som kunne understøtte den målsætning som den offentlige sektor havde.

Ulovlig model

En af medarrangørerne af arrangementet havde været i dialog med det danske Finansministeriet, og han kunne gøre det klart, at Finansministeriet fortolkende den model som briterne har opbygget som værende ulovlig. Denne attitude er med til at gøre arbejdet med at udvikle open source infrastruktur komponenter og udgive services som open source services ikke vise sig relevant indtil det politiske ledelseslag og domstolene ændre deres syn på udbud af IT-løsninger.

Analyse

Den britiske model har vist sig at være en omkostningseffektiv. De effektiviseringer som den britiske offentlige sektor har været i stand til at opnå er primært sket ved organisatoriske forandringer og de er primært blevet realiseret ved at anvende dele af det samme tankesæt som blev præsenteret i ”Hvidbogen om IT-arkitektur” som blev udgivet af IT- og Telestyrelsen i 2003 som pointere at den offentlige sektor med fordel kan arbejde med at skabe en samlet snitflade til borgere, NGO’er og virksomheder med henblik på at give dem en holistisk service på tværs af de offentlige organisationer. Der er med andre ord ikke revolutionære ideer som den britiske offentlige sektor har de har været gode til at udvikle den britiske offentlige sektor ud fra tanker om at give borgerne, NGO’er og virksomheder muligheden for at få adgang til en samlet indgang til offentlige services.

Konklusion

Den britiske offentlige sektor har hovedsageligt været i stand til at effektivisere for 42 millioner pund sterling og fastholde et ambitionsniveau på 500 millioner pund sterling har været ved at omstrukturere den offentlige sektor, hvor dele af udviklingen af softwaren kun har været en lille del af det samlede effektiviseringspotentiale.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: