Roller i udviklingen af SOA

Der findes forskellige roller i udviklingen af SOA i de forskellige større organisationer. Enterprise arkitekten er en af de roller der har indflydelse på designet af både it-arkitekturen og de organisatoriske aspekter (SOE).

Enterprise arkitekten spiller en væsentlig rolle ved at han eller hun tilpasser enterprise arkitektur rammeværket til at kunne håndtere de forskellige aktiviteter der findes i processen for implementering af den Service-Orienterede Arkitektur (SOA) og for implementeringen af den Service-Orienterede Enterprise (SOE). Enterprise arkitektur rammeværket har også en helt speciel rolle i forhold til implementering af en Service-Orienteret Arkitektur, da enterprise arkitektur rammeværket er en struktureret metode. Metoden er med til at muliggøre SOA og SOE. Den strukturerede metodiske fremgangsmåde er med til at understøtte, at SOA bliver implementeret på en måde der sørger for at de rette elementer i organisationens arkitektur er i stand til at håndtere konceptet. Ydermere står enterprise arkitekten i en situation, hvor han eller hun har adgang til EA Depotet, hvormed de forskellige dokumenter, aftaler og sammenhænge mellem fx webservices og EA kan sikres. Hvis organisationen har investeret i et modent enterprise arkitektur værktøj vil det være logisk, at de kan eksponerer de relevante artefakter (symboler tillagt mening) på en måde der gør det muligt for systemudviklere at kunne få adgang til den nødvendige dokumentation på en fornuftig og hurtig måde.

Enterprise arkitekterne bør ligeledes have et overblik over, hvordan de forskellige standarder og deres principper passer sammen i en større helhed for organisationen.

SOA, SOE og EA
SOA, SOE og EA

SOA-profiler

I forhold til håndtering og implementering af en Service-Orienteret Arkitektur vil profiler som en XML master og Service Master.

XML – master rollen omhandler at vedkommende står for håndtering af standarder for at pakke service-kald ind i XML således andre systemer og platforme der er koblet op på Enterprise Service Bussen.

Service Master er en profil der håndtere forskellige perspektiver på service-versionering og datakontrakter har ansvar for at sørge for en forventningsafstemning mellem de forskellige teams i it-afdelingen, og på den måde er med til at sikre at de it-baserede forretningsprojekter (IBF-projekter) der bliver udviklet og sidenhen implementeret. I blogindlægget fra i går kom jeg ind på at SOA kunne ligge et (teoretisk) fundament for hurtigere udvikling af it-projekter, og på den måde være med til at mindske omkostningerne i selve udviklingsfasen. De standarder bliver implementeret som led af en Service-Orienteret Arkitektur vil kunne være med til at gøre udviklingen i organisationens it-arkitektur væsentlig bedre.

Standarderne kan blandt andet bruges til at understøtte en struktureret udvikling der samtidigt understøtter at applikationer og services bliver væsentlig nemmere at vedligeholde. I forhold til at understøtte at data bliver udvekslet ud fra bestemte standarder, da bør der være en profil i SOA-gruppen der står for administration datakontrakt indgåelse med de forskellige andre interessenter i organisationerne. Service-master profilen kan håndtere denne tilgang, men det kan vise sig at være en nødvendighed at dele ansvarsområder mellem en dedikeret enterprise arkitekt og systemerne.

Når det kommer til de aktiviteter der relaterer sig til den Service-Orienterede Enterprise (SOE) bliver det en nødvendighed at fokusere på forretningens behov, de aktiviteter og processer der eksisterer, og hvordan de på bedst mulig måde kan tilpasses således organisation og it går op i en højere enhed. Det er mit umiddelbare indtryk at en anden medarbejdertype er nødvendig for at kunne understøtte netop denne fase i implementeringen og vedligeholdelsen af en Service-Orienteret Arkitektur. Forretningsarkitekten har et fokus og nogle kundskaber der gør vedkommende anvendelig i forhold til netop denne proces.

Forretningsarkitekter

En forretningsarkitekt er besidder en grunding forretningsforståelse og har et begrebsapparat der er i stand til omsætte observationer af forretningsaktiviteter til forståelige diagrammer og viden. Diagrammerne og anden viden kan tolkes på af systemudviklerne og SOA-gruppen således de rette tiltag bliver sat i værk. Det vil sige personer der har roller omhandlende arbejdet med afstemning af forventninger mellem it-afdelingen (hvad kan den levere?) og forretningens behov.

Forretningsarkitekterne bør indgå i dialog med løsningsarkitekterne og projektlederne således de på bedst mulig måde kan styre projekterne på en måde der understøtter at forretningen opnår sine mål med de midler der er til rådighed. I forhold til SOA og SOE er det forretningsarkitekten der står for kunne understøtte en standardiseret et blueprint af forretningsprocesserne der kan anvendes af systemudviklerne til tilpasse informationssystemerne således de overbringer de overfører den information der er behov for hos de rette interessenter. Forretningsarkitekterne står ligeledes for udarbejdelsen af Service-Level Agreements mellem forretningen og it, hvilket forpligter forretningen og it til at arbejde bedre sammen og opnå de mål der er relevante.

Overordnet set tager en forretningsarkitekt sig af emner som følgende:

  • Indgår i tæt dialog med forretningen om dens behov.
  • Samarbejder med LA’erne omkring, hvilke dele af behovet som it-afdelingen kan løse.
  • Udarbejder kravspecifikation for, hvad forretningen vil have.
  • Skriver udkast til SLA (service level agreement).
  • Forandringspåvirkning.

Konklusion

Ultimativt gælder det om at have de rette mennesker på det rette tid, og på det rette sted. Det vil sige at der bør være nogle mennesker der er gode til styring, dyrkelse og anvendelse af metoder til at kunne understøtte en relativt abstrakt begreb bliver omsat til brugbare projekter.

Dertil gælder det om at have en gruppe mennesker der forstår sig på håndtering af internationale protokoller og standarder der understøtter udveksling af data mellem forskellige applikationer og services.

Det gælder ligeledes om at der kommer styr på de behov som forretningen har fx ved at individer som har god forretningsforståelse anvender deres viden til at kunne tegne og gengive processer der bør understøttes af den Service-Orienterede Arkitektur ved at systemudviklerne de services der skal til for at kunne leverer informationen der skal til. Den Service-Orienterede Enterprise kommer ind på forandringsledelse således forretningsprocesserne bliver tilpasset (redefineret og opdateret) til den nyeste teknologi.

Det handler om mennesker og de sociale relationer der er i mellem dem.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: