Forstå forretningsmål

Der findes en række interessante perspektiver i at IT-afdelingen får skabt klarhed over en eller flere forretningsenheder forretningsmålsætninger. Der findes i den forbindelse kun ganske få muligheder for IT-afdelingen kan tages med på råd for at påvirke forretningsudviklingen af organisationen. Det er på trods af flere og flere organisationer bliver mere og mere afhængige af informationsteknologier.

Joseph Topinka udgav en spændende bog i starten af 2014, hvori han opstiller otte elementer, som en IT-forretningspartner kan bruge i forhold til at professionalisere og forbedre forholdet mellem IT-afdelingens til de andre forretningsenheder i organisationen, med henblik på at opnå en bedre udnyttelse af de ressource som organisationen råder over med henblik på at opnå den strategiske position som beslutningstagerne (typisk bestyrelsen, direktionen og mellemlederne) mener er den rette for organisationen.

Forbedring af forholdet mellem IT-afdelingen og forretningsenhederne er en af mange initiativer, som enterprisearkitekter, IT-ledere og forretningspartnere skal fokuserer på for at kunne få IT-understøttelse på agendaen og for at få et bedre overblik.

Identificer forretningsmålsætningerne

Enterprisearkitekten kan vise sig at være et vigtigt aktiv for IT-lederen med henblik på at få skabt overblik over forretningsmodellerne og forretningsmålsætningerne som de enkelte forretningsenheder har.

Inden møderne sættes i stand kan det vise sig at være en klar fordel at IT-afdelingen har kendskab til de forretningsmodeller som anvendes i de forskellige forretningsmodeller, og hvordan de hænger sammen med den nuværende strategi, hvis en sådan eksisterer.

Visualiser forretningsmodellerne

Der findes i den forbindelse to meget brugbare modeller som kan anvendes i forhold til identificere målsætningerne for de enkelte forretningsenheder i organisationen.

Den første model er ”Business Model Canvas” som kan bruges til at skitsere forretningsmodeller ud fra og som kan bruges til at skitsere de fordele og ulemper som den enkelte forretningsenhed har. Fordelen ved modellen er at den kan bruges til at facilitere diskussion og på den måde få forskellige informationer frem om forretningsenhedens forretningsmodel og dens målsætninger.

110 BMC

Den anden model er Michael E. Porters value chain som baserer sig på at skitserer en organisation, og hvordan den er med til at skabe værdi (profit) for sine ejere. Organisationen kan deles op i støttefunktioner og primære funktioner. De primære funktioner er der, hvor organisationen skaber sine produkter eller services, og de sekundære funktioner er med til at understøtte at produktion og salg finder sted.

Ovenstående illustration stammer fra Wikipedia Commons.

Modellen har sin styrke i at mange beslutningstagere kender modellen fra deres respektive studier i forretningsledelse, forretningsstrategi og værdikædeledelse.

Inviter beslutningstagerne til kaffemøder

Enterprisearkitekterne og IT-lederne kan med fordel gå til kaffemøder med forskellige beslutningstagere fra forretningsenheder, hvor de drøfter de indledende tanker og visioner som de enkelte beslutningstagere har for forretningsenhederne og for hele organisationen.

Det er vigtigt at de at visionerne bliver skrevet ned på selve mødet eller hurtigt derefter, da det er nødvendigt at kunne tække mønstrer og fællestræk fra de forskellige enheder til at skabe grundlaget for en workshop som kan danne grundlaget for det videre strategiarbejde.

Inviter medarbejder med ekspert viden til kaffemøder

Det er ikke kun beslutningstagere som direktører, områdechefer og teamledere som bør inkluderes i arbejdet med at få skabt et grundlag for den nye vision for anvendelsen af informationsteknologier eller understøtte grundlaget for en ny IT-strategi.

De forskellige beslutningstagere forholder sig ofte til de analyser som medarbejderne udarbejder og de holdninger, som medarbejderne har. Det er derfor vigtigt at få de rette personer med den rette informationer bliver involveret i strategiarbejdet, dog med udgangspunktet i de forskellige domæner som medarbejderne kender noget til.

Enterprisearkitekterne bør derfor inviterer de forskellige medarbejder med domæne viden til kaffemøderne, hvor deres visioner for organisationen også bliver diskuteret. Ligeledes skal visionerne og ideerne nedskrives under eller efter mødet.

Afhold tre workshops

Det er vigtigt at enterprisearkitekterne og IT-lederen får organiseret tre workshops. De tre workshops vil først fremmest omhandle de temaer, som de forskellige beslutningstagere og domæne specialister har nævnt under arbejdet. De tre workshops bør være organiseret inden for en fornuftig plot, hvor de forskellige informationer bliver behandlet så de giver mening for beslutningstagerne at deltage. Derfor kan den nedenstående organisering give mening:

  1. Indledende workshops med temaer.
  2. Strategiske bobler og strategisk ramme.
  3. Målbillede og IT-strategisk roadmap.

Konklusion

Der findes flere forskellige modeller som enterprisearkitekterne, IT-forretningspartnerne og IT-lederen kan gøre brug af. De to overordnede modeller som kan vise sig relevante at bruge for organisationen vil være Pigneur & Osterwalder ”Business Model Canvas” og Porters ”Value Chain”.

De to modeller kan bruges til at visualisere forretningsmodellerne og skabe et grundlag for at indgå med forskellige typer interessenter (beslutningstagere og medarbejdere med domæne-viden) om forretningsenhedernes målsætning. De to modeller har deres styrker og svagheder. Den absolutte styrke ved Pigneur og Osterwalders ”Business Model Canvas” er denne er simpel og rettet imod at engagere forskellige typer interessenter i dialog. Den anden model er Porters ”Value Chain” som tager sit udgangspunkt i en ”top-down” fremgangsmåde til forståelse og håndtering af virksomheden. Top-down fremgangsmåden kan vise sig relevant i de situationer, hvor beslutningstagere fra topledelsen skal involveres, hvor det giver mere mening at anvende ”Business Model Canvas” i dialog situationer med flere typer interessenter på flere niveauer i organisationen.

Kilder

  1. Topinka, Joseph. IT Business Partnerships: A Field Guide: Paving the Way for Business and Technology Convergence. CIO Mentor Press, 2014.

One thought on “Forstå forretningsmål

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: