Den gode it-strategi

For at kunne vurdere de enkelte it-strategier så har jeg formuleret fem karakteristika, som jeg mener kendetegner en god it-strategi.

Karakteristika for den gode it-strategi

1.  Den er kort

Strategien er ikke lang. Den bør faktisk være kort omkring 5 – 7 sider lang. Beslutningstagere har oftest ikke tid til at læse lange dokumenter igennem eller huske detaljerne i dokumenterne. It-strategien bør være opdelt i flere forskellige typer strategier som der refereres til og de kan vedlægges som bilag.

Delstrategier:

  • Teknologistrategi.
  • Arkitekturstrategi.
  • It-sikkerhedsstrategi.
  • Reetableringsstrategi.
  • Kritikalitetsmåling af applikationer.

2.  Den er præcis

Sproget der anvendes i it-strategien bør være formuleret på et letforståeligt dansk, og sproget bør ikke være for teknisk (det man kalder for techno-babel). Det er muligvis ikke nødvendigvis muligt at kunne undgå tekniske udtryk eller trebogstavsakronymer. I disse situationer bliver det nødvendigt at udforme en liste der beskriver betydningen på de enkelte akronymer.

3.  Den er projekt fokuseret

Projekter bør det primære fokus for it-strategien. Det er projekterne der ændrer på organisationens enterprise arkitektur. Det er projekterne der får opmærksomhed fra beslutningstagerne. Projekterne er ligeledes vigtige set i forhold til at understøtte implementering af ny teknologi til organisationen. På sin vis bør det stå klart at implementering af informationsteknologi igennem projekterne ikke er nok. Der skal også være et fokus på at ændre forretningsgangene.

4.  Den udsteder retningsliner

Strategien præcisere i hvilken retning som organisationens it-afdeling vil bevæge sig i set i forhold til at understøtte den forretningsmæssige tilgang. Projekterne er prioriteret efter vigtighed og risici. Det bør fremgå klart, hvordan det specifikke it-projekt understøtter forrentningsmålene.

5.  Den er tidsafstemt

Det bør fremgå klart for hvilken periode it-strategien er gældende. Ligeledes bør det fremgå, hvornår strategien tages op til vurdering, og hvem der er ansvarlig for det bliver gjort.

Hvordan påvirker det enterprise arkitekterne?

Enterprise arkitekter arbejder typisk inden for it-afdelingen med at identificere information og organisere de forskellige artefakter. På den måde er de med til at undersøge det datagrundlag der anvendes i for eksempel it-strategien, teknologistrategien, kritikalitetstests og sikkerheden. På grund af de ovennævnte karakteristika er det en god ide at enterprise arkitekterne tænker over, hvordan artefakternes betydning kan kortes ned til en meningsfyldt it-strategi der kan kommunikes til beslutningstagere.

Konklusion

It-strategien bør, så vidt det er muligt, være skrevet på et letforståeligt sprog, og samtidigt fokusere på it-projekter der understøtter en strategisk tilpasning af organisationens muligheder for at anvende informationsteknologien på en måde der er med til at skabe en højere grad af værdi for organisationen. Ligeledes bør it-strategien være kort og referere til de nødvendige delstrategier når det bliver nødvendigt.

It-strategien udsteder i sin formulering også et sæt retningslinjer som beslutningstagerne, mellemlederne og medarbejderne kan forholde sig til.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: