Etablering af et IT-monarki

Med udgangspunkt i forskellige typer kommunale styreformer (enhedsforvaltning, mellemstyreform og magistrat) vil jeg i dette blogindlæg komme ind på, hvordan et IT-monarki kan etableres. De forskellige kommunale styreformer påvirker kommunernes evner til at styre sit IT-landskab og dermed understøtte sine forretningsprocesser og sine forretningsbehov. De tre styreformer kan du læse mere om her.

IT-monarkier er ikke den mest effektive styringsform i en organisation set i forhold til implementering af forretningsorienterede IT-løsninger. Ligegyldig hvilken styreform som findes i den specifikke kommune, så vil der er tale om at der i det store hele være et behov for styring af IT-udvikling, ledelse af IT-projekter og IT-indkøb. På grund af dette vil der i alle organisationer eller i alle kommuner være behov for at understøtte en eller flere forretningsprocesser med informationsteknologier.

I et IT-monarki vil IT-afdelingen vil typisk være ansvarlig for, giver input til og ikke mindst beslutninger om (Ross & Weill 2004):

  1. Principper.
  2. Målbilledet for IT-landskabet.
  3. Krav til understøttelse.
  4. Service level agreements.

Enhedsforvaltning

Enhedsforvaltninger som har ofte en mere direkte ledelse i end de to andre former for kommunalstyre i forvaltningernes sagsbehandling og generelle forretningsprocesser, da der kun findes en politisk valgt direktør (borgmesteren).

For at skabe et IT-monarki i en kommune med enhedsforvaltning, så skal IT-chefen understøtte en generelt godt forhold til kommunaldirektøren og borgmesteren. IT-chefen vil typisk have forskellige interessenter i sin IT-afdeling som vil have en mulig baggrund inden for IT-arkitektur og projektledelse. De vil i udgangspunktet arbejde med at vurdere de IT-løsninger som essentielt kan dække de forretningsbehov som kommunen har.

IT-lederen er i stand til at kunne tage de politiske kampe på organisatorisk niveau. Det organisatoriske niveau har en række interessante perspektiver set i forhold til magtfordelinger mellem de forskellige direktører og kontorchefer. Det vil sige at IT-lederen skal være i stand til at kunne dele og herske over sine medspillere og sine modstandere og i særdeleshed de politiske kræfter som kan have indflydelse på beslutningsprocessen for investeringer i forretningens IT-projekter.

IT-lederen skal for at kunne opbygge et IT-monarki skal levere resultater som er bedre end de resultater som konkurrenterne i ledelseslaget ikke kommer i nærheden af. De fleste kommuner som anvender enhedsforvaltning som styreform ofte har et meget begrænset budget i forhold til IT-investeringer, hvormed der kan være et behov for at kunne

Mellemformstyre og magistrat kommuner

De kommuner, som anvender mellemformstyre, er kendetegnet ved at kommunalbestyrelsen kan udpege borgmestre som fungerer som politisk udpegede direktører. Disse vil have forskellige dagsordener og derfor vil man opleve at det også vil være forskellige grader af IT-styring. De forskellige grader leder også til forskellige former for IT-styring.

Det er dog oftest muligt for IT-lederen at få etableret et IT-monarki i den enhed, hvor IT-afdelingen er etableret eller hvor et udpræget potentiale for digitalisering kan etableres, men IT-lederen skal samtidigt være i stand til at navigere mellem de forskellige interessenters forretningsbehov og krav til IT-afdelingen, men i det store hele, så kan han eller hun kan arbejde med at implementere ny IT-løsninger som kan understøtte udviklingen af kommunens forvaltninger.

IT-monarkiet kan partner op med forskellige andre grupperinger i en af forvaltningerne. Et eksempel på dette kunne være dem som har ansvar for økonomi med henblik på at legitimere IT-monarkiet og understøtte en organisatorisk udvikling.

Konklusion

IT-monarkier kræver at IT-lederen er i stand til at håndtere problemstillingerne som ofte opstår som led af etablering af et IT-monarki (magtkampe, krav om nærhed i forhold til en eller flere forvaltninger, højere krav til leverancer m.m.).

Det kan blive nødvendigt for IT-lederen at koble sig op med en eller flere andre grupperinger for at kunne opretholde sit IT-monarki som det kunne vise sig at være tilfældet med at partner op med økonomi, dog med det fokus at IT-bestemmer over egne ressourcer.

Der er ligeledes store forskelle mellem enhedsforvaltning og magistrat og mellemformstyre kommuner.

Kilder

  1. Weill, Peter, and Jeanne W Ross. IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press, 2004.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: