Den nye enterprise arkitekt (Del 1)

Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i situationer, hvor en ny enterprise arkitekt bliver ansat, og hvordan enterprise arkitekten hurtigt kan sætte sig ind i enterprisens arkitektur. Det hænder at der udarbejdes modeller der kan virke relativt implicitte i deres natur, og der kan der være et konkret behov for at få den nye enterprise arkitekt får sat sig ind i enterprisens arkitektur ved hjælp af de strukturerede metoder han eller hun kender til. Blogindlægget centrere sig om fem metoder som den nyansatte enterprise arkitekt kan anvende i forhold til at komme til at forstå designet af enterprisens arkitektur.

Dette blogindlæg er det første i en serie på to, hvor jeg vil redegør for nogle af mine indtryk i situationen som ny-ansat enterprise arkitekt.

1. Split arkitekturen til atomer

For at lære enterprisens arkitektur at kende kan det vise sig at være en fordel at ”spalte arkitekturen til atomer”. Find ud af hvordan artefakterne hænger sammen, og hvordan de anvendes i det daglige arbejde. Sæt arkitekturen sammen igen ved hjælp af de meta-modeller der er udarbejdet.

Derefter anvend et andet rammeværk end det enterprisens EA gruppe har valgt at anvende for at finde ud af, hvilke artefakter der egentlig er til stede og skabe en syntese, hvis det er muligt. Dernæst har jeg fundet ud af at der findes fire trin der kan være nyttige for at finde ud af mere om EA-repositoriet. Trinene er beskrevet neden for:

 1. Download EA-repositoriet eller opret en kopi på en server og arbejd med at finde frem til artefakterne. Find relationerne og beskrivelserne for hver af artefakterne. Hvis EA-repositoriet ikke er digitaliseret så kan det med fordel gøres.

 2. Spalt arkitekturen til atomer, hvorefter enterprise arkitekten sætter den sammen ud fra de beskrivelser som meta-modellerne beskriver det.

 3. Optimer sammenhængen mellem artefakterne i repositoriet. Nu hvor enterprise arkitekten er ny kan et frisk syn på sammenhængene give uhørte resultater. Når begrebet optimeres så skal det forstås som at synliggøre årsagerne til at repositoriets sammenhænge, og hvordan sammenhængene skaber mening.

 4. Spørg dem der ved noget om de forskellige lag eller arkitekturer (der findes flere forskellige betegnelser for dette i enterprise arkitektur rammeværkerne) og læg din viden ind i rammeværket.

Den viden du får bør du anvende i til at genopfinde arkitekturen således du får et overblik over, hvordan enterprisen hænger sammen.

2. Genopfind arkitekturen

En ny enterprise arkitekt finder hurtigt ud af at den nuværende situation for enterprisens arkitektur, hvis vedkommende sætter sig ind i, hvordan enterprisens arkitektur er dokumenteret, og hvordan den kan dokumenteres bedre således det giver større mening for de forskellige parter at tilgå enterprise arkitektur repositoriet.

 1. Enterprise arkitekten kan genopfinde arkitekturen igennem anvendelse af et andet rammeværk end det der blev anvendt ved konstruktionen af det første repositorie. Stil det nye rammeværk op i det modelleringsværktøj der anvendes i enterprisen. Det giver et godt overblik over artefakterne, men det giver samtidigt øvelse med EA-repositorie værktøjet.

 2. Find de data der ligger til grund for oprettelsen af de enkelte artefakter.

 3. Forbind beskrivelserne af modellerne til de enkelte landskaber og lag eller arkitektur de indgår. Kun på den måde deles viden om arkitekturen i EA-repositoriet. Denne viden kan senere vise sig at have stor betydning for den måde som EA-gruppen og andre interessenter deler viden med hinanden.

Når du har opbygget dit eget repositorie ud fra et andet rammeværk, så vil du med stor sandsynlighed have mulighed for at arbejde videre med de indtryk du har skabt dig af arkitekturen, men husk at det videre arbejde kræver systematik og metodik.

3. Metodisk og systematisk fremgangsmåde

Anvend strukturerede dataindsamlingsteknikker til at finde frem til, hvordan enterprisen hænger sammen fx:

  1. Interviewguides der er med til at lede en samtale med de individer der indgår i de forskellige segmenter eller komponenter i enterprisens arkitektur. Denne metode er meget god i forhold til at finde frem til information, hvis interviewofret ikke selv er god til at komme ind på emnet.

  2. Interessentanalyser er gode til at holde styr på, hvordan de forskellige interessenter (eller det jeg i dagligdagen kalder for aktører) tænker, og hvilken type information der er nødvendige for dem.

  3. Rige billede der er gode til at illustrere, hvordan de forskellige interessenter arbejder eller håndtere forskellige problemer i forskellige problemstillinger. Der findes mange interessante måde at arbejde med rige billeder, og rige billeder kan i og for sig indeholde alt. Den måde jeg har været vant til at arbejde med rige billeder er typisk ved at identificere konflikter.

Skriv resumeer om hvem du møder, og hvordan deres syn på problemstillingen er, og gem resumeerne i forhold til fremtidig reference til de problemstillinger der findes i enterprisens arkitektur.

Lær enterprisens intranet at kende og find frem til om der findes guldgrupper af information på intranettet der kan anvendes som lede tråde til at identificere nye artefakter og koble komponenter af enterprisen op på Enterprise Arkitektur programmet.

4. Dokumenter dit arbejde

Mens artefakterne dokumenteres i EA-repositoriet bliver det en nødvendighed at dokumentere, hvilke overvejelser der er gjort i forhold til modelleringen, da det har stor betydningen for den fremtidige forståelse af modellen der udvikles.

Der findes flere fordele ved at dokumentere dit arbejde for eksempel:

 1. Dele viden med kollegaer.

 2. Have et overblik over, hvorfor du valgte udforme modellen på den givende måde.

 3. Kunne kommunikere med forskellige interessenter, om hvordan de forskellige modeller egentlig hænger sammen.

 4. Kunne flytte ejerskabet af modellen til den rette person.

Men jeg mener det største aktiv for en ny enterprise arkitekt er at dele sin viden for kun på den måde kan enterprise arkitekten afprøve om sine indtryk og dermed fundamentet for sin viden stemmer overens med den viden de andre i det sociale system besidder. Enterprise arkitektur omhandler sociale systemer, og hvordan kompleksistet kan reduceres og viden på tværs af enterprisen kan deles.

5. Del din viden

Del viden og uvidenhed. Det er den eneste måde at finde frem til måde at finde frem til om den opfattelse du som enterprise arkitekt har fundet frem til giver mening i forhold til den situation enterprisen befinder sig i. Desto mere afprøvet viden du besidder som enterprise arkitekt, desto bedre modeller og løsninger er du i stand til at udvikle.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: