Boganmeldelse af Blue Ocean – Skift

Der findes en del bøger om forretningsstrategier og virksomhedsledelse, hvortil Blue Ocean – Skift er en af de bedre af dem.

Introduktion

Bogen har sine kvaliteter og den har sine svagheder. Bogens kvaliteter er blandt andet, at bogen er velskrevet og rimelig letlæselig. Bogens absolutte svaghed (den danske udgave) er at den bruger utrolig mange engelske fraser óg engelske vendinger, som ikke nødvendigvis giver ligegod mening på dansk. Et blandt mange eksempler er “industrier”, hvilket man normalt på dansk vil anvende ordet “branche” i stedet. Bogen bygger videre på bogen “Blue Oceans Strategy” (Kim & Mauborgne, 2005) og bruger modellerne fra værket til at identificere nye muligheder for at opnå de fordele som blev identificeret ved brug af et “Blue Ocean Strategy”. Bogen er 336 sider lang og er inddelt i kapitler der gør den relativt nem at få læst effektivt. Kim & Mauborgne har en række cases med fra forskellige brancher og sektorer (både den offentlige og den private sektor), hvor forskellige fremgangsmåder til implementering af blue oceans præsenteres.  De forskellige cases giver læseren et godt indtryk af, at metoden er universel og kan bruges i mange forskellige typer organisationer uden, at fremgangsmåden bliver nævneværdigt begrænset.

Udover de lidt specielle udtryk der anvendes i bogen, så præsenteres en række interessante betragtninger af de to forfattere. Betragtningerne kommer til udtryk i form af de case-virksomheder og case-organisationer der anvendes også i forhold til de brancher, som de forskellige case-virksomheder og organisationer indgår. Bogen er bygget op om den skabelon som Harvard Business Press ofte anvender, hvilket gør at bogen er nem at inddele, men samtidigt også gør bogen en smule forudsigelig.

Fremgangsmåden der præsenteres i bogen har ligeledes nogle styrker og nogle svagheder. Blandt styrkerne er at fremgangsmåden er håndgribelig, da fremgangsmåden i udgangspunktet omhandler produkt-features og produktion-positionering. Fremgangsmådens svagheder er, at der ofte kun er fokus på produktet, hvilket kan efterlade beslutningstagere med en ide om, at når først produktet er på plads så vil virksomheden opnå en ny og bedre position.

Anvendelse

Enterprise arkitekter kan gøre brug af Blue Ocean – Skift bogen (Kim & Mauborgne, 2017) i forhold til at lade sig inspirere til, hvordan enterprise arkitektur funktionen kan få mere indflydelse på virksomhedens strategiske udvikling. Der er med andre ord tale om en bog der tager sit udgangspunkt i en model, som virksomheder kan bruge til at ændre sit strategiske fokus. Dog anvender  Kim & Mauborgne (2017) et fokus der læner sig op ad, hvilke karakteristika de enkelte produkter, som virksomheden har. Derfor har enterprise arkitekterne også behov for andre modeller som kan bruges til at opnå den ønskede effekt ved at bruge et “blue ocean”.

Kim & Mauborgne (2017) giver i værket en række bud på. hvordan virksomheder kan anvende blue oceans strategimodellen til at opnå bedre positionerne på markederne, hvortil Kim & Mauborgne (2017) introducerer strategilærredet fra den oprindelige bog “Blue Ocean Strategy”, hvortil  Kim & Mauborgne (2017) introducerer forskellige måder, hvorpå organisationer og virksomheder kan implementere Blue Oceans strategimodellen på. I værket kaldes denne for “Strategilærred” og bruges i en proces, hvor relevante aktører indgår i en workshop i virksomheden med henblik på at vurdere, hvordan konkurrenternes produkter står i forhold til organisationens egne produkter. Hertil foretages en initiel vurdering af, hvilke ændringer der kan foretages med henblik på at man opnår en bedre (strategisk) position på markedet. Efterfølgende skal en egentlig markedsafklaring foretages, hvilket vil sige at de ideer som man nåede frem til på den første workshop efterfølgende bliver afprøvet i forhold til de mulige kundesegmenter som produktet skal henvende sig til.

Modellen relevant da den kan bruges til at vurdere, hvilke services og funktioner virksomhedens produkter skal have. Modellen er til gengæld svær at anvende for at udarbejde en decideret strategiplan for organisationen eller virksomheden. Her findes der andre muligheder for at anvende en anden model for at opnå de resultater der skal bruges i forhold til at kunne udarbejde en strategiplan. En sådan model kan vise sig at være et roadmap, hvor relevante interessenter bliver informeret og involveret med henblik på, at et sigende roadmap og strategien kan implementeres.

En anden model som kan anvendes af enterprise arkitekter til at udarbejde en strategiplan for virksomheden vil være, at enterprise arkitekterne anvender et business model canvas til at tegne funktionerne fra “strategilærredet” ind i.

Vurdering og konklusion

Bogen har mange gode egenskaber som enterprise arkitekter kan anvende i forhold til at påvirke forskellige dele af de organisationer, som de arbejder for. Bogen omhandler både en “as-is” tilgang og en “to-be” tilgang og det gør bogen anvendelig, da begreberne og metoderne rimeligt nemt kan overføres til enterprise arkitektur fremgangsmåder som i forvejen anvendes i organisationen. Modellen vil dog kun bruges i forhold til vurdering af enkelte produkter, hvorfor der vil mangle en forretningsmodel-analyse og teknisk-analyse af, hvordan organisationen opnår de fordele som blev identificeret ved produkt og brancheanalysen.

Bogen har sine fordele ved at den præsentere både en “as-is” tilgangsvinkel og en “to-be” fremgangsmåde. Begge artefakter der kommer ud af analyserne af den nuværende situation og den fremtidige situation kan bruges af enterprise arkitekter i forhold til organisationsudvikling og i forhold til at udvikle forretningsstrategier. Metoden som Kim & Mauborgne præsenterer virker samtidigt rimelig universiel på baggrund af de cases som de henviser til.

Kilder

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2017). Blue Ocean Shift: Beyond Competing – Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth. New York: Hachette Books.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant (Expanded edition). Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: